| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 31 października 2007 r.

w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej2)

Na podstawie art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wykaz państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej:

1) Irlandia;

2) Republika Islandii;

3) Konfederacja Szwajcarska;

4) Królestwo Belgii;

5) Królestwo Danii;

6) Królestwo Hiszpanii;

7) Królestwo Niderlandów;

8) Królestwo Norwegii;

9) Królestwo Szwecji;

10) Księstwo Liechtensteinu;

11) Republika Austrii;

12) Republika Bułgarii;

13) Republika Cypryjska;

14) Republika Czeska;

15) Republika Estońska;

16) Republika Federalna Niemiec;

17) Republika Finlandii;

18) Republika Francuska;

19) Republika Grecka;

20) Republika Litewska;

21) Republika Łotewska;

22) Republika Malty;

23) Republika Portugalska;

24) Republika Słowacka;

25) Republika Słowenii;

26) Republika Węgierska;

27) Republika Włoska;

28) Rumunia;

29) Wielkie Księstwo Luksemburga;

30) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1938).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu: J. Polaczek

 

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 87/540/EWG z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie dostępu do zawodu przewoźnika towarów drogą wodną w transporcie krajowym i międzynarodowym i wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji dla tego zawodu (Dz. Urz. WE L 322 z 12.11.1987, str. 20; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1, str. 191).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »