| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 9 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 i Nr 132, poz. 1110) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz. U. Nr 148, poz. 1558) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 w ust. 3:

a) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) zezwala na bezprzetargowe wynajmowanie lub wydzierżawianie odpowiednio lokali użytkowych i gruntów, na zasadach określonych w art. 37 ust. 4 zdanie drugie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459);”,

b) uchyla się pkt 17,

c) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) zezwala na sprzedaż nieruchomości, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, na zasadach określonych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;”,

d) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

„20a) nieodpłatnie przekazuje nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, towarzystwom budownictwa społecznego utworzonym przez Agencję;”;

2) w § 15:

a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) wydaje decyzje o prawie zamieszkiwania w lokalach mieszkalnych, kwaterach zastępczych, kwaterach funkcyjnych i kwaterach internatowych będących w dyspozycji Agencji oraz wydaje skierowania do zamieszkiwania w internacie;”,

b) po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu:

„27a) wydaje decyzje o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy, w przypadku zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy służby stałej;”,

c) pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30) zawiera umowy najmu, dzierżawy, użyczenia i leasingu;”,

d) uchyla się pkt 36,

e) pkt 37 otrzymuje brzmienie:

„37) zawiera umowy nabycia nieruchomości, po uzyskaniu zgody Prezesa Agencji;”.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: w z. S. Koziej

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 7 stycznia 2006 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »