| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 9 czerwca 2009 r.

w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Określa się wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, stanowiące załącznik do rozporządzenia.

2. Wartości klimatycznego bilansu wodnego, o których mowa w ust. 1, są jednakowe dla wszystkich województw.

§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb (Dz. U. Nr 62, poz. 513).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr 145, poz. 918 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

Załącznik 1. [WARTOŚCI KLIMATYCZNEGO BILANSU WODNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH I GLEB, WYRAŻONE W MM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 9 czerwca 2009 r. (poz. 735)

WARTOŚCI KLIMATYCZNEGO BILANSU WODNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH I GLEB, WYRAŻONE W MM


Uprawa

OKRES

kwiecień-maj

maj-czerwiec

czerwiec-lipiec

lipiec-sierpień

sierpień-wrzesień

KATEGORIA GLEBY

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Zboża ozime

-150

-170

-210

-240

-180

-200

-250

-280

-230

-260

-300

-320

X

X

X

X

X

X

X

X

Zboża jare

-150

-160

-200

-220

-150

-170

-200

-230

-220

-250

-290

-310

X

X

X

X

X

X

X

X

Kukurydza na ziarno

-

X

X

X

-

-250

-290

-310

-

-250

-290

-320

-

-230

-290

-320

-

X

X

X

Kukurydza na kiszonkę

-

X

X

X

-

-220

-280

-300

-

-280

-340

-360

-

-200

-240

-260

X

X

X

X

Rzepak i rzepik

-

-230

-280

-290

-

-180

-240

-270

-

X

X

X

-

X

X

X

-

-170

-220

-250

Ziemniak

X

X

X

X

-240

-260

-300

-320

-220

-250

-280

-300

-160

-170

-200

-220

X

X

X

X

Burak cukrowy

-

-250

-290

-310

-

-250

-290

-310

-

-240

-270

-290

-

-210

-240

-260

-

-170

-190

-210

Chmiel

X

X

X

X

-230

-250

-290

-320

-210

-240

-270

-290

-190

-210

-250

-270

X

X

X

X

Tytoń

X

X

X

X

-190

-200

-230

-250

-200

-220

-240

-250

-200

-210

-240

-250

X

X

X

X

Warzywa gruntowe

X

X

X

X

-190

-210

-250

-270

-220

-240

-280

-310

-200

-220

-250

-270

X

X

X

X

Drzewa i krzewy owocowe

-130

-180

-230

-240

-160

-240

-290

-300

-220

-250

-290

-320

-220

-240

-290

-320

X

X

X

X

Truskawki

-150

-160

-200

-220

-190

-200

-240

-270

-210

-240

-270

-300

X

X

X

X

X

X

X

X

Rośliny strączkowe

X

X

X

X

-170

-190

-240

-270

-210

-240

-270

-300

-130

-170

-210

-220

X

X

X

X

 

Objaśnienia:

- Na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana.

x Brak spadków plonów z powodu suszy w analizowanym okresie.


Wyjaśnienia dotyczące kategorii gleb:

Zróżnicowanie przestrzenne pokrywy glebowej w Polsce według kategorii glebowych o różnej podatności na suszę – gleby bardzo lekkie (bardzo podatne), gleby lekkie (podatne), średnie (średnio podatne), ciężkie (mało podatne).

Kategorie gleb:

 

I – Bardzo lekka, grupa granulometryczna

– piasek luźny – pl

 

piasek luźny pylasty – plp

 

piasek słabo gliniasty – ps

 

piasek słabo gliniasty pylasty – psp

II Lekka, grupa granulometryczna

– piasek gliniasty lekki – pgl

 

piasek gliniasty lekki pylasty – pglp

 

piasek gliniasty mocny – pgm

 

piasek słabo gliniasty mocny pylasty – pgmp

III Średnia, grupa granulometryczna

– glina lekka – gl

 

glina lekka pylasta – glp

 

pył gliniasty – płg

 

pył zwykły – płz

 

pył piaszczysty – płp

IV Ciężka, grupa granulometryczna

– glina średnia – gs

 

glina średnia pylasta – gsp

 

glina ciężka – gc

 

glina ciężka pylasta – gcp

 

pył ilasty – płi

 

ił – i

 

ił pylasty – ip

 

Kategorie gleb ustala się w oparciu o skład granulometryczny profilu glebowego, według powyższych kryteriów podziału, na podstawie cyfrowych map glebowo-rolniczych przedstawiających przestrzenne zróżnicowanie siedlisk glebowych i ich pojemności wodnej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Beata Kielar-Tammert

Radca prawny wpisany na Listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii Prawnej www.bktkancelaria.pl, autorka wielu artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach, na blogu oraz w mediach społecznościowych, specjalizująca się w prawie Unii Europejskiej, prawie gospodarczym i prawach cudzoziemców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »