| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 października 2007 r.

w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych

Na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin, określone w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych (Dz. U. Nr 214, poz. 1574).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 października 2007 r. (poz. 1541)

Lp.

Rodzaj kopaliny

Jednostka
miary (j.m.)

Stawka opłaty
eksploatacyjnej (zł/j.m.)

1

2

3

4

1

Alabastry

t

2,78

2

Amfibolity

t

0,91

3

Anhydryty

t

3,30

4

Baryty

t

5,00

5

Bazalty

t

0,95

6

Chalcedonity

t

0,58

7

Diabazy

t

0,68

8

Dolomity

t

0,78

9

Gabra

t

0,91

10

Gaz ziemny wysokometanowy

tys. m3

5,50

10a

Metan z węgla kamiennego

tys. m3

0,00

11

Gaz ziemny pozostały

tys. m3

4,57

12

Gipsy

t

1,54

13

Gliny ogniotrwałe i ceramiczne

t

3,08

14

Gnejsy

t

0,96

15

Granity

t

0,96

16

Hornfelsy

t

0,80

17

Kamienie ozdobne i półszlachetne

kg

8,84

18

Kreda jeziorna

t

0,18

19

Kreda pisząca

t

0,63

20

Kwarc

t

1,69

21

Kwarcyty

t

0,85

22

Łupki

t

1,14

23

Magnezyty

t

4,41

24

Margle

t

0,62

25

Marmury

t

3,33

26

Melafiry

t

0,97

27

Opoki

t

0,58

28

Piaski i żwiry

t

0,46

29

Piaskowce

t

0,68

30

Porfiry

t

0,68

31

Ropa naftowa

t

32,61

32

Rudy cynkowo-ołowiowe

t

1,03

33

Rudy miedzi

t

2,88

34

Rudy złota

g Au (w rudzie)

0,35

35

Serpentynity

t

0,68

36

Siarka rodzima

t

1,32

37

Sjenity

t

0,80

 

1

2

3

4

38

Skały diatomitowe

t

5,55

39

Solanki

m3

1,83

40

Sole

t

1,37

41

Surowce bentonitowe

t

1,69

42

Surowce ilaste pozostałe

m3

2,03

43

Surowce kaolinowe

t

2,78

44

Surowce skaleniowe

t

2,24

45

Szarogłazy

t

0,80

46

Torfy

m3

1,04

47

Torfy lecznicze (borowiny)

m3

1,04

48

Trawertyny

t

0,62

49

Tufy

t

0,68

50

Wapienie

t

0,62

51

Węgiel brunatny

t

1,54

52

Węgiel kamienny

t

1,97

53

Wody lecznicze

m3

1,22

54

Wody termalne

m3

0,00

55

Zieleńce

t

0,80

56

Ziemia krzemionkowa

t

5,55

57

Zlepieńce

t

3,33

58

Inne kopaliny

t

3,33

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Uścimiak

Prawnik, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa i postępowania karnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »