| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 sierpnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 90, poz. 805, z 2005 r. Nr 172, poz. 1443 oraz z 2008 r. Nr 200, poz. 1234) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455 i Nr 117, poz. 677.

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 23 sierpnia 2011 r. (poz. 1081)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

infoRgrafika

I. OKŁADKA LEGITYMACJI

Okładka wykonana ze skóry w kolorze czarnym, ze srebrnymi tłoczeniami:

1. „RZECZPOSPOLITA POLSKA”

2. Orzeł w koronie według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej

3. „AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZ-NEGO”

 

infoRgrafika

II. CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA LEGITYMACJI

Legitymacja została wydrukowana na papierze z bieżącym znakiem wodnym oraz włókienkami aktywnymi w świetle UV.

AWERS

1. Dokument wykonany techniką irysu. Tło giloszowe z elementami mikrotekstu.

2. Elementy graficzne aktywne w świetle UV, wykonane techniką irysu z elementami mikrotekstu.

3. W dolnej części dokumentu znajduje się znak graficzny wydrukowany farbą wykazującą właściwości optycznie zmienne.

4. Orzeł w koronie oraz godło Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego drukowane techniką offsetu.

5. Czarne napisy drukowane różnym krojem czcionki:

a) Rzeczpospolita Polska

b) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

c) Legitymacja służbowa

d) Ważna do 31.12.2014 r.

e) siedmiocyfrowy numer

f) imię

g) nazwisko

h) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na imię i nazwisko

i) Instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie użyteczności publicznej, w zakresie swojego działania, są prawnie obowiązani do udzielenia nieodpłatnie pomocy funkcjonariuszowi ABW wykonującemu czynności służbowe, który ma również prawo zwracania się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych, a w nagłych wypadkach także do każdej osoby.

j) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

k) zaznaczone mikrotekstem miejsce na podpis Szefa Agencji Bezpieczeństwa We-wnętrznego.

6. Miejsce na fotografię, która będzie nanoszona w procesie personalizacji.

 

infoRgrafika

REWERS

1. Tło giloszowe.

2. Czarny napis:

W przypadku znalezienia tej legitymacji należy niezwłocznie zwrócić ją Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub dostarczyć ją do najbliższej jednostki Policji.

Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją podlega odpowiedzialności karnej.

III. FOLIA ZABEZPIECZAJĄCA

Legitymacja jest zalaminowana folią zabezpieczającą, która na awersie posiada znaki widoczne tylko w świetle UV.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa LEX&TAX

Adwokaci i biuro podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »