| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 19 lutego 2008 r.

w sprawie pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób przygotowywania, przechowywania oraz przekazywania Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją”, pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka, zwany dalej „egzaminem”.
§ 2.
1. Zespół do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin, zwany dalej „zespołem”, najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, opracowuje:

1) na część pisemną egzaminu:

a) test składający się z zestawu 100 pytań zawierający po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa, zwany dalej „testem”, wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi,

b) zadanie problemowe wraz z wytycznymi do zadania;

2) na część ustną egzaminu zestawy 10 pytań, zwane dalej „zestawami pytań”, w liczbie:

a) odpowiadającej 2/3 liczby zdających, nie mniejszej niż 5,

b) odpowiadającej 1/2 liczby zdających, w przypadku gdy do egzaminu przystąpi więcej niż 100 zdających

– powiększonej o pięć.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, zespół wykonuje na posiedzeniach.

§ 3.
1. Każdy członek zespołu zgłasza podczas posiedzenia:

1) propozycje pytań testowych na część pisemną egzaminu zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa; do każdego pytania testowego wskazuje się prawidłową odpowiedź z określeniem jej podstawy;

2) propozycje zadania problemowego na część pisemną egzaminu;

3) propozycje pytań na część ustną egzaminu.

2. Każdy członek zespołu zgłasza podczas posiedzenia propozycje pytań i zadań problemowych, o których mowa w ust. 1, na piśmie i na informatycznym nośniku danych.

§ 4.
1. Członkowie zespołu uzgadniają brzmienie testu, zadania problemowego oraz brzmienie zestawów pytań. W razie rozbieżności ostateczne brzmienie testu, zadania problemowego oraz zestawów pytań ustala się w drodze głosowania. Decyduje większość głosów.

2. Po sporządzeniu testu zespół sporządza wykaz prawidłowych odpowiedzi oraz wytyczne dotyczące sposobu rozwiązania zadania problemowego, zwane dalej „wytycznymi”.

§ 5.
Zespół przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości niezwłocznie po opracowaniu test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi, zadanie problemowe wraz z wytycznymi oraz zestawy pytań.
§ 6.
1. Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi, zadanie problemowe z wytycznymi oraz zestawy pytań przechowuje się w miejscu, do którego mają dostęp wyłącznie osoby wskazane przez Ministra Sprawiedliwości.

2. Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi i zadanie problemowe z wytycznymi oraz zestawy pytań są przechowywane i drukowane w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie.

3. Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi i zadanie problemowe z wytycznymi są przekazywane Komisji w liczbie odpowiadającej liczbie osób dopuszczonych do egzaminu, powiększonej o pięć.

4. Zestawy pytań są przekazywane Komisji w liczbie zapewniającej właściwe przeprowadzenie egzaminu.

§ 7.
1. Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi, zadanie problemowe z wytycznymi oraz oddzielnie zestawy pytań są przekazywane przez Ministra Sprawiedliwości przewodniczącemu Komisji w obecności jednego z członków Komisji za potwierdzeniem odbioru, nie wcześniej niż 24 godziny przed pierwszym dniem części pisemnej egzaminu oraz nie wcześniej niż 24 godziny przed pierwszym dniem części ustnej egzaminu, w sposób uniemożliwiający nieuprawnione ujawnienie ich treści.

2. Osoby odbierające przesyłkę sprawdzają, czy nie została ona naruszona, w sposób umożliwiający ujawnienie treści testu lub wykazu prawidłowych odpowiedzi lub zadania problemowego lub wytycznych lub zestawu pytań.

§ 8.
Osoba wyznaczona spośród członków zespołu sporządza protokół posiedzeń zespołu oraz czynności dotyczących przygotowywania, przechowywania i przekazywania Ministrowi Sprawiedliwości testu wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi i zadania problemowego z wytycznymi oraz zestawów pytań. Protokół podpisują członkowie zespołu biorący udział w wykonywaniu tych czynności.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ćwiąkalski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »