reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 13 lutego 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów wytwarzających pasze

Na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów wytwarzających pasze (Dz. U. Nr 45, poz. 291) w załączniku wprowadza się następujące zmiany.

1) w pkt 3:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

w przypadku zakładów, które podlegają rejestracji, zgodnie z art. 9 rozporządzenia nr 183/2005, prowadzących działalność określoną w art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia:”,

b) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) numer umożliwiający identyfikację zakładu, poprzedzony kodem PL, składający się z 10 znaków alfanumerycznych, z których:

pierwszy i drugi stanowią cyfry oznaczające symbol województwa, nadany województwom w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.2)),

trzeci i czwarty stanowią cyfry oznaczające symbol powiatu nadany powiatom danego województwa w sposób określony w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w tiret pierwszym,

piąty dziewiąty stanowią cyfry informujące o kolejności podejmowania działalności w danym powiecie,

dziesiąty stanowi litera p” będąca wyróżnikiem dla prowadzonej działalności w zakresie obrotu paszami lub wytwarzania pasz,”;

2) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) w przypadku zakładów, które podlegają rejestracji, zgodnie z art. 9 rozporządzenia nr 183/2005, prowadzących działalność określoną w art. 5 ust. 2 tego rozporządzenia, numer umożliwiający identyfikację zakładu, poprzedzony kodem PL, składający się z 8 znaków alfanumerycznych, z których:

a) pierwszy i drugi stanowią cyfry oznaczające symbol województwa, nadany województwom w sposób określony w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w pkt 3 lit. a tiret pierwszym,

b) trzeci i czwarty stanowią cyfry oznaczające symbol powiatu nadany powiatom danego województwa w sposób określony w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w pkt 3 lit. a tiret pierwszym,

c) piąty – siódmy stanowią cyfry informujące o kolejności podejmowania działalności w danym powiecie,

d) ósmy stanowi litera „p” będąca wyróżnikiem dla prowadzonej działalności w zakresie obrotu paszami lub wytwarzania pasz;”.

§ 2.
Powiatowy lekarz weterynarii zmieni z urzędu w rejestrze zakładów numery umożliwiające identyfikację zakładów podlegających rejestracji zgodnie z art. 9 rozporządzenia nr 183/2005 i wpisanych do tego rejestru na podstawie dotychczasowych przepisów tak, aby spełniały wymagania określone w rozporządzeniu, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 1706, z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577 oraz z 2007 r. Nr 192, poz. 1386.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrick Wilhelmsen

Adwokat specjalizujący się w prawie gospodarczym i prawie karnym gospodarczym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama