| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 maja 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

Na podstawie art. 199f ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (Dz. U. Nr 19, poz. 144) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zgodę lub odmowę udzielenia zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej wydaje się w formie decyzji administracyjnej na pisemny wniosek zainteresowanego obywatela polskiego, z tym że obywatele polscy będący byłymi żołnierzami zawodowymi składają wniosek za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy lub jego pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia.”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ właściwy do wydania decyzji w sprawie zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej przed wydaniem decyzji uzyskuje informacje, o których mowa w art. 199b i art. 199c ust. 1 pkt 3 i 4 i ust. 2 pkt 1–5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zgromadzone w ewidencji wojskowej, od wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy lub jego pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, a jeżeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą – od wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce ostatniego pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.”;

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE ZGODY NA SŁUŻBĘ W OBCYM WOJSKU LUB W OBCEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 12 maja 2009 r. (poz. 702)

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE ZGODY NA SŁUŻBĘ W OBCYM WOJSKU LUB W OBCEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »