| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 stycznia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

Na podstawie art. 148 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny (Dz. U. Nr 122, poz. 1275) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opinię, o której mowa w ust. 1, w przypadkach określonych w art. 147 ust. 2 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej „ustawą”, sporządza dowódca jednostki wojskowej.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W opinii służbowej sporządzonej na żądanie organu, o którym mowa w art. 147 ust. 3 ustawy, zawiera się informacje zgłoszone we wniosku tych organów, z wyjątkiem informacji mających wpływ na gotowość bojową lub bezpieczeństwo żołnierza wykonującego zadania bojowe.”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Warunku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w razie wystąpienia o opinię organu, o którym mowa w art. 147 ust. 3 ustawy.”;

3) w § 2 w ust. 1, 3, w § 3 w ust. 1 oraz w § 4 w ust. 1, 2 i 4 użyty w różnej liczbie i przypadku wyraz „specjalna” zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem „służbowa”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TomTom

Założona w 1991 firma TomTom (AEX:TOM2) jest wiodącym na świecie dostawcą produktów i usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych ukierunkowanym na dostarczenie wszystkim kierowcom najlepszych na świecie rozwiązań nawigacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »