reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1)

z dnia 5 stycznia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Na podstawie art. 115 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 70 dodaje się § 70a w brzmieniu:

„§ 70a. Do dnia 9 kwietnia 2006 r. zadania egzaminacyjne dla kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E, B+E i T określone w tabeli 9 i 10 załącznika nr 5 do niniejszego rozporządzenia mogą być wykonywane na stanowiskach o wymiarach określonych w tabeli 1 załącznika nr 5 do załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 150, poz. 1681, z 2003 r. Nr 110, poz. 1048 i Nr 232, poz. 2334 oraz z 2005 r. Nr 42, poz. 406).”;

2) § 74 otrzymuje brzmienie:

„§ 74. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2006 r., z wyjątkiem § 19 pkt 4, § 21 oraz § 30 ust. 3 pkt 7 i ust. 4 pkt 7, które wchodzą w życie z dniem 10 kwietnia 2006 r.”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wzór „Książka ewidencji osób szkolonych”, na stronie 1 w objaśnieniach pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rubryki 2–5 i 11 wypełnia się w dniu rozpoczęcia przez osobę szkolenia, a 6–10 odpowiednio po wydaniu jej zaświadczenia o ukończeniu kursu lub po zakończeniu szkolenia,”;

4) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zabrania się wyznaczania osób innych niż określone w ust. 3 do wykonywania czynności związanych z obsługą informatycznych środków technicznych.”,

b) w § 9 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) należy tak dobrać, aby natężenie ruchu (w godzinach szczytu) na elementach drogi określonych w poz. 1–5 tabeli 7 nie było mniejsze niż 400 pojazdów na godzinę na jeden pas ruchu; nie dotyczy egzaminów prowadzonych w zakresie prawa jazdy kategorii T;”,

c) w § 12:

– w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) negatywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli:

a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

b) zachodzą okoliczności, o których mowa w § 30 ust. 4 pkt 1–6 i ust. 5 pkt 1 rozporządzenia.”,

– ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W trakcie egzaminu przeprowadza się sprawdzenie odpowiednio umiejętności wykonania wszystkich zadań, o których mowa w § 9, wypełniając odpowiednio arkusz przebiegu egzaminu praktycznego określony we wzorze nr 7.”;

5) w załączniku nr 17 do rozporządzenia w tabeli 1:

a) w poz. 7, 10 i 13 kolumna „Kategorie” otrzymuje brzmienie:

„B C D”,

b) poz. 14 otrzymuje brzmienie:

 

Wykonanie manewrów:

B C D

14

a) wyprzedzania, omijania, wymijania,

 

 

b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo oraz zawracania.

 

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 stycznia 2006 r.

Minister Transportu i Budownictwa: J. Polaczek

 

1) Minister Transportu i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama