| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 19 grudnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 43, poz. 260, Nr 66, poz. 407, Nr 88, poz. 538 i Nr 103, poz. 663) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. Jeżeli na pokładzie statku rybackiego:

1) znajduje się jakakolwiek ilość dorszy – wyładunku dokonuje się wyłącznie w obecności inspektora rybołówstwa morskiego, który poświadcza masę wyładowanych dorszy podpisem oraz odciskiem imiennej pieczęci na deklaracji wyładunkowo-przeładunkowej, o której mowa w art. 43 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie;

2) znajdują się dorsze w ilości większej niż określona w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz. UE L 248 z 22.09.2007, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007” – wyładunku dorszy dokonuje się wyłącznie w portach określonych w załączniku do rozporządzenia.”;

2) po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu:

„§ 24a. Armatorzy statków rybackich, dla których w specjalnym zezwoleniu połowowym nie została określona kwota połowowa dorsza, nie zatrzymują na pokładzie statku rybackiego ani nie dokonują wyładunku żadnej ilości dorszy.”;

3) po § 25a dodaje się § 25b w brzmieniu:

„§ 25b. Ukierunkowanych połowów dorszy nie prowadzi się na obszarze ICES 22–24 w okresie od dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.”.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »