| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie zwrotu kosztów przejazdu i wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin

Na podstawie art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb oraz warunki zwrotu kosztów przejazdu;

2) warunki wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego, zwanego dalej „równoważnikiem”;

3) wzór wniosków, na podstawie których następować będzie zwrot poniesionych kosztów lub wypłata równoważnika.

§ 2.
1. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje przejazd do obranej przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem, trasą o bezpośrednim połączeniu, a w przypadku braku takiego połączenia – najkrótszą trasą.

2. Środkami publicznego transportu zbiorowego właściwymi do odbycia przejazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1, są środki publicznego transportu kolejowego albo, gdy przejazd autobusem nie jest droższy od przejazdu koleją, środki transportu autobusowego.

§ 3.
1. Zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami następuje na pisemny wniosek funkcjonariusza.

2. Zwrot kosztów przejazdu środkami publicznego transportu kolejowego przysługuje do wysokości cen biletów na przejazd w drugiej klasie pociągu według taryfy pośpiesznej lub w pierwszej klasie pociągu osobowego, z uwzględnieniem posiadanych uprawnień przez funkcjonariusza oraz członków jego rodziny do przejazdów ulgowych, i nie obejmuje cen biletów na miejsca rezerwowane oraz cen biletów na miejsca sypialne lub na miejsca do leżenia.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Równoważnik przysługuje funkcjonariuszowi w kwocie odpowiadającej cenie biletów na przejazd w drugiej klasie pociągu według taryfy pośpiesznej na odległość 500 km i z powrotem, z uwzględnieniem posiadanych uprawnień przez funkcjonariusza oraz członków jego rodziny do przejazdów ulgowych.

2. Wysokość równoważnika ustala się według ceny biletu najtańszego przewoźnika publicznego transportu kolejowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, nie później jednak niż w ostatnim dniu roku kalendarzowego, za który przysługuje przejazd.

3. Wypłaty równoważnika dokonuje się na wniosek funkcjonariusza.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
W razie zbiegu uprawnień, z tytułu służby obojga małżonków będących funkcjonariuszami, do zwrotu kosztów przejazdu lub wypłaty równoważnika, osoby uprawnione niebędące funkcjonariuszami mogą skorzystać z tego prawa tylko z tytułu służby jednego małżonka.
§ 6.
Zwrot kosztów przejazdu lub wypłata równoważnika następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia przez funkcjonariusza wniosku o przyznanie świadczenia.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego oraz wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 9), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523).

Załącznik 1. [Wniosek w sprawie zwrotu kosztów przejazdu]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 27 sierpnia 2010 r. (poz. 1121)

Załącznik nr 1

WNIOSEK
w sprawie zwrotu kosztów przejazdu

infoRgrafika

Załącznik 2. [Wniosek w sprawie wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego]

Załącznik nr 2

WNIOSEK
w sprawie wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »