Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 190 poz. 1161

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 października 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 202, poz. 1959 oraz z 2005 r. Nr 254, poz. 2132) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Do wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do dnia 30 stycznia 2009 r., może być stosowany wzór formularza NIP-1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 13 października 2008 r. (poz. 1161)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-10-24
  • Data wejścia w życie: 2008-11-08
  • Data obowiązywania: 2008-11-08
  • Dokument traci ważność: 2009-10-01

Dziennik Ustaw