| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 maja 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej (Dz. U. Nr 238, poz. 2396 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową zamierzający pełnić służbę nadterminową składa zgłoszenie w tej sprawie do dowódcy jednostki wojskowej, której ewidencją jest objęty, nie wcześniej niż po odbyciu 2 miesięcy zasadniczej służby wojskowej, nie później niż na 30 dni przed upływem czasu trwania tej służby.”;

2) w § 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Dowódca jednostki wojskowej w zgodzie, o której mowa w ust. 4, ustala dzień rozpoczęcia pełnienia nadterminowej zasadniczej służby wojskowej.

6. Rozpoczęcie pełnienia nadterminowej zasadniczej służby wojskowej może nastąpić nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy odbywania zasadniczej służby wojskowej.”;

3) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dniem rozpoczęcia pełnienia służby nadterminowej jest dzień bezpośrednio następujący po dniu zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku niestawienia się żołnierza do pełnienia służby nadterminowej w terminie, o którym mowa w ust. 1, dowódca jednostki wojskowej rozkazem uchyla rozkaz o zwolnieniu tego żołnierza z zasadniczej służby wojskowej.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2008 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »