| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym1), sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 568), dnia 16 czerwca 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował wyżej wymieniony Protokół.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Protokołu wszedł on w życie dnia 11 lipca 2010 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 3 Protokołu, w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi on w życie dnia 19 września 2011 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1) następujące państwa i organizacja międzynarodowa stały się stronami Protokołu, składając dokumenty ratyfikacyjne, zatwierdzenia lub przyjęcia w podanych niżej datach:

Republika Albanii

2 grudnia 2005 r.

Republika Armenii

24 stycznia 2011 r.

Republika Austrii

23 marca 2010 r.

Republika Bułgarii

25 stycznia 2007 r.

Republika Chorwacji

6 października 2009 r.

Czarnogóra

2 listopada 2009 r.

Republika Czeska

19 lipca 2005 r.

Republika Estońska

12 kwietnia 2010 r.

Republika Finlandii

18 kwietnia 2005 r.

Królestwo Hiszpanii

24 września 2009 r.

Republika Litewska

22 marca 2011 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga

2 lipca 2008 r.

Królestwo Niderlandów2)

8 grudnia 2009 r.

Republika Federalna Niemiec

22 lutego 2007 r.

Królestwo Norwegii

11 października 2007 r.

Rumunia

8 marca 2010 r.

Republika Serbii

8 lipca 2010 r.

Republika Słowacka

29 maja 2008 r.

Republika Słowenii

23 kwietnia 2010 r.

Królestwo Szwecji

30 marca 2006 r.

Unia Europejska

12 listopada 2008 r.

Republika Węgierska

26 listopada 2010 r.

 

2) składając dokument zatwierdzenia Unia Europejska złożyła następujące oświadczenie do art. 23 ustęp 5 Protokołu:

Unia Europejska

„Wspólnota Europejska oświadcza, że zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, w szczególności z jego artykułem 175 ustęp 1, posiada kompetencje do zawierania porozumień międzynarodowych oraz realizowania wynikających z nich zobowiązań, które służą osiągnięciu następujących celów:

– zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego,

– ochrony zdrowia ludzkiego,

– ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych,

– promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego.

Ponadto Wspólnota Europejska oświadcza, że przyjęła już instrumenty prawne, w tym dyrektywę 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, wiążące jej państwa członkowskie, obejmujące kwestie regulowane niniejszym protokołem, oraz że będzie przedkładać i aktualizować, w zależności od potrzeb, wykaz tych instrumentów prawnych depozytariuszowi, zgodnie z artykułem 23 ust. 5 Protokołu.

Wspólnota Europejska jest odpowiedzialna za wykonywanie tych zobowiązań wynikających z Protokołu, które są objęte obowiązującym prawem wspólnotowym.

Wykonywanie kompetencji Wspólnoty podlega ze swej natury stałemu rozwojowi.”

infoRgrafika

infoRgrafika

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

 

1) Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r., została ogłoszona w Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1110.

2) Konwencja dotyczy Królestwa w Europie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Melonet

Agencja SEM zajmująca się marketingiem w Internecie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »