| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 lipca 2006 r.

w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Z dniem 1 stycznia 2007 r. ustala się granice następujących gmin:

1) w województwie lubelskim:

a) w powiecie bialskim – gminy o statusie miasta Międzyrzec Podlaski i gminy Międzyrzec Podlaski przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Międzyrzec Podlaski części obszaru obrębu ewidencyjnego Zaścianki, to jest działek o numerach: 71/3, 85/2, 85/9, 85/13, 85/15, 86, 87, 88/1, 88/2, 89-94, 95/1-95/3, 96-100, 101/1, 101/2, 102, 103, 104/1, 104/2, 105/1, 105/2, 106, 107/1-107/3, 175 i 176 o łącznej powierzchni 27,29 ha z gminy Międzyrzec Podlaski,

b) w powiecie tomaszowskim – gminy Bełżec i gminy Lubycza Królewska przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Bełżec obszarów: wsi Żyłka stanowiącej obręb ewidencyjny Żyłka o powierzchni 101,34 ha i wsi Brzeziny stanowiącej obręb ewidencyjny Brzeziny o powierzchni 333,58 ha z gminy Lubycza Królewska;

2) w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim – gminy Torzym i w powiecie świebodzińskim – gminy Łagów przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Torzym części obszaru obrębu ewidencyjnego Kosobudz, to jest działek o numerach: 163, 296/3, 313/2 i 440 o łącznej powierzchni 11,31 ha z gminy Łagów;

3) w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim – gminy Spytkowice i gminy Brzeźnica przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Spytkowice obszaru wsi Półwieś, stanowiącego obręb ewidencyjny Półwieś o powierzchni 289,55 ha z gminy Brzeźnica;

4) w województwie mazowieckim, miasta na prawach powiatu Ostrołęka i w powiecie ostrołęckim – gminy Rzekuń i gminy Olszewo-Borki przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Ostrołęka części obszaru obrębu ewidencyjnego Ławy, to jest działek o numerach: 3/7, 4/2, 5/5, 5/6, 5/10, 5/12, 5/13, 5/17-5/27, 5/29, 5/33-5/82, 5/84-5/86, 6/5, 6/6, 7/4 i 8/6 o łącznej powierzchni 29,94 ha z gminy Rzekuń oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Zabrodzie, to jest działek o numerach: 115/2-115/7, 116/1-116/6, 116/8-116/13, 117/2, 117/3, 117/5-117/18, 117/20, 117/21, 118-121, 122/6, 122/8, 122/12-122/27, 123/1, 123/2, 124-130, 131/1, 131/2, 132, 133/2-133/5, 133/7-133/9, 133/11, 133/13-133/16, 134/1-134/3, 196 i 197 oraz część działki nr 191 (droga krajowa) – o łącznej powierzchni 16,58 ha z gminy Olszewo-Borki;

5) w województwie opolskim, w powiecie brzeskim – gminy Lewin Brzeski i w powiecie opolskim – gminy Niemodlin przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Lewin Brzeski części obszaru wsi Magnuszowice stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Magnuszowice, to jest działki nr 1/2 z km.1 o powierzchni 0,84 ha z gminy Niemodlin;

6) w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim – gminy Pruchnik i gminy Roźwienica przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Pruchnik części obszaru obrębu ewidencyjnego Węgierka (miejscowości: Krzyżówka, kolonia i Resztówka, część wsi Węgierka), to jest działek o numerach: 1-9, 10/1, 10/2, 11-22, 23/2, 24, 25/1-25/3, 27-29, 30/2, 31, 33-36, 38, 41, 42/1, 42/2, 43, 44, 45/1, 45/2, 50, 52-54, 55/3, 55/4, 56/1, 56/2, 58/1, 58/2, 59-66, 69, 72, 74, 77, 78/1, 78/2, 79/3-79/6, 80/1, 80/2, 81, 82, 84-88, 89/1, 89/2, 90, 91/1, 91/2, 92, 93/2-93/4, 94-96, 97/1, 97/2, 98, 99, 101-103, 104/1, 104/3, 104/4, 105, 106/1, 106/2, 107, 108/1, 108/2, 109-111, 112/1-112/3, 113, 115-117, 118/1, 118/2, 120, 121/1, 121/2, 122, 124-126, 127/1, 127/2, 128, 129/1, 129/2, 130, 131/1, 131/2, 132, 133/1-133/3, 134/1, 135-137, 138/1, 138/2, 139-147, 148/1, 148/2, 149-151, 152/1, 153, 159/1, 159/2, 160-165, 166/1, 174, 175, 177/2, 177/4, 177/7, 177/8, 177/13, 177/14, 177/16-177/20, 182, 183, 184/1, 184/2, 185-187, 188/1, 188/2, 189-192, 193/1-193/4, 195-197, 199-201, 202/1, 202/2, 203/1, 203/2, 204, 205, 206/1, 206/2, 207-210, 211/1, 211/2, 212/1, 212/3, 212/4, 213/1, 213/2, 214-217, 220/5, 220/6, 222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 225-233, 234/2, 235-239, 240/1, 240/2, 241-243 i 246 o łącznej powierzchni 205,49 ha z gminy Roźwienica;

7) w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim – gminy Końskie i gminy Gowarczów przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Końskie części wsi Bębnów stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Bębnów, to jest działek o numerach: 183/3-183/7, 536/2-536/4, 559/1-559/16 i 560/2-560/9 oraz część działki nr 570 (droga wojewódzka) – o łącznej powierzchni 42,08 ha z gminy Gowarczów;

8) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim – gminy o statusie miasta Wałcz i gminy Wałcz przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Wałcz części obszaru obrębu ewidencyjnego Wałcz 55, to jest działek o numerach: 247-250 i 8074/6 o łącznej powierzchni 0,83 ha z gminy Wałcz.

§ 2.
Z dniem 1 stycznia 2007 r. nadaje się status miasta miejscowościom:

1) Wojnicz – w gminie Wojnicz, w powiecie tarnowskim, w województwie małopolskim;

2) Daleszyce – w gminie Daleszyce, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim.

§ 3.
Z dniem 1 stycznia 2007 r. ustala się granice następujących miast:

1) w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Wojnicz – miasta Wojnicz obejmujące dotychczasowe obszary wsi Wojnicz, przysiółków: Podlesie, Ratnawy, Wolice, części wsi Wojnicz: Kolonia, Zamoście, stanowiące obręb ewidencyjny Wojnicz o powierzchni 850,18 ha z gminy Wojnicz;

2) w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, w gminie Warka – miasta Warka przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru obrębu ewidencyjnego PGR Laski, to jest działek o numerach: 11/3-11/6, 12/1, 12/3, 12/5-12/11, 13, 18-45, 47-57, 58/1-58/4, 59-65, 66/1-66/5, 66/7-66/12, 67-110, 112-131, 132/1-132/5, 133/1-133/5, 134/1-134/5, 135/1-135/5, 136/1-136/5, 137-165, 166/1-166/5, 167/1-167/5, 168/1-168/5, 169/1-169/5, 170/1-170/5 i 171-202 oraz części działki nr 6 (droga gminna) – o łącznej powierzchni 78,48 ha z gminy Warka;

3) w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Daleszyce – miasta Daleszyce obejmujące dotychczasowe obszary wsi Daleszyce, przysiółków: Dębczyna, Ławy, Zagórze, stanowiące obręb ewidencyjny Daleszyce o powierzchni 1549,58 ha z gminy Daleszyce;

4) w województwie wielkopolskim, w powiecie kościańskim, w gminie Krzywiń – miasta Krzywiń przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru wsi Nowy Dwór, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Nowy Dwór, to jest działek o numerach: 371/1, 371/2, 372/1, 372/3, 372/4, 472, 473/2, 473/4-473/7, 473/10-473/12, 478/1, 478/3, 478/5, 478/6, 479/2-479/4, 480/3-480/14, 480/16-480/32, 481, 496/1, 496/3, 518/1, 519/3, 520, 526/1, 526/2, 527/1-527/6, 527/8, 527/9, 528, 570/1, 570/3-570/5, 571/2-571/5, 572/1, 573 i 574 o łącznej powierzchni 25,29 ha oraz części obszaru wsi Wieszkowo, stanowiącego część obrębu ewidencyjnego Wieszkowo, to jest działek o numerach: 367/2, 368, 369/2, 370/1, 370/2, 371/3-371/34, 371/36-371/41, 371/43-371/45 i 404-419 o łącznej powierzchni 33,83 ha z gminy Krzywiń;

5) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim, w gminie Dobra – miasta Dobra przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru wsi Bienice, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Bienice, to jest działek o numerach: 346/1-346/5, 346/7-346/21 i 347 o łącznej powierzchni 4,38 ha z gminy Dobra.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2006 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »