| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 lutego 2008 r.

w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008

Na podstawie art. 39g ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się Program rzeczowo-finansowy dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 12 lutego 2008 r. (poz. 176)

Część 1

Wykaz drogowych projektów inwestycyjnych, ze wskazaniem przewidywanej wysokości ich finansowania, w tym ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008 w tys. zł

Lp.

Zadanie inwestycyjne

Lata realizacji finansowej

Wartość kosztorysowa

Długość (km)/obiekty inżynierskie (szt./m)

Dotychczasowe nakłady

Program KFD

 

 

 

 

 

ogółem

w 2007 roku

środki KFD ogółem

inne**

ogółem

ogółem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Plan ogółem w tym:

5 692 858,5

2 171 019,8

2 792 512,7

174 293,0

2 966 805,7

AUTOSTRADY

1 567 991,9

200 661,0

710 079,0

 

710 079,0

1

Budowa autostrady A-2 węzeł „Stryków II" – węzeł „Stryków I" wraz z łącznikiem do drogi nr 14

2007
2010

181 437,5

km 4,6

26 594,7

26 594,7

135 006,7

 

135 006,7

2

Budowa autostrady A-4 Kleszczów – Sośnica

2002
2008

342 039,1

km 19,1

340 259,1

8 708,4

1 780,0

 

1 780,0

3

Budowa autostrady A-4 Sośnica – Murckowska

2001
2008

1 041 780,8

km 20,1 szt./m 24/1710

1 014 280,3

27 561,0

27 500,3

 

27 500,3

4

Budowa autostrady A-4 Wielicka – Szarów wraz z drogą S-7 Bieżanów – Christo Botewa – Igołomska

2006
2010

1 606 429,0

km/km 19,9/7,0

186 857,8

137 796,9

545 792,0

 

545 792,0

DROGI EKSPRESOWE

1 340 482,1

493 687,0

517 737,7

 

517 737,7

5

Budowa drogi S-1 Pyrzowice – Podwarpie (II etap)

2004
2008

193 129,7

km 9,5

192 258,3

33 630,4

871,4

 

871,4

6

Budowa obwodnicy Międzyzdroje na drodze S-3

2006
2008

76 500,0

km 2,9

46 235,9

40 700,0

30 264,1

 

30 264,1

7

Budowa Obwodnicy Gorzowa Wlkp. na drodze S-3 (II etap)

2004
2008

203 343,7

km 9,5 szt./m 8/1221,78

188 862,1

60 688,4

14 481,6

 

14 481,6

8

Budowa dróg S-5 i S-10 Bydgoszcz – Stryszek i Białe Błota

2004
2009

662 721,7

km 15,9

136 144,1

47 243,0

200 891,7

 

200 891,7

9

Prace przygotowawcze i budowa dróg S-7 i S-74 na terenie województwa świętokrzyskiego

2006
2011

2 060 000,0

km 147

30 711,1

14 500,0

49 500,0

 

49 500,0

10

Budowa drogi S-7 Myślenice – Lubień, z obwodnicą Lubnia

2003
2009

469 324,6

km 16,2

364 915,2

136 589,9

98 784,8

 

98 784,8

11

Rozbudowa drogi S-11 Poznań – Kórnik

2006
2009

325 000,0

km 14,1

155 497,6

74 500,0

110 000,0

 

110 000,0

12

Budowa obwodnicy Garwolina na drodze S-17

2005
2008

238 801,9

km 12,8

225 857,8

85 835,3

12 944,1

 

12 944,1

 

Lp.

Zadanie inwestycyjne

Lata realizacji finansowej

Wartość kosztorysowa

Długość (km)/obiekty inżynierskie (szt. /m)

Dotychczasowe nakłady

Program KFD

ogółem

w 2007 roku

środki KFD ogółem

inne**

ogółem

 

ogółem

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

OBWODNICE

 

 

 

1 098 836,9

698 674,4

545 713,2

 

545 713,2

13

Budowa obwodnicy Kowala na drodze nr 1

2006
2008

47 900,0

km 4,3

43 866,0

43 532,9

4 034,0

 

4 034,0

14

Budowa obwodnicy Nowej Soli na drodze nr 3

2004
2008

157 815,8

km 14,9 szt./m 9/334,96

97 809,9

57 600,0

60 005,9

 

60 005,9

15

Budowa obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniewa na drodze nr 10

2004
2008

103 878,8

km 10

99 634,8

34 650,0

4 244,0

 

4 244,0

16

Budowa obwodnicy Puław (I etap) wraz z budową nowego mostu przez Wisłę na drodze nr 12

2004
2008

393 634,8

km 12,7 szt./m 1/1038

336 219,8

210 000,0

57 415,0

 

57 415,0

17

Budowa obwodnicy Okopy na drodze nr 12

2003
2008

52 400,0

km 3,7

48 053,3

300,0

4 346,7

 

4 346,7

18

Budowa obwodnicy Hrebennego na drodze nr 17 wraz z przebudową drogi nr 17 Tomaszów Lubelski – Hrebenne

2004
2008

80 715,5

km 2,0 + 12,1

71 886,5

51 000,2

8 829,0

 

8 829,0

19

Budowa obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego na drodze nr 19

2005
2008

107 486,5

km 6,6

87 574,8

51 000,0

10 100,0

 

10 100,0

20

Budowa obwodnicy Chojnic na drodze nr 22

2006
2008

201 100,0

km 14,15

99 985,1

85 000,0

101 114,9

 

101 114,9

21

Budowa obwodnicy Konina na drodze nr 25

2006
2008

75 000,0

km 1,8

33 000,0

27 000,0

42 000,0

 

42 000,0

22

Budowa obwodnicy Nowych Skalmierzyc na drodze nr 25

2006
2009

123 894,0

km 7,5

26 626,2

26 400,0

72 267,8

-

72 267,8

23

Budowa obwodnicy Biecza na drodze nr 28

2004
2010

124 971,1

km 5,0

52 078,2

49 851,1

65 294,0

 

65 294,0

24

Budowa obwodnicy Arynowa na drodze nr 50

2006
2008

47 030,4

km 1,9

41 412,0

31 412,9

5 618,4

 

5 618,4

25

Budowa obwodnicy Gostynina na drodze nr 60

2006
2009

160 049,3

km 8,8

4 505,9

1 354,3

67 584,8

 

67 584,8

26

Budowa obwodnicy Jabłonnej na drodze nr 61

2005
2009

71 543,1

km 3,7

56 184,4

29 573,0

12 858,7

 

12 858,7

27

Budowa obwodnicy Krakowa na odcinku węzeł „Radzikowskiego" – węzeł „Modlnica* na drodze nr 94

2008
2009

172 000,0

km 2,5 + 1,6

 

 

30 000,0

 

30 000,0

WZMOCNIENIA/PRZEBUDOWY

1 685 547,6

777 997,4

918 982,8

174 293,0

1 093 275,8

28

Rozbudowa drogi nr 1 granica województwa kujawsko-pomorskiego – Krośniewice i Łęczyca – Sierpów

2006
2008

30 082,9

km 10,5

28 692,9

19 692,9

1 390,0

 

1 390,0

29

Rozbudowa drogi nr 2 Łowicz – granica województwa mazowieckiego

2007
2008

102 773,3

km 13,11

75 040,1

75 040,1

27 733,2

 

27 733,2

 

Lp.

Zadanie inwestycyjne

Lata realizacji finansowej

Wartość kosztorysowa

Długość (km)/obiekty inżynierskie (szt./m)

Dotychczasowe nakłady

Program KFD

ogółem

w 2007 roku

środki KFD ogółem

inne**

ogółem

ogółem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30

Budowa obwodnicy Wojnicza na drodze nr 4

2005
2008

75 502,40

km 3,75

71 977,5

26 093,5

3 524,9

 

3 524,9

31

Budowa obwodnicy Piask na drodze nr 12/nr 17

2004
2008

12 848,10

urządzenia ochrony środowiska – strefa ograniczonego użytkowania

9 000,0

2 821,0

3 848,1

 

3 848,1

32

Przebudowa drogi nr 20 Żukowo – Gdynia

2006
2008

45 339,00

km 14,6

40 539,0

27 040,0

4 800,0

 

4 800,0

33

Przebudowa drogi nr 61 Zegrze – Serock

2006
2009

70 561,9

km 2,74

10 010,0

7 555,9

49 161,9

 

49 161,9

34

Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61

2007
2009

85 890,0

km 0,8

5 020,0

5 020,0

40 100,0

 

40 100,0

35

Przejście przez Pisz na drodze nr 63

2006
2008

62 769,0

km 2,7

13 694,4

13 500,0

49 074,6

 

49 074,6

36

Budowa drogi S-69 Żywiec – Zwardoń

2002
2010

1 029 455,1

km 27,0

389 429,8

60 107,6

90 218,1

171 190,9

261 409,0

37

Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi nr 77 wraz z ul. Lwowską bis w Sandomierzu

2008
2013

200 000,0

km 4,0

 

 

5 000,0

 

5 000,0

38

Przebudowa drogi nr 79 Warszawa – Piaseczno (ul. Energetyczna) wraz z połączeniem CH Auchan

2006
2008

59 564,1

km 1,965

42 330,0

41 963,9

14 132,0

3 102,1

17 234,1

39

Wzmocnienie i rehabilitacja

2006
2009

2 316 000,0

km 308

999 813,9

499 162,5

630 000,0

 

630 000,0

40

Dofinansowanie nabywania nieruchomości pod drogi krajowe, prace przygotowawcze pod drogowe projekty inwestycyjne, w tym m.in.: usługi doradcze dla tych projektów oraz dla zadań zakończonych: regulacje stanów prawnych nieruchomości, wykonanie dokumentacji i pomiarów dla ochrony środowiska instalacja urządzeń ochrony środowiska, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz nadzory gwarancyjne i pogwarancyjne

2008
2008

100 000,0

 

 

 

100 000,0

 

100 000,0

 

Kolumna 9 inne**

lp. 36 dotyczy środków z pożyczki EBI – Projekt Dróg Tranzytowych (w ramach rezerwy budżetu państwa cz. 83 poz. 5)

lp. 38 dotyczy środków inwestora prywatnego

Część 2

Przewidywana wysokość kredytów wymaganych do zaciągnięcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub obligacji emitowanych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego w roku 2008, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań rzeczowych określonych w części 1

W roku 2008 planowane jest:

1) anulowanie niewypłaconej części kredytu zaciągniętego w 2005 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym przeznaczonego na finansowanie przedsięwzięcia „Wydłużenie Autostrady A-2 – A" – do wysokości środków, które nie będą wykorzystane, tj. 56 mln euro;

2) anulowanie niewypłaconej części kredytu zaciągniętego w 2006 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym przeznaczonego na finansowanie przedsięwzięcia „Projekt Budowy Autostrad w Polsce – A" – do wysokości środków, które nie będą wykorzystane, tj. 280 mln euro;

3) zaciągnięcie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów lub emisja obligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego na łączną kwotę do 1 260 mln zł.

Część 3

Wykaz drogowych projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez spółki, które zawarły umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrad, oraz przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

1. Wykaz drogowych projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez spółki, które zawarły umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrad:

A-1 Gdańsk – Grudziądz

w trakcie realizacji przez spółkę Gdańsk Transport Company S.A. na podstawie Umowy o Budowę i Eksploatację Autostrady A-1, zawartej dnia 31 sierpnia 2004 r., pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury a Gdańsk Transport Company S.A., zmienionej następnie dnia 28 lipca 2005 r.

A-1 Stryków – Pyrzowice

procedura przetargowa na etapie przygotowania ofert w przetargu ograniczonym

A-2 Świecko – Nowy Tomyśl

w trakcie negocjacji

A-2 Konin – Stryków

w trakcie procedury przetargowej na pobór opłat za przejazd

A-2 Stryków – Konotopa

procedura przetargowa na etapie przygotowania ofert w przetargu ograniczonym

A-4 Wrocław – Katowice

w trakcie procedury przetargowej na pobór opłat za przejazd

 

2. W 2008 r. przewiduje się wypłatę z Krajowego Funduszu Drogowego w wysokości do 35 mln zł dla spółki Gdańsk Transport Company S.A. z tytułu wynagrodzenia za dostępność autostrady A-1 odcinek Gdańsk – Nowe Marzy.

3. Określone w części 1 drogowe projekty inwestycyjne są przewidziane do realizacji przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Część 4

Łączna kwota przewidywanych wypłat z tytułu zdarzeń określonych w umowach o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrad, za które odpowiedzialność odszkodowawczą przyjmuje Skarb Państwa

Na rok 2008 w Krajowym Funduszu Drogowym utrzymuje się rezerwę utworzoną w poprzednim okresie programowania w wysokości 45 950 000 zł jako zabezpieczenie środków na wypłaty z tytułu:

1) zdarzeń odszkodowawczych określonych w umowach o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrad oraz

2) innych płatności na rzecz spółek, które zawarły umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrad.

Część 5

Zakres i termin gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa dla wypłat ze środków Krajowego Funduszu Drogowego wynikających z umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady

W dniu 26 lipca 2005 r. Rada Ministrów uchwałą nr 194/2005 udzieliła gwarancji Skarbowi Państwa dla wypłat ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na rzecz spółki Gdańsk Transport Company S.A. wynikających z Umowy o Budowę i Eksploatację Autostrady A-1 zawartej dnia 31 sierpnia 2004 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury oraz Gdańsk Transport Company S.A., zmienionej dnia 28 lipca 2005 r. – dla odcinka autostrady A-1 Gdańsk – Grudziądz (węzeł Rusocin – węzeł Nowe Marzy).

Uchwała objęła gwarancją Skarbu Państwa wypłaty ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na rzecz spółki Gdańsk Transport Company S.A. przeznaczone na spłatę kredytów zaciąganych przez spółkę na realizację budowy, według zgodnej z umową następującej specyfikacji:

Kredytodawca

Zakres kredytu

Zakres gwarancji

Termin gwarancji

Europejski Bank Inwestycyjny

500 mln euro

600 mln euro

31 stycznia 2040 r.

Nordycki Bank Inwestycyjny

140 mln euro

168 mln euro

31 stycznia 2040 r.

 

Łączna maksymalna kwota gwarancji wypłat ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na rzecz spółki Gdańsk Transport Company S.A. nie może przekroczyć kwoty 768 mln euro.

Część 6

Łączna kwota przewidywanych wypłat z tytułu finansowania kosztów utworzenia drogowych spółek specjalnego przeznaczenia, w tym środków na pokrycie kapitału zakładowego i kosztów podjęcia działalności przez spółki, finansowania kosztów podwyższenia kapitału zakładowego, wypłaty wynagrodzenia dla spółek oraz finansowania przedsięwzięć drogowych powierzonych drogowym spółkom specjalnego przeznaczenia

W 2008 r. przewiduje się wypłatę z Krajowego Funduszu Drogowego w wysokości do 10 mln zł z tytułu finansowania kosztów utworzenia drogowych spółek specjalnego przeznaczenia, w tym środków na pokrycie kapitału zakładowego i kosztów podjęcia działalności spółek.

Część 5

Zakres i termin gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa dla wypłat ze środków Krajowego Funduszu Drogowego wynikających z umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady

W dniu 26 lipca 2005 r. Rada Ministrów uchwałą nr 194/2005 udzieliła gwarancji Skarbowi Państwa dla wypłat ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na rzecz spółki Gdańsk Transport Company S.A. wynikających z Umowy o Budowę i Eksploatację Autostrady A-1 zawartej dnia 31 sierpnia 2004 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury oraz Gdańsk Transport Company S.A., zmienionej dnia 28 lipca 2005 r. – dla odcinka autostrady A-1 Gdańsk – Grudziądz (węzeł Rusocin – węzeł Nowe Marzy).

Uchwała objęła gwarancją Skarbu Państwa wypłaty ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na rzecz spółki Gdańsk Transport Company S.A. przeznaczone na spłatę kredytów zaciąganych przez spółkę na realizację budowy, według zgodnej z umową następującej specyfikacji:

Kredytodawca

Zakres kredytu

Zakres gwarancji

Termin gwarancji

Europejski Bank Inwestycyjny

500 min euro

600 min euro

31 stycznia 2040 r.

Nordycki Bank Inwestycyjny

140 min euro

168 min euro

31 stycznia 2040 r.

 

Łączna maksymalna kwota gwarancji wypłat ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na rzecz spółki Gdańsk Transport Company S.A. nie może przekroczyć kwoty 768 min euro.

Część 6

Łączna kwota przewidywanych wypłat z tytułu finansowania kosztów utworzenia drogowych spółek specjalnego przeznaczenia, w tym środków na pokrycie kapitału zakładowego i kosztów podjęcia działalności przez spółki, finansowania kosztów podwyższenia kapitału zakładowego, wypłaty wynagrodzenia dla spółek oraz finansowania przedsięwzięć drogowych powierzonych drogowym spółkom specjalnego przeznaczenia

W 2008 r. przewiduje się wypłatę z Krajowego Funduszu Drogowego w wysokości do 10 mln zł z tytułu finansowania kosztów utworzenia drogowych spółek specjalnego przeznaczenia, w tym środków na pokrycie kapitału zakładowego i kosztów podjęcia działalności spółek.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Pilikowski

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »