| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 stycznia 2008 r.

w sprawie trybu wystawiania zaświadczenia potwierdzającego zdolność albo niezdolność stawiennictwa osoby pozbawionej wolności na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne

Na podstawie art. 115a § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb wystawiania zaświadczenia, potwierdzającego zdolność albo niezdolność stawiennictwa osoby pozbawionej wolności w przypadku choroby na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne, zwanego dalej „zaświadczeniem”, oraz sposób doręczania zaświadczenia sądowi lub organowi prowadzącemu postępowanie karne.
§ 2.
1. Zaświadczenie wystawia wyznaczony przez kierownika zakładu opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności lekarz zatrudniony lub lekarz pełniący służbę w tym zakładzie, zwany dalej „lekarzem więziennym”, na podstawie pisemnego wezwania lub zawiadomienia sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne.

2. Zaświadczenie wystawiane jest przez lekarza więziennego, w dniu przeprowadzenia badania osoby pozbawionej wolności, z uwzględnieniem danych z dostępnej dokumentacji medycznej.

3. Zaświadczenie jest wystawiane na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

§ 3.
1. Lekarz więzienny wystawia zaświadczenie w dwóch egzemplarzach.

2. Pierwszy egzemplarz zaświadczenia przekazuje się niezwłocznie sądowi lub organowi prowadzącemu postępowanie karne, który zwrócił się z wezwaniem lub zawiadomieniem, a drugi egzemplarz zaświadczenia dołącza się do indywidualnej dokumentacji medycznej osoby pozbawionej wolności.

3. W przypadku wydania zaświadczenia usprawiedliwiającego niestawiennictwo osoby pozbawionej wolności z powodu choroby albo potwierdzającego zdolność stawiennictwa osoby pozbawionej wolności, zaświadczenie, z uwzględnieniem ust. 2, przekazuje się niezwłocznie za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej sądowi lub organowi prowadzącemu postępowanie karne, który zwrócił się z wezwaniem lub zawiadomieniem.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2008 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ćwiąkalski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 849.

Załącznik 1. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 16 stycznia 2008 r (poz. 87)

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »