| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 17 sierpnia 2010 r.

w sprawie maksymalnego wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176 oraz z 2010 r. Nr 140, poz. 943) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa maksymalną wysokość miesięcznego wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanej dalej „Radą”, obejmującą:

1) wysokość wynagrodzenia w części stałej;

2) sposób ustalenia wynagrodzenia w części zmiennej.

2. Osobom wchodzącym w skład Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie w części stałej i zmiennej.

3. Maksymalna wysokość miesięcznego wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady nie może przekraczać:

1) 4,5-krotności – dla przewodniczącego Rady,

2) 3-krotności – dla pozostałych członków Rady

– przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Wynagrodzenie w części stałej wynosi, odpowiednio:

1) 1,5-krotność – dla przewodniczącego Rady,

2) 1-krotność – dla pozostałych członków Rady

– przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, i przysługuje bez względu na udział w posiedzeniu Rady.

5. Wynagrodzenie w części zmiennej wynosi, odpowiednio:

1) 3-krotność – dla przewodniczącego Rady,

2) 2-krotność – dla pozostałych członków Rady

– przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, i przysługuje wyłącznie za udział w posiedzeniu Rady w danym miesiącu.

6. W przypadku gdy w miesiącu odbędzie się więcej niż jedno posiedzenie Rady, wynagrodzenie w części zmiennej oblicza się jako iloczyn liczby posiedzeń w tym miesiącu, w których członek Rady brał udział, oraz ilorazu wynagrodzenia określonego w ust. 5 i liczby wszystkich posiedzeń Rady w danym miesiącu.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r.2)

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. Nr 196, poz. 1513), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. Nr 140, poz. 943).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »