reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 206, poz. 1219) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osobom opracowującym recenzje w przewodzie doktorskim albo w postępowaniu habilitacyjnym, albo w postępowaniu o nadanie tytułu profesora przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) 34% stawki wynagrodzenia za recenzję w przewodzie doktorskim;

2) 40% stawki wynagrodzenia za recenzję w postępowaniu habilitacyjnym;

3) 50% stawki wynagrodzenia za recenzję w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.”;

2) w § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) 10% stawki wynagrodzenia – dla recenzenta.”.

§ 2.
1. Umowy, o których mowa w § 2 ust. 2 oraz w § 5 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia realizowane są zgodnie z przepisami dotychczasowymi oraz warunkami określonymi w tych umowach.

2. Wynagrodzenie dla recenzenta będącego członkiem komisji habilitacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, za sporządzenie opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego, wypłaca się na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama