REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 63 poz. 520

USTAWA

z dnia 20 marca 2009 r.

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do ustawy „Wykaz środków odurzających" część 1 „Środki odurzające grupy I-N" otrzymuje brzmienie:

„1. Środki odurzające grupy l-N

Międzynarodowe nazwy zalecane

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

1

2

3

ACETORFINA

 

3-O-acetylo-6,7,8,14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endo-etenooripawina

 

Acetylo- α-metylofentanyl

N-(1-(α-metylofenetylo)-4-piperydylo)acetanilid

ACETYLOMETADOL

 

3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan

ALLILOPRODYNA

 

3-allilo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna

ALFAACETYLOMETADOL

 

α-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan, czyli (3R, 6R)-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan

ALFAMEPRODYNA

 

α-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna, czyli cis-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna

ALFAMETADOL

 

α-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol czyli (3R, 6R)-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol

 

α-Metylofentanyl

N-[1-(α-metylofenetylo)-4-piperydylo]propionanilid

 

α-Metylotiofentanyl

N-[1-[1-metylo-2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid

ALFAPRODYNA

 

α-4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna, czyli cis-(±)-4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna

ALFENTANYL

 

N-[1-[2-(4-etylo-4,5-dihydro-5-okso-1H-tetrazol-1-ilo) etylo]-4-(metoksymetylo)-4-piperydynylo]-N-fenylopropanamid

ANILERYDYNA

 

ester etylowy kwasu 1-p-aminofenetylo-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego

ARGYREIA NERVOSA – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

BANISTERIOPSIS CAAPI – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

BENZETYDYNA

 

ester etylowy kwasu 1-(2-benzyloksyetylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego

 

1

2

3

BENZYLOMORFINA

 

3-benzylomorfina, czyli 3-benzyloksy-7,8-didehydro-4,5-α-epoksy-17-metylomorfinan-6α-ol

BETACETYLOMETADOL

 

β-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan

 

β-Hydroksyfentanyl

N-[1-(β-hydroksyfenetylo)-4-piperydylo]propionanilid

 

β-Hydroksy-3-metylofentanyl

N-[1-(β-hydroksyfenetylo)-3-metylo-4-piperydylo]-propionanilid

BETAMEPRODYNA

 

β-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna

BETAMETADOL

 

β-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol, czyli (3S, 6R)-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol

BETAPRODYNA

 

β-4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna

BEZYTRAMID

 

1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-(2-okso-3-propionylo-1-benzimidazolinylo)piperydyna

CALEA ZACATECHICHI – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

CATHA EDULIS – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

DEZOMORFINA

 

dihydrodeoksymorfina, czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan

DEKSTROMORAMID

Palfium

(+)-4-[3,3-difenylo-2-metylo-4-okso-4-(1-pirolidynylo)-butylo]-morfolina, czyli (+)-1-(2,2-difenylo-3-metylo-4-morfolinobutyrylo)pirolidyna

DIAMPROMID

 

N-[2-N-metylo-N-fenetyloamino)-propylo]propionanilid

DIETYLOTIAMBUTEN

 

3-dietyloamino-1,1-di-(2'-tienylo)-1-buten

DIFENOKSYNA

 

kwas 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowy

DIHYDROETORFINA

 

7,8-dihydro-7-α-[1-(R)-hydroksy-1-metylo-butylo]-6,14-endo-etanotetrahydrooripawina

DIHYDROMORFINA

 

4,5α-epoksy-17-metylomorfinan-3,6α-diol

DIMENOKSADOL

 

ester 2-dimetyloaminoetylowy kwasu 1-etoksy-1,1-difenylooctowego

DIMEFEPTANOL

 

6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol

DIMETYLOTIAMBUTEN

 

3-dimetyloamino-1,1-di(2'-tienylo)-1-buten

DIFENOKSYLAT

 

ester etylowy kwasu 1(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego

DIPIPANON

 

4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heptanon

DROTEBANOL

 

3,4-dimetoksy-17-metylomorfinan-6 β, 14-diol

 

1

2

3

ECHINOPSIS PACHANOI – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

EKGONINA

 

kwas [1R-(egzo)]-3-hydroksy-8-metylo-8-azabicyklo [3.2.1]oktano-2-karboksylowy

ETYLOMETYLOTIAMBUTEN

 

3-etylometyloamino-1,1-di-(2'-tienylo)-1-buten

ETONITAZEN

 

1-(2-dietyloaminoetylo)-2-(p-etoksybenzylo)-5-nitrobenzimidazol

ETORFINA

 

6,7,8,14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endo-etenooripawina

ETOKSERYDYNA

 

ester etylowy kwasu 1-[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego

FENADOKSON

 

4,4-difenylo-6-morfolino-3-heptanon

FENAMPROMID

 

N-(1-metylo-2-piperydynoetylo)propionanilid

FENAZOCYNA

 

2'-hydroksy-5,9-dimetylo-2-fenetylo-6,7-benzomorfan, czyli 3-fenetylo-1, 2, 3, 4, 5, 6-heksahydro-6,11-dimetylo-2,6-metano-3-benzazocyn-8-ol

FENOMORFAN

 

3-hydroksy-17-fenetylomorfinan

FENOPERYDYNA

 

ester etylowy kwasu 1-(3-fenylo-3-hydroksypropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego

FENTANYL

 

1-fenetylo-4-(N-propionyloanilino)piperydyna, czyli N-(1-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid

FURETYDYNA

 

ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(2- tetra-hydrofurfuryloksyetylo)-4-piperydynokarboksylowego

HEROINA

 

diacetylomorfina, czyli 3,6α-diacetoksy-7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylomorfinan

HYDROKODON

 

dihydrokodeinon, czyli 4,5α-epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6-on

HYDROMORFINOL

 

14-hydroksy-7,8-dihydromorfina

HYDROMORFON

 

dihydromorfinon, czyli 4,5α-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan-6-on

HYDROKSYPETYDYNA

 

ester etylowy kwasu 4-m-hydroksyfenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego

IZOMETADON

 

6-dimetyloamino-4,4-difenylo-5-metylo-3-heksanon

JWH-018

1-pentyl-3-(1-naphtoyl)indole

naphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl) methanon

KAVA KAVA – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakt

 

 

KETOBEMIDON

Cliradon

4-m-hydroksyfenylo-1-metylo-4-propionylopiperydyna

 

1

2

3

KODOKSYM

 

O-(karboksymetylo)oksym dihydrokodeinonu

KONOPI ZIELE innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste

 

 

KOKAINA

 

ester metylowy benzoiloekgoniny, czyli ester metylowy kwasu [1R-(egzo, egzo)]-3-benzoiloksy-8-metylo-8-azabicyklo [3.2.1]oktano-2-karboksylowego

KOKA LIŚCIE

 

 

KLONITAZEN

 

2-(p-chlorobenzylo)-1-(2-dietyloaminoetylo)-5-nitro-benzimidazol

LEONOTIS LEONURUS – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

LEWOMETORFAN

 

(-)-3-metoksy-17-metylomorfinan

LEWOMORAMID

 

(-)-4-[2-metylo-4-okso-3,3-difenylo-4-(1-pirolidynylo)butylo]morfolina, czyli (-)-1-(2,2-difenylo-3-metylo-4-morfolinobutyrylo) pirolidyna

LEWOTENACYLOMORFAN

 

(-)-3-hydroksy-17-fenacylomorfinan

LEWORFANOL

 

(-)-3-hydroksy-17-metylomorfinan

MAKOWEJ SŁOMY KONCENTRATY – produkty powstające w procesie otrzymywania alkaloidów ze słomy makowej, jeżeli produkty te są wprowadzone do obrotu

 

 

MAKOWEJ SŁOMY WYCIĄGI – inne niż koncentraty produkty otrzymywane ze słomy makowej przy jej ekstrakcji wodą lub jakimkolwiek innym rozpuszczalnikiem, a także inne produkty otrzymywane przez przerób mleczka makowego

 

 

METAZOCYNA

 

2'-hydroksy -2,5,9-trimetylo-6,7-benzomorfan

METADON

 

6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanon

METADONU PÓŁPRODUKT

 

4-cyjano-2-dimetyloamino-4,4-difenylobutan

METYLODEZORFINA

 

6-metylo-∆6-deoksymorfina

METYLODIHYDROMORFINA

 

6-metylodihydromorfina

 

3-Metylofentanyl

N-(1-fenetylo-3-metylo-4-piperydylo)propionanilid (forma cis- i forma trans-)

 

3-Metylotiofentanyl

N-[3-metylo-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid

METOPON

 

5-metylodihydromorfinon, czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-5,17-dimetylomorfinan-6-on

MIMOSA TENUIFLORA – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

MIMOSA HOSTILIS

 

 

1

2

3

MITRAGYNA SPECIOSA – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

MIROFINA

 

mirystylobenzylomorfina, czyli 3-benzyloksy-7,8-didehydro-4,5α-epoksy-6α-mirystoiloksy-17-metylomorfinan

MORAMIDU PÓŁPRODUKT

 

kwas 1,1-difenylo-2-metylo-3-morfolinomasłowy

MORFERYDYNA

 

ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(2-morfolinoetylo)-4-piperydynokarboksylowego

MORFINA

 

7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylomorfinan-3,6α-diol

MORFINY METYLOBROMEK oraz inne pochodne morfiny zawierające azot czwartorzędowy

 

 

MORFINY N-TLENEK

 

N-tlenek 7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylomorfinan-3,6α-diolu

 

MPPP

propionian 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynolu

NIKOMORFINA

 

3,6-dinikotynoilomorfina

NORACYMETADOL

 

α-(+)-3-acetoksy-4,4-difenylo-6-metyloaminoheptan

NORLEWORFANOL

 

(-)-3-hydroksymorfinan

NORMETADON

 

6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heksanon

NORMORFINA

 

demetylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5α-epoksymorfinan-3,6α-diol

NORPIPANON

 

4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heksanon

NYMPHAEA CAERULEA – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

OPIUM I NALEWKA Z OPIUM

 

 

OKSYKODON

Eukodal

14-hydroksydihydrokodeinon, czyli 4,5α-epoksy-14-hydroksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6-on

OKSYMORFON

 

14-hydroksydihydromorfinon, czyli 4,5α-epoksy-3,14-dihydroksy-17-metylomorfinan-6-on

PEGANUM HARMALA – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

 

Para-fluorofentanyl

4'-fluoro-N-(1-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid

 

PEPAP

octan 1-fenetylo-4-fenylo-4-piperydynolu

PETYDYNA

Dolargan

ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego

PETYDYNY PÓŁPRODUKT A

 

4-cyjano-4-fenylo-1-metylopiperydyna

PETYDYNY PÓŁPRODUKT B

 

ester etylowy kwasu 4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego

 

1

2

3

PETYDYNY PÓŁPRODUKT C

 

kwas 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowy

PIMINODYNA

 

ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(3-fenyloaminopropylo)-4-piperydynokarboksylowego

PIRYTRAMID

 

amid kwasu 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-(1-piperydyno)-4-piperydynokarboksylowego, czyli amid kwasu 1'-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-(1,4'-bipiperydyno)-4'-karboksylowego

PROHEPTAZYNA

 

4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksyazacykloheptan

PROPERYDYNA

 

ester izopropylowy kwasu 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego

PSYCHOTRIA VIRIDIS – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

Chacruna

 

RACEMETORFAN

 

(±)-3-metoksy-17-metylomorfinan

RACEMORAMID

 

(±)-4-[3,3-difenylo-2-metylo-4-okso-4-(1-pirolidynylo) butylo]morfolina

RACEMORFAN

 

(±)-3-hydroksy-17-metylomorfinan

REMIFENTANYL

 

ester metylowy kwasu 1-(2-metoksykarbonyloetylo)-4-(fenylopropionyloamino)-piperydyno-4-karboksylowego

RIVEA CORYMBOSA – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

SALVIA DIVINORUM – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

SUFENTANIL

 

N-[4-(metoksymetylo)-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo] propionanilid

TABERNANTHE IBOGA – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

TEBAKON

 

acetylodihydrokodeinon, czyli 6-acetoksy-6,7-didehydro-4,5α-epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan

TEBAINA

 

6,7,8,14-tetradehydro-4,5α-epoksy-3,6-dimetoksy-17-metylomorfinan

 

Tiofentanyl

N-[1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid

TRICHOCEREUS PERUVIANUS – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

TRIMEPERYDYNA

 

4-fenylo-1,2,5-trimetylo-4-propionyloksypiperydyna

TYLIDYNA

 

ester etylowy kwasu (+)-trans-2-(dimetyloamino)-1-fenylo-3-cyklohekseno-1-karboksylowego

 

1

2

3

ŻYWICA KONOPI

 

 

oraz:

– izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że izomery takie są wyraźnie wyłączone,

– estry i etery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,

– sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe"

 

2) w załączniku nr 2 do ustawy „Wykaz substancji psychotropowych" część 2 „Substancje psychotropowe grupy ll-P" otrzymuje brzmienie:

„2. Substancje psychotropowe grupy ll-P

Międzynarodowe nazwy zalecane

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

1

2

3

 

2C-B

4-bromo-2,5-dimetoksyfenetyloamina

AMFETAMINA

Psychedryna

(±)-2-amino-1-fenylopropan

AMINEPTYNA

 

Kwas 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyklohepten-5-ylo)amino]-heptanowy

BENZYLOPIPERAZYNA

BZP

1-benzylopiperazyna, czyli 1-benzylo-1, 4-diazacykloheksan

DEKSAMFETAMINA

 

(+)-2-amino-1-fenylopropan

FENCYKLIDYNA

PCP

1-(1-fenylocykloheksylo)piperydyna

FENETYLINA

 

(±)-3,7-dihydro-1,3-dimetylo-7-[2-[(1-metylo-2-fenetylo)-amino]-etylo]-1H-puryno-2,6-dion

FENMETRAZYNA

 

2-fenylo-3-metylomorfolina

KETAMINA

 

2-(2-chlorofenylo)-2-(metyloamino)-cykloheksan

LEWAMFETAMINA

 

(-)-α-metylofenetyloamina

LEWOMETAMFETAMINA

 

(-)-1-N,α-dimetylofenetyloamina

MEKLOKWALON

 

3-(o-chlorofenylo)-2-metylo-4(3H)-chinazolinon

METAKWALON

 

2-metylo-3-(o-tolilo)-4(3H)-chinazolinon

METAMFETAMINA

Metamfetamina racemiczna

(+)-2-metyloamino-1-fenylopropan
(±)-2-metyloamino-1-fenylopropan

METYLOFENIDAT

Rytalina

ester metylowy kwasu α-fenylo-(2-piperydyno)-octowego

PENTAZOCYNA

Fortral

(2R*, 6R*, 11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahydro-8-hydroksy-6,11-dimetylo-3-(3-metylo-2-butenylo)-2,6-metano-3-benzazocyna

SEKOBARBITAL

 

kwas 5-allilo-5-(1-metylobutylo)barbiturowy

 

1

2

3

 

D-9-Tetrahydrokannabinol i jego warianty stereochemiczne

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

ZIPEPROL

 

α-(α-metoksybenzylo-4-β-metoksyfenylo)-1-piperazynoetanol

oraz:

– izomery substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że izomery takie są wyraźnie wyłączone,

– estry i etery substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,

– sole substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe".

 

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-23
  • Data wejścia w życie: 2009-05-08
  • Data obowiązywania: 2009-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA