| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie sztandaru Służby Celnej oraz sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Celnej

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór sztandaru Służby Celnej;

2) podstawowe elementy wzoru sztandaru nadawanego jednostkom organizacyjnym Służby Celnej;

3) jednostki organizacyjne Służby Celnej, którym nadawany jest sztandar;

4) tryb nadawania sztandaru Służbie Celnej oraz jednostkom organizacyjnym Służby Celnej.

§ 2.
Sztandar Służby Celnej, zwany dalej „sztandarem”, składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy.
§ 3.
Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o boku długości 100 cm. Do jednego boku płata sztandaru umocowanych jest co 10 cm jedenaście kółek, którymi za pomocą pręta i jedenastu kółek osadzonych na drzewcu płat sztandaru jest przymocowany do drzewca. Boki płata, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte srebrną frędzlą szerokości 5 cm.
§ 4.
1. Strona główna płata sztandaru jest w kolorach białym i czerwonym, ustalonych dla barw Rzeczypospolitej Polskiej, i podzielona jest na cztery trójkąty o podstawie boku płata z wierzchołkami skierowanymi do środka płata. Trójkąt lewy i prawy są koloru czerwonego, a górny i dolny – koloru białego. Na stronie głównej płata sztandaru znajduje się umieszczony centralnie wizerunek orła białego o wysokości 48 cm, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, haftowany srebrnym szychem, a korona, dziób i szpony haftowane są złotym szychem. Pod godłem umieszczony jest napis „GODNOŚĆ I PRAWO” haftowany srebrnym szychem. Litery mają wysokość 7 cm.

2. Wzór strony głównej płata sztandaru określają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Strona odwrotna płata sztandaru jest w kolorach białym i zielonym i dzieli się na cztery trójkąty o podstawie boku płata z wierzchołkami skierowanymi do środka płata. Trójkąt lewy i prawy są koloru zielonego, a górny i dolny – koloru białego. Na stronie odwrotnej płata sztandaru znajduje się umieszczony centralnie krzyż równoramienny o stylizowanych zakończeniach ramion w kolorze ciemnozielonym, o konturze srebrnym. Pomiędzy ramionami znajdują się ornamenty liści dębowych i liści laurowych w kolorze srebrnym. Pośrodku krzyża, wewnątrz zielonego pierścienia o konturze srebrnym i średnicy 42 cm, na białym polu znajduje się stylizowany kontur Polski w kolorze zielonym i o konturze srebrnym, wysokości 26 cm, na tle którego umieszczony jest znak graficzny Służby Celnej, którego kontur jest w kolorze srebrnym. Elementy w kolorze srebrnym haftowane są srebrnym szychem, a elementy w kolorze zielonym i białym – nicią bawełnianą. Wysokość krzyża wynosi 65 cm. Pod krzyżem umieszczony jest napis „SŁUŻBA CELNA” haftowany srebrnym szychem. Litery mają wysokość 7 cm.

2. Wzór strony odwrotnej płata sztandaru określają załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Głowicę sztandaru stanowi wizerunek orła, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na podstawie w kształcie łuku, na której od strony głównej sztandaru umieszczony jest napis „SŁUŻBA CELNA”, a na stronie odwrotnej napis „1919–1999”, nawiązujący do daty utworzenia administracji celnej na terenie odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej i daty utworzenia jednolitej umundurowanej Służby Celnej.

2. Podstawa, o której mowa w ust. 1, osadzona jest na kuli o średnicy 9 cm, ściętej od dołu, przymocowanej do górnej części drzewca metalową nasadą.

3. Głowica sztandaru łącznie z kulą ma wysokość 25 cm i jest wykonana z białego metalu, z tym że orzeł jest posrebrzony, a jego korona, dziób i szpony są koloru złotego.

4. Wzór głowicy sztandaru określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Drzewce sztandaru o średnicy 4 cm i długości 225 cm jest wykonane z drewna toczonego. Drzewce jest dwudzielne połączone tuleją z metalu białego. Na górnym końcu drzewca umieszczona jest głowica, na dolnym – stożkowe okucie z metalu białego.

2. Na drzewcu sztandaru mogą być umieszczane gwoździe honorowe.

3. Wzór gwoździa honorowego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 8.
Szarfa w kolorach białym i czerwonym, ustalonych dla barw Rzeczypospolitej Polskiej, i szerokości 15 cm, zawiązana jest na kokardę i umieszczona na drzewcu poniżej głowicy po stronie głównej płata sztandaru. Jej oba końce dochodzą do dolnego brzegu płata i są zakończone srebrną frędzlą szerokości 5 cm.
§ 9.
Sztandar jednostki organizacyjnej Służby Celnej powinien zawierać elementy określone w przepisach § 3–8. Dodatkowo na stronie odwrotnej płata sztandaru jednostki organizacyjnej Służby Celnej, nad krzyżem umieszcza się napis, który określa nazwę jednostki organizacyjnej Służby Celnej, haftowany srebrnym szychem. Litery mają wysokość 5–7 cm. W rogach płata sztandaru mogą być umieszczone elementy identyfikujące region.
§ 10.
Jednostkami organizacyjnymi Służby Celnej, którym nadaje się sztandar, są izby celne.
§ 11.
1. Sztandar Służbie Celnej oraz jednostkom organizacyjnym Służby Celnej, na wniosek odpowiednio Szefa Służby Celnej i dyrektora izby celnej, nadaje minister właściwy do spraw finansów publicznych aktem nadania.

2. Wręczenie sztandaru odbywa się w uroczystej formie określonej w ceremoniale Służby Celnej.

§ 12.
1. Sztandar dla jednostki organizacyjnej Służby Celnej może być, za zgodą Szefa Służby Celnej, ufundowany.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w akcie nadania sztandaru wymienia się fundatora.

§ 13.
Służba Celna i jednostki organizacyjne Służby Celnej, którym nadano sztandary przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują te sztandary na mocy dotychczasowych aktów nadania.
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 września 2000 r. w sprawie wzoru sztandaru Służby Celnej oraz trybu jego nadania (Dz. U. Nr 75, poz. 865), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [STRONA GŁÓWNA PŁATA SZTANDARU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 stycznia 2010 r. (poz. 107)

Załącznik nr 1

STRONA GŁÓWNA PŁATA SZTANDARU

infoRgrafika

Załącznik 2. [STRONA GŁÓWNA PŁATA SZTANDARU]

Załącznik nr 2

STRONA GŁÓWNA PŁATA SZTANDARU

infoRgrafika

Załącznik 3. [STRONA ODWROTNA PŁATA SZTANDARU]

Załącznik nr 3

STRONA ODWROTNA PŁATA SZTANDARU

infoRgrafika

Załącznik 4. [STRONA ODWROTNA PŁATA SZTANDARU]

Załącznik nr 4

STRONA ODWROTNA PŁATA SZTANDARU

infoRgrafika

Załącznik 5. [GŁOWICA SZTANDARU]

Załącznik nr 5

GŁOWICA SZTANDARU

infoRgrafika

Załącznik 6. [GWÓŹDŹ HONOROWY]

Załącznik nr 6

GWÓŹDŹ HONOROWY

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »