| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie szczegółowego wykazu danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w zestawieniu budynków, mieszkań i osób

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Szczegółowy wykaz danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w zestawieniu budynków, mieszkań i osób określa załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DANYCH PRZEWIDZIANYCH DO AKTUALIZACJI I UZUPEŁNIENIA PRZEZ URZĘDY GMIN W ZESTAWIENIU BUDYNKÓW, MIESZKAŃ I OSÓB]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 sierpnia 2010 r. (poz. 1138)

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DANYCH PRZEWIDZIANYCH DO AKTUALIZACJI I UZUPEŁNIENIA PRZEZ URZĘDY GMIN W ZESTAWIENIU BUDYNKÓW, MIESZKAŃ I OSÓB

W zestawieniu budynków, mieszkań i osób aktualizacji i uzupełnieniu przez urzędy gmin podlegają informacje dotyczące:

1) budynków:

a) nazwa miejscowości,

b) nazwa ulicy,

c) numer porządkowy budynku,

d) dodatkowa numeracja budynków położonych na tej samej nieruchomości i oznaczonych tym samym numerem porządkowym,

e) rodzaj budynku: mieszkalny, niemieszkalny1), obiekt zbiorowego zakwaterowania,

f) lokalizacja budynku na mapie cyfrowej;

2) mieszkań:

a) typ: mieszkanie, część mieszkania zajmowana na podstawie umowy najmu, mieszkanie położone w obiekcie zamkniętym2), zamieszkane pomieszczenie niebędące mieszkaniem.

b) numer mieszkania,

c) przyczyna niezamieszkania mieszkania będącego własnością gminy; w stosunku do innych zasobów możliwość określenia „przyczyna nieznana”;

3) obiektów zbiorowego zakwaterowania:

a) nazwa obiektu,

b) liczba miejsc w obiekcie,

c) liczba budynków zajmowanych przez obiekt,

d) liczba mieszkań zlokalizowanych na terenie obiektu nieprzeznaczonych dla pensjonariuszy tego obiektu;

4) osób:

a) imiona,

b) nazwisko,

c) numer PESEL,

d) charakter pobytu (stały albo czasowy),

e) kraj obywatelstwa,

f) przyporządkowanie osób do odpowiednich mieszkań.

 

1) Budynek niemieszkalny jest to obiekt budowlany przeznaczony na potrzeby niemieszkalne, który nie jest klasyfikowany jako budynek mieszkalny. Na potrzeby narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. dane są zbierane o tych budynkach niemieszkalnych, w których znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie.

2) Za mieszkanie w budynku położonym w obiekcie zamkniętym uważa się mieszkanie w budynku będącym w dyspozycji lub trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub podległych im jednostek organizacyjnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Świerc

specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »