reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie

Na podstawie art. 69b ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 i 1101) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wykaz produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie osobom, o których mowa w art. 69b ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „osobą uprawnioną”;

2) sposób i tryb finansowania ponoszonych kosztów.

§ 2.
Wykaz produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657), wydawanych bezpłatnie osobie uprawnionej, zwanych dalej „produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi”, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 3.
Finansowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych wydanych osobie uprawnionej bezpłatnie lub za pełną odpłatnością, na podstawie recepty wystawionej przez świadczeniodawcę, o którym mowa w art. 69b ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, realizowane jest przez jednostkę budżetową posiadającą w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na której zaopatrzeniu pozostaje osoba uprawniona.
§ 4.
1. Finansowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych wydanych bezpłatnie osobie uprawnionej przez aptekę, z którą jednostka budżetowa, o której mowa w § 3, zawarła umowę cywilnoprawną o świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego rozporządzenia, realizowane jest na podstawie przekazywanych przez aptekę faktur i zbiorczego zestawienia zrealizowanych recept.

2. Fakturę oraz zbiorcze zestawienie zrealizowanych recept apteka przekazuje jednostce budżetowej w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, za miesiąc ubiegły.

3. Środki finansowe w wysokości wynikającej z faktury są przekazywane na wskazany rachunek bankowy apteki przez jednostkę budżetową w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury i zestawienia.

§ 5.
Zwrotu kosztów produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabytych przez osobę uprawnioną za pełną odpłatnością w aptece, z którą jednostka budżetowa, o której mowa w § 3, nie zawarła umowy, dokonuje ta jednostka osobie uprawnionej na podstawie wystawionych na tę osobę faktury zakupu oraz recepty.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie (Dz. U. Nr 61, poz. 542 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 668), które utraciło moc z dniem 22 marca 2011 r. na podstawie art. 139 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657).


Załącznik 1. [WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH OZNACZONYCH SYMBOLEM OTC, WYROBÓW MEDYCZNYCH I WYPOSAŻENIA WYROBÓW MEDYCZNYCH, W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2010 R. O WYROBACH MEDYCZNYCH (DZ. U. NR 107, POZ. 679 ORAZ Z 2011 R. NR 102, POZ. 586 I NR 113, POZ. 657), WYDAWANYCH BEZPŁATNIE OSOBIE UPRAWNIONEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 października 2012 r. (poz. 1266)

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH OZNACZONYCH SYMBOLEM OTC, WYROBÓW MEDYCZNYCH I WYPOSAŻENIA WYROBÓW MEDYCZNYCH, W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2010 R. O WYROBACH MEDYCZNYCH (DZ. U. NR 107, POZ. 679 ORAZ Z 2011 R. NR 102, POZ. 586 I NR 113, POZ. 657), WYDAWANYCH BEZPŁATNIE OSOBIE UPRAWNIONEJ

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

1

Artemisol

Absinthi et Tenaceti herbae tinctura

płyn do stosowania na skórę

873 mg/ml

1 butelka 100 g

2

ACC Hot Max

Acetylcysteinum

granulat do sporządzania roztworu doustnego

200 mg

20 sasz. 3 g

3

ACC Max

Acetylcysteinum

proszek do sporządzania roztworu

200 mg

20 sasz. 3 g

4

ACC Max

Acetylcysteinum

tabletki, tabletki musujące

200 mg

20 tabl.

5

Antivir

Aciclovirum

krem

50 mg/g

1 tuba 2 g; 1 tuba 5 g

6

ZOVIRAX PLUS

Aciclovirum + Hydrocortisonum

krem

(50 mg + 10 mg)/g

1 op. 2 g; 1 op. 5 g

7

Acesan, Aspirin, Cardiopirin, Polopiryna S

Acidum acetylsalicylicum

tabletki

30 mg; 50 mg; 75 mg; 100 mg; 300 mg; 500 mg

6 tabl.; 10 tabl.; 20 tabl.; 30 tabl.; 50 tabl.; 60 tabl.; 200 tabl.

8

Acard, Polocard, Asaltec 325, Polopiryna

Acidum acetylsalicylicum

tabletki dojelitowe

75 mg; 150 mg; 325 mg; 500 mg

5 tabl.; 10 tabl.; 20 tabl.; 30 tabl.; 60 tabl.

9

Alka-Seltzer, Aspirin, Alka-Prim

Acidum acetylsalicylicum

tabletki musujące

324 mg; 330 mg; 500 mg

2 tabl.; 6 tabl.; 10 tabl.; 12 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl.; 40 tabl.

10

Aspirin Protect 100

Acidum acetylsalicylicum

tabletki powlekane

100 mg

28 tabl.; 30 tabl.; 50 tabl.; 60 tabl.; 90 tabl.

11

Bestpirin

Acidum acetylsalicylicum

tabletki powlekane dojelitowe

75 mg

30 tabl.; 60 tabl.

12

Aspirin Effect

Acidum acetylsalicylicum

granulat

500 mg

2 sasz.; 10 sasz.

13

Aspirin C, Polopiryna C, Upsarin C

Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum

tabletki musujące

400 mg + 240 mg

500 mg + 200 mg

330 mg + 200 mg

10 tabl.; 20 tabl.

14

Polopiryna C Plus

Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Calcium

proszek musujący

500 mg + 300 mg + 200 mg

6 szt.; 10 szt.; 14 szt.; 20 szt.; 28 szt.

 

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

15

Antygrypin

Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Coffeinum

tabletki musujące

500 mg + 150 mg + 50 mg

10 tabl.; 20 tabl.

16

Ascalcin

Acidum acetylsalicylicum + Calcii lactogluconas

tabletki musujące

300 mg + 100 mg Ca2+

6 tabl.; 12 tabl.

17

Ascodan

Acidum acetylsalicylicum + Codeini phosphas

tabletki

400 mg + 8 mg

10 tabl.

18

Aspirin Extra, Kopiryna – tabletki od bólu głowy

Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum

tabletki

500 mg + 50 mg

400 mg + 50 mg

300 mg + 50 mg

6 tabl.; 10 tabl.; 12 tabl.; 20 tabl.

19

Etomar

Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum + Ethenzamidum

tabletki

300 mg + 50 mg + 100 mg

6 tabl.; 8 tabl.

20

Etopiryna tabletki od bólu głowy

Acidum acetylsalicylicum + Ethylsalicylamidum + Coffeinum

tabletki

300 mg + 100 mg + 50 mg

6 tabl.; 10 tabl.; 30 tabl.; 50 tabl.

21

Asprocard, Asprocol

Acidum acetylsalicylicum + Glycinum

tabletki

100 mg + 40 mg

500 mg + 200 mg

10 tabl.; 20 tabl.; 40 tabl.

22

Aspimag

Acidum acetylsalicylicum + Magnesii oxidum

tabletki

150 mg + 21 mg

50 tabl.; 100 tabl.

23

Excedrin

Acidum acetylsalicylicum + Paracetamolum + Coffeinum

tabletki powlekane

250 mg + 250 mg + 65 mg

10 tabl.; 20 tabl.

24

Aspirin Complex

Acidum acetylsalicylicum + Pseudoephedrini hydrochloridum

granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

500 mg + 30 mg

10 sasz.; 20 sasz.

25

Gealcid

Acidum alginicum + Aluminii hydroxidum + Natrii hydrocarbonas

tabletki do rozgryzania i żucia

350 mg + 100 mg + 120 mg

8 tabl.; 24 tabl.; 40 tabl.

26

Cetebe

Acidum ascorbicum

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

500 mg

10 kaps.; 30 kaps.; 60 kaps.

27

Vita-Gem C

Acidum ascorbicum

proszek musujący

500 mg; 1000 mg

10 sasz. 5 g; 14 sasz. 4 g

28

Witamina C monovitan

Acidum ascorbicum

tabletki drażowane

100 mg; 200 mg

25 tabl.; 30 tabl.; 50 tabl.; 100 tabl.

29

Polovital C

Acidum ascorbicum

tabletki musujące

500 mg; 1000 mg

10 tabl.; 12 tabl.; 15 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl.

30

Vicefar 500,

Acidum ascorbicum

tabletki powlekane

100 mg; 200 mg; 500 mg

12 tabl.; 24 tabl.; 25 tabl.; 30 tabl.; 50 tabl.; 60 tabl.

31

Witamina C 500 Prolongatum Pliva

Acidum ascorbicum

tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu

500 mg

10 tabl.; 30 tabl.

 

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

32

Sebidin Plus

Acidum ascorbicum + Chlorhexidini hydrochloridum

tabletki do ssania

75 mg + 5 mg

16 tabl.; 24 tabl.

33

Ceel

Acidum ascorbicum + int-rac-alfa-Tocopherylis acetas

tabletki powlekane

50 mg + 100 mg

20 tabl.; 30 tabl.; 60 tabl.; 50 tabl.

34

Ascorut

Acidum ascorbicum + Rutosidum

tabletki powlekane

300 mg + 50 mg

100 mg + 25 mg

25 tabl.; 30 tabl.; 50 tabl.; 100 tabl.

35

Scorbolamid

Acidum ascorbicum + Rutosidum + Salicylamidum

tabletki drażowane

100 mg + 5 mg + 300 mg

20 tabl.

36

Werten

Acidum ascorbicum + Rutosidum + Tocopheroli acetas

tabletki powlekane

200 mg + 200 mg + 50 mg

30 tabl.

37

RutinaC forte

Acidum ascorbicum + Rutosidum trihydricum

tabletki drażowane

200 mg + 50 mg

30 tabl.; 60 tabl.

38

Cerutin

Acidum ascorbicum + Rutosidum trihydricum

tabletki powlekane

100 mg + 25 mg

25 tabl.; 100 tabl.;125 tabl.; 150 tabl.

39

Skinoren

Acidum azelaicum

krem

200 mg/g

1 tuba 30 g

40

Finacea

Acidum azelaicum

żel

150 mg/g

1 tuba 30 g

41

Gemiderma

Acidum boricum

maść

5 mg/g

1 tuba 20 g

42

Maść borna Aflofarm

Acidum boricum

maść

10 g/100 g

1 tuba 20 g

43

Borasol

Acidum boricum

roztwór na skórę

30 mg/g

1 butelka 50 g; 1 butelka 100 g;

1 butelka 200 g; 1 butelka 250 g ;

1 butelka 500 g; 1 butelka 1000 g;

1 butelka 5000 g

44

Antypot

Acidum boricum + Acidum salicylicum

puder

(100 mg + 10 mg)/g

1 op. 30 g

45

Raphacholin Forte

Acidum dehydrocholicum

tabletki powlekane

250 mg

10 tabl.; 30 tabl.

46

Gemi maść na odciski

Maść na odciski

Maść na odciski Aflofarm

Acidum salicylicum

Acidum lacticum + Acidum salicylicum

maść

(500 mg + 500 mg)/g

nie można zweryfikować dawki (100 mg + 400 mg)/g

1 op. 10 g

47

Brodacid

Acidum lacticum + Acidum salicylicum + Dimethylis sulfoxidum

płyn na skórę

(63 mg + 100 mg + 20 mg)/g

1 op. 8 g; 30 op. 8 g

48

Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry Rekord Łuszczy

Acidum salicylicum

maść

200 mg/g

1 op. 15 g

49

Urgo Cor Dressing

Acidum salicylicum

plaster leczniczy

400 mg/g

6 szt.; 10 szt.

 

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

50

Spirytus salicylowy

Acidum salicylicum

roztwór na skórę

2%

1 butelka 50 g; 1 butelka 100 g;

1 butelka 800 g

51

Saliderm – Gel

Acidum salicylicum

żel

100 mg/g

1 słoik 30 g

52

Acerin

Acidum salicylicum + Acidum lacticum

płyn do stosowania na skórę

(195 mg + 98 mg)/g

1 op. 8 g

53

Duofilm

Acidum salicylicum + Acidum lacticum

płyn na skórę

(167 mg + 167 mg)/g

1 op. 15 ml

54

Mykofar Forte

Acidum salicylicum + Aluminii kalii sulfas + Zinci undecylenas

puder leczniczy

(10 mg + 100 mg + 200 mg)/g

1 op. 30 g

55

Mykofar Mite

Acidum salicylicum + Aluminii kalii sulfas + Zinci undecylenas

puder leczniczy

(10 mg + 100 mg + 100 mg)/g

1 op. 30 g; 1 op. 120 g

56

Spirytus salicylowy

Acidum salicylicum + etanol

roztwór na skórę

2%

1 op. 35 g; 1 op. 50 g; 1 op. 100 g

57

SolcoKerasal

Acidum salicylicum + Urea

maść

(50 mg + 100 mg)/g

1 op. 50 g

58

Undofen Atomizer

Acidum undecylenicum + Cetylpyridinii chloridum

aerozol na skórę, roztwór

(25 mg + 1 mg)/g

1 poj. 50 g

59

Unguentum undecylenicum

Acidum undecylenicum + Zinci undecylenas

maść

(50 mg + 200 mg)/g

1 op. 30 g

60

Ascalcin Plus o smaku malinowym

Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Calcium

proszek musujący

500 mg + 300 mg + 200 mg

6 sasz.; 10 sasz.; 14 sasz.; 20 sasz.; 28 sasz.

61

Strepsils pomarańczowy z witaminą C

Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum

pastylki twarde

1,2 mg + 0,6 mg

8 pastylek; 12 pastylek; 24 pastylki; 36 pastylek

62

Neo-Angin Spray

Alcohol dichlorobenzylicus + Amylmethacresolum + Mentholum

roztwór do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej i gardła

(14,58 mg + 2,92 mg + 0,87 mg)/ml

1 op. 15 ml; 1 op. 30 ml

63

Neo-Angin

Alcohol dichlorobenzylicus + Amylmethacresolum + Mentholum

tabletki do ssania

1,2 mg + 0,6 mg + 5,9 mg

24 szt.; 48 szt.

64

Venitan

alfa-escinum

żel

10 mg/g

1 op. 50 g

65

Alantan

Allantoinum

maść

20 mg/g

1 op. 30 g

66

Alantavit

Allantoinum + Colecalciferolum + Retinolum

maść

(10 mg + 500 j.m. + 1000 j.m.)/g

1 op. 30 g w pojemniku; 1 op. 30 g w słoiku; 1 op. 30 g w tubie; 1 op. 500 g w pojemniku

 

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

67

Alantan Plus

Allantoinum + Dexpanthenolum

krem

(20 mg + 50 mg)/g

1 op. 35 g

68

Alantan Plus

Allantoinum + Dexpanthenolum

maść

(20 mg + 50 mg)/g

1 op. 30 g

69

Alcep

Allii cepae extactum

syrop

15 g

1 butelka 125 g

70

Cepastil

Allii cepae extractum fluidum + Allii sativi extractum

syrop

(608 mg + 122 mg)/5 ml

1 butelka 125 g

71

Alchinal

Allii sativi bulbi extractum siccum + Echinaceae purpureae herbae extractum siccum

proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

(0,248 g + 0,056 g)/10 ml

1 butelka 35 g

72

Tabletki z czosnku Labofarm

Allii sativi bulbus

tabletki

300 mg

20 tabl.; 60 tabl.; 90 tabl.

73

Geriacaps

Allii sativi bulbus + Ginkgo bilobae folii extractum siccum

kapsułki twarde

66 mg + 16,5 mg

25 kaps.

74

Alliofil

Allii sativi bulbus + Urticae folium

tabletki dojelitowe

200 mg + 53,5 mg

30 tabl.

75

Biostymina

Aloe aborescens folii recentis extractum

płyn doustny

1 ml

10 amp. 1 ml

76

Alax

Aloe capensis + Frangulae cortex extractum siccum

tabletki drażowane

10–15 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na aloinę/tabletkę

20 tabl.

77

Boldovera

Aloe extractum siccum + Fumariae extractum siccum + Boldinum

tabletki

2,8–4,2 hydroksyantrachinonów w przeliczeniu na aloinę + 10 mg + 1 mg/tabletkę

15 tabl.; 24 tabl.; 30 tabl. (1 x 30); 30 tabl. (2 x 15); 30 tabl. (3 x 10)

78

Bioaron C

Aloes arborescentis recentis extractum fluidum + Acidum ascorbicum

syrop

(1920 mg + 51 mg)/5 ml

1 butelka 100 ml; 1 butelka 200 ml

79

Boldaloin

Aloes extractum siccum + Boldinum

tabletki

3,60–4,40 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na aloinę + 1 mg/tabletkę

30 tabl.

 

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

80

Syrop prawoślazowy alte Forte 6 cz. korzenia prawoślazu

Althaeae radicis maceratio

syrop

2,36 g/5 ml

1 butelka 125 g; 1 butelka 350 g ;

1 butelka 150 g, 1 wiaderko

81

Alti-Sir

Althaeae radix

syrop

2,17 g/5 ml

1 butelka 125 g; 1 butelka 1250 g

82

Althagem

Althaeae radix maceratio

syrop

2,36 g/5 ml

1 butelka 125 g; 1 op. 150 g

83

Syrop prawoślazowy

Althaeae sirupus

syrop

 

1 butelka 100 ml

84

Althan

Althaeae sirupus FP

syrop

 

1 op. 125 g; 1 op. 250 g

85

Rubital Forte

Altheae radicis maceratio

syrop

1,73 g/5 ml

1 butelka 125 g; 1 butelka 125 ml; 1 butelka 150 ml

86

Altix

Aluminii acetotartras

krem

10 mg/g

1 tuba 50 g; 1 poj. 500 g

87

Altacet

Aluminii acetotartras

tabletki

1 g

6 tabl.

88

Altacet

Aluminii acetotartras

żel

10 mg/g

1 tuba 40 g; 1 tuba 75 g

89

Kamagel

Aluminii acetotartras + Chamomilae floris extractum glycerinatum

żel

(50 mg + 10 mg)/g

1 op. 40 g

90

Antidral

Aluminii chloridum

płyn na skórę

100 mg/g

1 op. 50 ml

91

Alusal

Aluminii hydroxidum

tabletki, tabletki do ssania

500 mg

30 tabl.

92

Gastal (o smaku miętowym)

Aluminii hydroxidum + Magnesii carbonas + Magnesii hydroxidum

tabletki do ssania

450 mg + 300 mg

24 tabl.; 48 tabl.; 60 tabl.

93

Alumag

Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum

tabletki

200 mg + 200 mg

30 tabl.

94

Maalox

Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum

tabletki

400 mg + 400 mg

20 tabl.; 40 tabl.

95

Aflomag (o smaku miętowym)

Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum

zawiesina doustna

(175 mg + 200 mg)/5 ml

1 butelka 250 ml

96

Alumag

Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum

zawiesina doustna

(23 mg + 40,77 mg)/ml

1 fl. 250 ml

97

Maalox

Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum

zawiesina doustna

(35 mg + 40 mg)/ml

1 fl. 250 ml; 1 poj. 10 ml; 30 sasz. 10 ml; 30 sasz. 15 ml

 

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

98

Manti

Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum + Simeticonum

tabletki do rozgryzania i żucia

200 mg + 200 mg + 25 mg

8 tabl. w blistrze (lx 8); 10 tabl. w blistrach (2 x 5); 10 tabl. w blistrze (1 x 10); 20 tabl. w blistrach (2 x 10); 30 tabl. w blistrach (3 x 10); 6 tabl.

99

Gelatum Aluminii phosphorici

Aluminii phosphas

zawiesina doustna

45 mg/g

1 butelka 250 g

100

Faringosept

Ambazonum monohydricum

tabletki do ssania

10 mg

10 tabl.; 20 tabl.

101

Ambroksol Nycomed, Ambroxol Aflofarm, Deflegmin, Mucosolvan

Ambroxoli hydrochloridum

syrop

30 mg/5 ml

1 butelka 100 ml; 1 butelka 120 ml; 1 butelka 150 ml; 1 butelka 200 ml

102

Ambrosan, Deflegmin, Mucosolvan, Flavamed

Ambroxoli hydrochloridum

tabletki

30 mg

10 tabl.; 20 tabl.; 30 tabl.; 50 tabl.

103

Mucoangin

Ambroxoli hydrochloridum

tabletki do ssania

20 mg

3 tabl.; 10 tabl.; 16 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl.

104

Ambro

Ambroxolum

tabletki musujące

30 mg

20 tabl.

105

Maść ichtiolowa

Ammonii bituminosulfonatis unguentum

maść

10%

1 op. 10 g; 1 op. 20 g; 1 tuba 20 g

106

Apipulmol

Ammonii chloridum + Kalii guaiacolosulfonas

syrop

(0,09 g + 2 g)/100 g

1 op. 120 ml

107

Strepsils truskawkowy bez cukru

Amylometacresolum + Alkohol 2,4-dichlorobenzylicus

pastylki twarde

0,6 mg + 1,2 mg

8 pastylek; 12 pastylek; 16 pastylek; 24 pastylki; 36 pastylek

108

Dermophenazol

Antazolini sulfas + Naphazolini nitras

aerozol na skórę, roztwór

(5 mg + 0,25 mg)/ml

1 butelka 30 ml

109

Rhinophenazol

Antazolini sulfas + Naphazolini nitras

krople do nosa, roztwór

(5 mg + 0,25 mg)/ml

1 op. 10 ml

110

Woda wapienna

Aqua Calcis

płyn na skórę

 

1 op. 250 ml

111

Maść arnikowa

Arnicae anthodii extractum

maść

 

1 op. 10 g; 1 op. 25 g

112

Escalar

Arnicae et Calendulae extractum spissum + Hippocastani seminis extractum siccum

maść

 

1 tuba 30 g

113

Tribiotic

Bacitracinum + Neomycinum + Polymyxinum B

maść

(10 mg + 5 mg + 0,833 mg)/g

1 tuba 5 g; 1 tuba 14 g; 1 tuba 28 g; 10 sasz. 0,5 g; 10 sasz. 1 g; 10 sasz. 1 g + 10 plastrów z opatrunkiem

114

Balsolan

Balsamum peruvianum

maść

100 mg/g

1 tuba 10 g; 1 tuba 30 g; 1 tuba 50 g

 

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

115

Soventol

Bamipini lactas

żel

20 mg/g

1 tuba 20 g; 1 tuba 50 g

116

Dermopur

Benzocainum

puder leczniczy

15 mg/g

1 butelka 40 g; 1 butelka 60 g; 1 poj. 40 g; 1 poj. 60 g; 1 tuba 40 g; 1 tuba 60 g

117

Septolete Plus

Benzocainum + Cetylpyridinii chloridum

pastylki twarde

5 mg + 1 mg

18 pastylek; 30 pastylek

118

Puder płynny Aflofarm

Benzocainum + Mentholum + Zinci oxidum

zawiesina na skórę

(10 mg + 10 mg + 180 mg)/g

1 butelka 100 g

119

Pudrospan – Puder płynny

Benzocainum + Mentholum + Zinci oxidum

zawiesina na skórę

(10 mg + 10 mg + 200 mg)/g

1 butelka 100 g

120

Icy Rub Gel

Benzocainum + Mentholum racemicum + Thymolum

żel

(20 mg + 40 mg + 10 mg)/g

1 słoik 50 g; 1 słoik 100 g; 1 słoik 227 g

121

Puder płynny z anestezyną

Benzocainum + Zinci oxidum

zawiesina na skórę

(20 mg + 240 mg)/g

1 op. 100 g; 1 tuba 100 g

122

Pudroderm

Benzocainum + Zinci oxidum + Mentholum

zawiesina na skórę

(9,8 mg + 245 mg + 9,8 mg)/g

1 op. 140 g

123

Septolete plus

Benzocainum + Cetylpyridinii chloridum

aerozol do stosowania w jamie ustnej

(10 mg + 2 mg)/ml

1 butelka 30 ml

124

Septolete Plus o smaku miodu i limonki

Benzocainum + Cetylpyridinii chloridum

pastylki twarde

5 mg + 1 mg

18 szt.

125

Orofar

Benzoxoni chloridum + Lidocaini hydrochloridum

aerozol do stosowania w jamie ustnej

(2 mg + 1,5 mg)/ml

1 butelka 30 ml

126

Orofar

Benzoxoni chloridum + Lidocaini hydrochloridum

roztwór do stosowania w jamie ustnej

(0,5 mg + 0,5 mg)/ml

1 butelka 200 ml

127

Orofar

Benzoxoni chloridum + Lidocaini hydrochloridum

tabletki do ssania

1 mg + 1 mg

8 tabl.; 16 tabl.; 24 tabl.

128

OXY – 10

Benzoylis peroxidum

zawiesina na skórę

100 mg/g

1 butelka 30 ml

129

Akneroxid 10, Benzacne

Benzoylis peroxidum

żel

100 mg/g

1 op. 20 g; 1 op. 30 g; 1 op. 50 g

130

Akneroxid 5, Benzacne

Benzoylis peroxidum

żel

50 mg/g

1 op. 30 g; 1 op. 50 g

131

Tantum Verde Forte

Benzydamini hydrochloridum

aerozol do stosowania w jamie ustnej

3 mg/ml

1 op. 15 g

132

Tantum Verde

Benzydamini hydrochloridum

aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle

1,5 mg/ml

1 poj. 30 ml

133

Tantum Verde Smak Miętowy

Benzydamini hydrochloridum

pastylki twarde

3 mg

20 pastylek

 

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

134

Tantum Verde, Hascosept

Benzydamini hydrochloridum

płyn do stosowania w jamie ustnej i gardle

1,5 mg/ml

1 butelka 30 g; 1 butelka 100 g;

1 butelka 120 ml; 1 butelka 240 ml

135

Tantum Rosa

Benzydamini hydrochloridum

proszek do sporządzania roztworu do irygacji

53,2 mg/g

6 sasz.; 10 sasz.

136

Septolux

Benzydamini hydrochloridum

tabletki do ssania

3 mg

10 tabl.; 20 tabl.

137

Tantum

Benzydamini hydrochloridum

żel

50 mg/g

1 op. 50 g

138

Solcoseryl

Bezbiałkowy dializat z krwi cieląt

maść

2,07 mg/g

1 tuba 20 g

139

Solcoseryl

Bezbiałkowy dializat z krwi cieląt

żel

4,15 mg/g

1 tuba 20 g

140

Solcoseryl

Białkowy dializat z krwi cieląt + Polidocanolum

pasta do stosowania w jamie ustnej

(2,125 mg + 10 mg)/g

1 tuba 5 g

141

Mycospor

Bifonazolum

krem

10 mg/g

1 op. 15 g; 1 op. 35 g

142

Bisacodyl VP

Bisacodylum

tabletki dojelitowe

5 mg

30 tabl.

143

Dermatol Gemi

Bismuthi subgallas

proszek do stosowania na skórę

1 g/g

1 sasz. 2 g

144

Dermatol Aflofarm

Bismuthi subgallas

puder leczniczy

 

1 op. 2 g

145

Bisolvon, Flegamina o smaku miętowym

Bromhexini hydrochloridum

syrop

4 mg/5 ml

1 butelka 100 ml; 1 butelka 120 ml; 1 butelka 200 ml; 1 butelka 250 ml

146

Flegamina

Bromhexini hydrochloridum

tabletki

8 mg

20 tabl.; 40 tabl.; 60 tabl.

147

Sinecod

Butamirati citras

krople doustne

5 mg/ml

1 op. 20 ml

148

Atussan, Sinecod

Butamirati citras

syrop

1,5 mg/ml

1 butelka 100 ml; 1 butelka 150 ml; 1 butelka 200 ml

149

Supremin

Butamirati citras

syrop

4 mg/5 ml

1 butelka 200 ml

150

Dolomit VIS

Calcii carbonas + Magnesii carbonas

tabletki

108 mg Ca2+ + 64 mg Mg2+

30 tabl.; 60 tabl.; 100 tabl.

151

Dolomit VIS

Calcii carbonas + Magnesii carbonas

tabletki

54 mg Ca2+ + 32 mg Mg2+

30 tabl.; 60 tabl.; 72 tabl.

152

Rennie Antacidum

Calcii carbonas + Magnesii carbonas

tabletki do ssania

680 mg + 80 mg

12 tabl.; 24 tabl.; 36 tabl.; 48 tabl.; 96 tabl.

153

Calcium-Sandoz Forte

Calcii glubionas + Calcii carbonas

tabletki musujące

500 mg Ca2+

20 tabl.

 

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

154

Calcium Sandoz + Vitamin C

Calcii glubionas + Calcii carbonas + Acidum ascorbicum

tabletki musujące

260 mg Ca2+ + 1000 mg

10 tabl.

155

Calcium (o smaku jeżynowym), Sanosvit Calcium

Calcii glubionas + Calcii lactobionas

syrop

114 mg Ca2+/5 ml

1 butelka 150 ml

156

Calcium Polfarmex

Calcii glubionas + Calcii lactobionas

syrop

115 mg Ca2+/5 ml

1 butelka 150 ml

157

Wamag

Calcii glubionas + Calcii lactobionas + Magnesii lactas

syrop

(115,6 mg Ca2+ + 25,5 mg Mg2+)/5 ml

1 butelka 150 ml

158

Calcium Hasco (o smaku truskawkowym)

Calcii glubionas anhydricus + Calcii lactobionas dihydricus

syrop

115,6 mg Ca2+/5 ml

1 butelka 150 ml

159

Calcium Gluconicum Espefa

Calcii gluconas

tabletki

44,7 mg Ca2+

25 tabl.; 50 tabl.; 75 tabl.

160

Calcium gluconicum Farmapol

Calcii gluconas

tabletki

45 mg Ca2+

50 tabl.

161

Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

Calcii gluconas + Calcii lactobionas

syrop

116 mg Ca2+/5 ml

1 butelka 150 ml

162

Calcium 500 Polfarmex

Calcii lactogluconas

proszek musujący

500 mg Ca2+/5,4 g

12 sasz. 5,4 g

163

Satural

Calcii lactogluconas

proszek musujący

208 mg Ca2+/4 g

14 sasz. 4 g

164

Calcium Polfarmex

Calcii lactogluconas

tabletki musujące

177 mg Ca

12 tabl.

165

Calcium z witaminą C Polfa-Łódź o smaku cytrynowym

Calcii lactogluconas + Acidum ascorbicum

tabletki musujące

200 mg Ca2+ + 200 mg

12 tabl.

166

Calcium 500 D

Calcii lactogluconas + Colecalciferolum + Acidum ascorbicum

proszek musujący

(3,875 g + 250 j.m. + 60 mg)/5,4 g

20 torebek 5,4 g; 30 torebek 5,4 g; 60 torebek 5,4 g

167

Calcium pantothenicum Jelfa

Calcii pantothenas

tabletki

100 mg

50 tabl.

168

Orocal D3

Calcium + Cholecalciferolum

tabletki do żucia

500 mg + 10 mcg

20 tabl.; 30 tabl.; 60 tabl.; 100 tabl.; 180 tabl.

169

Orocal D3 lemon

Calcium + Cholecalciferolum

tabletki do żucia

500 mg + 10 mcg (400 j.m.)

30 tabl.; 50 tabl.; 60 tabl.; 90 tabl.; 100 tabl.; 120 tabl.; 180 tabl.

170

Maść nagietkowa

Calendulae anthodii unguentum

maść

 

1 op. 10 g; 1 op. 25 g; 1 op. 37 g; 1 tuba 20 g; 1 tuba 40 g; sasz. 3 g

171

Spirytus kamforowy

Camphorae spiritus

roztwór na skórę

10%

1 op. 50 g; 1 op. 100 g

 

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

172

Maść kamforowa

Camphorae unguentum

maść

10%

1 op. 20 g; 1 op. 30 g; 1 op. 40 g; 1 tuba 5 g; 1 tuba 20 g; 1 op. 0,5 kg; 1 op. 1 kg; 1 op. 2 kg; 1 op. 500 g; 1 poj. 250g

173

Kapsiplast

Capsici extractum spissum + Belladonnae extractum spissum

plaster leczniczy

(6–8 mcg + 2,2–3 mcg)/cm2

50 szt.

174

Carboadsorbent, Carbo Medicinalis MF, Carbo Medicinalis VP

Carbo activatus

tabletki

250 mg; 300 mg

20 tabl.; 40 tabl.

175

Węgiel leczniczy

Carbo medicinalis

kapsułki

200 mg

20 kaps.

176

Carbo Activ Aflofarm

Carbo medicinalis

kapsułki twarde

200 mg

10 kaps.; 20 kaps.; 30 kaps.; 60 kaps.

177

Oftagel

Carbomerum

żel do oczu

25 mg/g

1 butelka 10 g

178

Amertil Biotabs

Cetirizini dihydrochloridum

tabletki do ssania

10 mg

7 tabl.; 10 tabl.

179

Alero

Cetirizini dihydrochloridum

tabletki powlekane

10 mg

7 tabl.; 10 tabl.

180

Cirrus

Cetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridum

tabletki o przedłużonym uwalnianiu

5 mg + 120 mg

6 tabl. 14 tabl.

181

Septolete Lemon

Cetylpyridinii chloridum

pastylki twarde

1,2 mg

18 pastylek

182

Halset, Menthosept

Cetylpyridinii chloridum

tabletki do ssania

1,5 mg

18 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl.; 40 tabl.

183

Orofar MAX

Cetylpyridinii chloridum + Lidocaini hydrochloridum

pastylki twarde

2 mg; 1 mg

10 pastylek; 20 pastylek; 30 pastylek

184

Azulan Herbapol Pruszków

Chamomillae anthodii extractum

płyn doustny, płyn do stosowania w jamie ustnej, płyn na skórę

 

1 butelka 40 g; 1 butelka 90 g

185

Azulan

Chamomillae anthodii extractum fluidum

koncentrat do sporządzania roztworu doustnego, do stosowania w jamie ustnej, na skórę

 

1 butelka 50 ml; 1 butelka 100 ml

186

Azucalen

Chamomillae anthodii extractum fluidum + Calendulae floris extractum fluidum

płyn na skórę

(470 mg + 470 mg)/ml

1 butelka 100 g

187

Dentinox N

Chamomillae tinctura + Lidocaini hydrochloridum + Macrogoli aether laurilicum

żel do stosowania na dziąsła

15% + 0,34% + 0,32%

1 tuba 10 g

 

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

188

Maść rumiankowa

Chamomillae unguentum

maść

200 mg/g

1 op. 10 g; 1 op. 25 g

189

Sebidin

Chlorhexidini hydrochloridum + Acidum ascorbicum

tabletki do ssania

5 mg + 50 mg

20 tabl.

190

Polfungicid

Chlormidazoli hydrochloridum + Acidum salicylicum

roztwór na skórę

(50 mg + 10 mg)/ml

1 butelka 10 ml

191

Diprobase

Chlorocresolum

krem

1 mg/g

1 dyspenser 500 g; 1 tuba 50 g

192

Chlorchinaldin VP

Chlorquinaldolum

tabletki do ssania

2 mg

20 tabl., 40 tabl.

193

Cholinex

Cholini salicylas

pastylki twarde

150 mg

8 pastylek; 16 pastylek; 24 pastylki; 32 pastylki

194

Sachol żel stomatologiczny

Cholini salicylas + Cetalkonii chloridum

żel do stosowania w jamie ustnej

(87,1 mg + 0,1 mg)/g

1 op. 10 g; 1 op. 20 g

195

Clotrimazolum

Clotrimazolum

krem

10 mg/g

1 tuba 15 g; 1 tuba 20 g; 1 tuba 50 g

196

Imazol

Clotrimazolum

pasta na skórę

10 mg

1 tuba 30 g

197

Clotrimazolum Medana

Clotrimazolum

płyn na skórę

10 mg/ml

1 op. 15 ml

198

Imazol plus

Clotrimazolum + Hexamidini diisetionas

krem

(10 mg + 2,5 mg)/g

1 tuba 30 g

199

Thiocodin

Codeini phosphas hemihydricus + Sulfogaiacolum

syrop

15 mg/10 ml + 300 mg/10 ml

1 butelka 100 ml

200

Thiocodin

Codeini phosphas hemihydricus + Sulfogaiacolum

tabletki

15 mg + 300 mg

10 tabl.

201

Gripex Control

Coffeinum + Paracetamolum

tabletki

50 mg + 500 mg

6 tabl.; 12 tabl. (2 x 6); 12 tabl. w blistrze (1 x 12); 2 tabl.; 4 tabl.

202

Saridon

Coffeinum + Paracetamolum + Propyphenazonum

tabletki

50 mg + 250 mg + 150 mg

10 tabl.; 20 tabl.

203

Vratizolin

Denotivirum

krem

30 mg/g

1 op. 3 g

204

NeoAfrin/zmiana nazwy

Dexbrompheniramini maleas + Pseudoephedrini sulfas

tabletki o przedłużonym uwalnianiu

6 mg + 120 mg

8 tabl.; 6 tabl.; 7 tab.; 10 tabl.

205

Seractil

Dexibuprofenum

tabletki powlekane

200 mg

6 tabl.; 10 tabl.; 20 tabl.; 30 tabl.; 60 tabl.

 

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

206

Bepanthen

Dexpanthenolum

krem

50 mg/g

1 op. 3,5 g; 1 op. 30 g; 1 op. 100 g

207

Bepanthen

Dexpanthenolum

maść

50 mg/g

1 op. 3,5 g; 1 op. 30 g; 1 op. 50 g; 1 op. 100 g

208

Bepanthen Plus

Dexpanthenolum + Chlorhexidini hydrochloridum

krem

(50 mg + 5 mg)/g

1 op. 3,5 g; 1 op. 30 g; 1 op. 100 g

209

Acodin 300

Dexpanthenolum + Dextromethorphani hydrobromidum

syrop

(50 mg + 15 mg)/5 ml

1 butelka 100 ml

210

Tears Naturale II

Dextranum + Hypromellosum

krople do oczu, roztwór

(1 mg + 3 mg)/ml

1 op. 15 ml

211

Tussidex mite

Dextromethorphani hydrobromidum

kapsułki miękkie

15 mg

10 kaps.; 15 kaps.; 20 kaps.; 30 kaps.

212

Robitussin Antitussicum

Dextromethorphani hydrobromidum

syrop

7,5 mg/5 ml

1 butelka 100 ml

213

Tussidrill

Dextromethorphani hydrobromidum

syrop

5 mg/5 ml

1 butelka 150 ml

214

Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

Dextromethorphani hydrobromidum

syrop

1,33 mg/ml

1 butelka 100 ml; 1 butelka 120 ml; 1 butelka 180 ml; 1 butelka 240 ml

215

Acodin

Dextromethorphani hydrobromidum

tabletki

15 mg

30 tabl.

216

Tussal Antitussicum

Dextromethorphani hydrobromidum

tabletki powlekane

15 mg

10 tabl.

217

Tussidex

Dextromethorphanum

kapsułki elastyczne

30 mg

10 kaps.; 15 kaps.

218

Dexatussin

Dextromethorphanum

syrop

10 mg/5 ml

1 op. 150 ml

219

Gripex Noc

Dextromethorphanum + Paracetamolum + Pseudoephedrinum + Pheniraminum

tabletki powlekane

15 mg + 500 mg + 30 mg + 2 mg

6 tabl. w blistrze; 6 tabl. w saszetce; 12 tabl. w blistrach; 12 tabl. w blistrze

220

DIKY 4%

Diclofenacum

płyn do natryskiwania na skórę

40 mg/g

1 butelka 15 ml; 1 butelka 30 ml

221

Glimbax

Diclofenacum

roztwór do płukania jamy ustnej i gardła

0,074 g

1 butelka 200 ml

222

Naklofen Top

Diclofenacum

żel

10 mg/g

1 tuba 60 g

223

Flector Tissugel

Diclofenacum epolaminum

plaster leczniczy

 

1 koperta z 2 plastrami; 1 koperta z 5 plastrami; 2 koperty po 5 plastrów

224

Voltaren Express,

Voltaren Express Forte

Diclofenacum kalicum

kapsułki miękkie

12,5 mg; 25 mg

10 kaps.; 20 kaps.; 30 kaps.; 40 kaps.

 

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

225

Voltaren Acti, Voltaren Acti Extra

Diclofenacum kalicum

tabletki powlekane

12,5 mg; 25 mg

10 tabl.; 20 tabl.

226

Olfen Patch

Diclofenacum natricum

plaster leczniczy

140 mg

2 plastry; 5 plastrów; 10 plastrów

227

Voltaren Emulgel 1%,

Diklofenak LGO, Veral

Diclofenacum natricum

żel

10 mg/g

1 poj. 50 ml; 1 poj. 75 ml; 1 op. 55 g; 1 tuba 20 g; 1 tuba 40 g; 1 tuba 50 g; 1 tuba 60 g; 1 tuba 75 g; 1 tuba 80 g; 1 tuba 100 g; 1 tuba 120 g; 1 tuba 150 g

228

Saldiam

Diethylamini salicylas

krem

100 mg/g

1 tuba 40 g

229

Saldiam

Diethylamini salicylas

żel

100 mg/g

1 tuba 40 g

230

Alugastrin

Dihydroxyaluminii natrii carbonas

tabletki do rozgryzania i żucia

340 mg

20 tabl.; 40 tabl.

231

Alugastrin

Dihydroxyaluminii natrii carbonas

zawiesina doustna

1,02 g/15 ml

1 butelka 250 ml

232

Aviomarin

Dimenhydrinatum

tabletki

50 mg

3 tabl.; 5 tabl.

233

Esputicon

Dimeticonum

kapsułki miękkie

50 mg

25 kaps.; 100 kaps.

234

Esputicon

Dimeticonum

krople doustne

980 mg/g

1 fl. 5 g

235

Fenistil

Dimetindeni maleas

emulsja na skórę

1 mg/g

1 butelka 100 ml; 1 flakon z kulką (roll-on) 15 ml; 1 flakon z kulką (roll-on) 20 ml; 1 flakon z kulką (roll-on) 8 ml

236

Fenistil

Dimetindeni maleas

krople doustne, roztwór

1 mg/ml

1 butelka 20 ml; 1 butelka 100 ml

237

Fenistil

Dimetindeni maleas

żel

1mg/g

1 tuba 20 g; 1 tuba 30 g; 1 tuba 80 g; 1 tuba 100 g

238

Enema

Dinatrii phosphas dodecahydricus + Natrii dihydrogenophosphas monohydricus

roztwór doodbytniczy

(32,2 mg + 139 mg)/ml

1 butelka 150 ml; 50 butelek 150 ml

239

Smecta

Diosmectite

proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

3 g

10 sasz. 3,76 g; 30 sasz. 3,76 g

240

Diohespan forte

Diosminum

tabletki

600 mg

20 tabl.; 30 tabl.; 60 tabl.

 

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

241

Diohespan Max

Diosminum

tabletki

1000 mg

10 tabl.; 20 tabl.; 30 tabl.; 60 tabl.

242

Otrex 600

Diosminum

tabletki

600 mg

15 tabl.; 30 tabl.

243

Diosminex

Diosminum

tabletki powlekane

500 mg

30 tabl.; 60 tabl.; 90 tabl.; 120 tabl.;

244

Phlebodia

Diosminum

tabletki powlekane

600 mg

15 tabl.; 30 tabl.

245

Betadrin WZF

Diphenhydraminum + Naphazolinum

krople do nosa, roztwór

(1 mg + 0,33 mg)/ml

1 fl. 10 ml

246

Erazaban 10% krem

Doconazolum

krem

100 mg/g

1 tuba 2 g; 1 tuba 5 g

247

Debelizyna

Dolichosi biflorum seminis extractum

pasta doustna

654,5 mg/g

1 op. 100 g

248

NO-SPA

Drotaverini hydrochloridum

tabletki

40 mg

10 tabl.; 20 tabl.; 30 tabl.; 40 tabl.

249

Posterisan

Escherichia coli

czopki doodbytnicze

 

10 szt.; 20 szt.; 100 szt.

250

Posterisan

Escherichia coli

maść doodbytnicza

 

1 op. 25 g; 1 op. 50 g; 1 op. 100 g; 1 op. 250 g

251

Reparil Gel N

Escinum + Diethylamini salicylas

żel

(10 mg + 50 mg)/g

1 tuba 40 g; 1 tuba 100 g

252

Aescin

Escinum + Diethylamini salicylas + Heparinum

żel

(20 mg + 50 mg + 50 j.m.)/g

1 op. 40 g

253

Rivanol 0,1%

Ethacridini lactas

płyn do stosowania na skórę

0,1%

1 butelka 50 g; 1 butelka 100 g;

1 butelka 150 g; 1 butelka 200 g ;

1 butelka 250 g

254

Rivanolum VP

Ethacridini lactas

tabletki do sporządzania roztworu

100 mg

5 tabl.; 10 tabl.

255

Rivel

Ethacridini lactas

żel

5 mg/g

1 tuba 30 g; 1 tuba 100 g

256

AHD 2000

Ethanolum 96%

płyn na skórę

799 mg/g

1 butelka 1000 ml; 1 butelka 150 ml;

1 butelka 250 ml; 1 butelka 500 ml;

1 worek 700 ml; 1 kanister 5 l

257

Traumon

Etofenamatum

aerozol na skórę, roztwór

100 mg/ml

1 butelka 50 ml

258

Rheumon

Etofenamatum

krem

100 mg/g

1 tuba 50 g; 1 tuba 100 g

259

Traumon

Etofenamatum

żel

100 mg/g

1 tuba 50 g

 

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

260

Thermo-Rheumon

Etofenamatum + Benzyli nicotinas

krem

(100 mg + 10 mg)/g

1 tuba 50 g; 1 tuba 100 g

261

Gwajatussin

Extractum fluidum aquosum (1:3) ex Plantaginis lanceolatae folii et Verbasci floribus + Kalii guaiacolosulfonas

syrop

(2,332 g + 0,324 g)/5 ml

1 butelka 125 ml

262

Flegatussin

Extractum fluidum aquosum ex Plantaginis lanceolatae folii et Verbasci floribus + Bromhexini hydrochloridum

syrop

(2,35 g + 0,0026 g)/5 ml

1 butelka 115 ml

263

Neospasmina

Extractum fluidum ex: Crataegi fructus et Valerianae radix

syrop

6,69 ml/30 ml

1 butelka 119 ml; 1 butelka 992 ml

264

Scaldex

Extractum propolis + Calendulae Tinctura + Bacitracinum + Vitaminum A

maść

3 g + 9 g + 1 g + 0,03 g

1 tuba 25 g

265

Famidyna

Famotidinum

tabletki powlekane

10 mg

10 tabl.

266

Ascofer

Ferrosi gluconas

tabletki drażowane

200 mg

50 tabl.

267

Fluconazole

Fluconazolum

syrop

50 mg/10 ml

1 butelka 150 ml

268

Strepsils Intensive

Flurbiprofenum

tabletki do ssania

8,75 mg

8 tabl.; 16 tabl.; 24 tabl.; 32 tabl.

269

Micetal

Flutrimazolum

aerozol na skórę, roztwór

10 mg/ml

1 butelka 30 ml

270

Micetal

Flutrimazolum

krem

10 mg/g

1 tuba 15 g; 1 tuba 30 g

271

Micetal

Flutrimazolum

żel

10 mg/g

1 butelka 100 g

272

Gargarisma prophylacticum

Gargarisma prophylacticum

koncentrat do sporządzania roztworu do płukania gardła

 

1 butelka 15 g; 1 butelka 30 g; 1 butelka 50 g

273

Smecta

Glinokrzemian

proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

 

10 sasz.; 30 sasz.

274

Glukoz amina Pharma Nord

Glucosaminum

kapsułki twarde

400 mg

60 kaps.; 90 kaps.; 270 kaps.; 1000 kaps.

275

Voltaflex Glucosamine

Glucosaminum

tabletki powlekane

675 mg

60 tabl.

276

Glukoza

Glucosum anhydricum

proszek doustny

 

1 op. 50 g; 1 op. 80 g; 1 op. 100 g; 1 op. 200 g

277

Czopki glicerolowe

Glyceroli suppositoria

czopki doodbytnicze

1 g i 2 g

5 szt. 1 g; 5 szt. 2 g; 6 szt. 1 g ;6 szt. 2 g; 10 szt. 1 g; 10 szt. 2 g

 

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

278

Coldrex na kaszel,

Robitussin Expectorans

Guaifenesinum

syrop

100 mg/5 ml

1 butelka 100 ml; 1 butelka 160 ml

279

GuajaVIS

Guaifenesinum

syrop

20 mg/g

1 butelka 150 g; 1 butelka 200 g

280

Guajazyl, Guajazyl Mint

Guaifenesinum

syrop

125 mg/5 ml

1 butelka 150 g; 1 butelka 200 g ; 1 butelka 160 ml

281

Guajazyl

Guaifenesinum

tabletki

100 mg

20 tabl.; 50 tabl.

282

Prolipid

Guazumae folii extractum siccum + Murrayae folii extractum siccum + Sonchi folii extractum siccum

kapsułki twarde

86 m

+ 43 mg

+ 43 mg

60 kaps.

283

Krople nasercowe

Guttae cardiacae

krople doustne, roztwór

 

1 butelka 35 ml; 1 butelka 30 g;

1 butelka 35 g; 1 butelka 40 g;

1 butelka 50 g; 1 butelka 100 g

284

Cardiacol C

Guttae cardiacae cum Colae extractum fluidum

krople doustne, roztwór

 

1 butelka 25 g; 1 butelka 40 g;

1 butelka 45 g;

285

Krople uspokajające

Guttae sedativae

krople doustne

 

1 butelka 35 g; 1 butelka 90 g

286

PiniHelix

Hederae helicis extractum fluidum

syrop

101,9 mg/5 ml

1 butelka 120 ml

287

Hedelix

Hederae helicis extractum spissum

syrop

100 mg/5 ml

1 fl. 100 ml; 1 fl. 200 ml

288

Hederasal

Hederae helicis folii extractum siccum

syrop

26,6 mg/5 ml

1 butelka 125 g

289

Helical

Hederae helicis folii extractum siccum

syrop

27,78 mg/5 ml

1 butelka 100 ml

290

Prospan

Hederae helicis folii extractum siccum

syrop

35 mg/5 ml

1 butelka 100 ml

291

Hederoin

Hederae helicis folii extractum siccum

tabletki

15 mg

30 tabl.

292

Prospan

Hederae helicis folium extractum siccum

krople doustne, roztwór

20 mg/ml

1 butelka 20 ml

293

Helason

Heparinoid + Hyaluronidasum

maść

(100 j.m. + 150 j.m.)/g

1 tuba 40 g

294

Heparizen

Heparinum

żel

8,5 mg/g

1 tuba 50 g; 1 tuba 100 g

 

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

295

Heparinum GSK

Heparinum natricum

krem

300 j.m./g

1 op. 20 g

296

Heparin-Hasco

Heparin-Hasco forte

Heparinum natricum

żel

250 j.m./g; 1000 j.m./g

1 tuba 35 g

297

Lioton 1000

Heparinum natricum

żel

8,5 mg/g

1 op. 20 g; 1 op. 30 g; 1 op . 50 g; 1 op. 100 g

298

Lioven Max

Heparinum natricum

żel

1000 j.m.

1 op. 50 g

299

Lipohep

Heparinum natricum

żel

2400 j.m./g

1 op. 25 g

300

Savarix

Heparinum natricum + Benzocainum + Intractum hippocastani

żel

(500 j.m. + 10 mg + 50 mg)/g

1 tuba 15 g; 1 tuba 30 g; 1 tuba 50 g

301

Contractubex

Heparinum natricum + Allantoinum + Allii cepae extractum

żel

(50 j.m.

+ 10 mg

+ 100 mg)/g

1 op. 20 g

1 op. 50 g

1 op. 100 g

302

Cholinex Intense

Hexylresorcinolum + Benzalkonii chloridum

tabletki do ssania

2,5 mg + 1,2 mg

10 tabl. w blistrze (1 x 10); 10 tabl. w saszetce; 12 tabl. w blistrze (1 x 12); 16 tabl. w blistrach (2 x 8); 20 tabl. w blistrach (2 x 10); 24 tabl. w blistrach (2 x 12)

303

Cholinex Intense

Hexylresorcynolum + Benzalkonii chloridum

tabletki do ssania

2,5 mg + 1,2 mg

10 tabl. w blistrze (1 x 10); 10 tabl. w saszetce; 12 tabl. w blistrze (1 x 12); 16 tabl. w blistrach (2 x 8); 20 tabl. w blistrach (2 x 10); 24 tabl. w blistrach (2 x 12)

304

Aesculan

Hippocastani corticis extractum siccum + Lidocaini hydrochloridum

maść doodbytnicza

(62,5 mg + 5 mg)/g

1 tuba 30 g

305

Neo-Aesculan

Hippocastani corticis extractum siccum+ Lidocaini hydrochloridum

żel doodbytniczy

(40 mg + 5 mg)/g

1 op. 30 g

306

Emorect

Hippocastani extractum spissum + Arnicae tinctura

żel

(40 mg + 15 mg)/g

1 op. 40 g

307

Intractum Hippocastani PhytoPharm

Hippocastani intractum

płyn doustny

2,34 g/2,5 ml

1 butelka 100 ml

 

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

308

Hiposem

Hippocastani semen

tabletki

 

30 tabl.; 60 tabl.; 90 tabl.

309

Sapoven

Hippocastani seminis extractum

maść

10 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na escynę/g

1 tuba 30 g

310

Venotonin

Hippocastani seminis extractum siccum

kapsułki twarde

100 mg do 125 mg

65 kaps. w słoiku

311

Venastat

Hippocastani seminis extractum siccum

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

265 mg

30 kaps.; 60 kaps.

312

Esceven

Hippocastani seminis extractum siccum

tabletki powlekane

167 mg

40 tabl.; 20 tabl.; 60 tabl.; 80 tabl.

313

Aescuven Forte

Hippocastani seminis extractum siccum

tabletki powlekane

150 mg

40 tabl.; 100 tabl.

314

Venescin

Hippocastani seminis extractum siccum + Rutosidum + Esculinum

tabletki drażowane

25 mg + 15 mg + 0,5 mg

30 tabl.

315

Venescin forte

Hippocastani seminis extractum siccum + Rutosidum trihydricum

tabletki drażowane

100 mg + 60 mg

30 tabl.; 60 tabl.

316

Sapoven T

Hippocastani seminis extractum siccum + Troxerutinum

żel

(100 mg +20 mg)/g

1 tuba 30 g

317

Venescin

Hippocastani seminis extractum siccum + Troxerutinum

żel

(118 mg + 20 mg)/g

1 tuba 40 g

318

Esceven

Hippocastani seminis extractum spissum + Heparinum natricum

żel

(8,35 mg + 0,042 mg)/g

1 op. 30 g

319

Hydrocortisonum Aflofarm

Hydrocortisoni acetas

krem

5 mg/g

1 tuba 15 g

320

Hydrocort CHEMA

Hydrocortisoni acetas

maść

5 mg/g

1 tuba 20 g

321

Hemkortin-HC

Hydrocortisoni acetas + Zinci sulfas

czopki doodbytnicze

10 mg + 10 mg

12 szt.

322

Hemkortin-HC

Hydrocortisoni acetas + Zinci sulfas

maść

(5 mg + 5 mg)/g

1 tuba 15 g; 1 tuba 30 g

 

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

323

Proktosedon

Hydrocortisonum + Cinchocaini hydrochloridum + Esculinum + Neomycini sulfas

czopki

5 mg + 5 mg + 10 mg + 10 mg

12 szt.

324

Wodoru nadtlenek 3% „Laboratorium Galenowe Olsztyn”

Hydrogenii peroxidum

roztwór na skórę, roztwór do płukania jamy ustnej

3%

1 butelka 5 g; 1 butelka 50 g; 1 butelka 100 g; 1 butelka 500 g; 1 butelka 1000 g;

325

Peroxygel 3,0

Hydrogenii peroxidum

żel

30 mg/g

1 tuba 10 g; 1 tuba 15 g; 1 tuba 20 g

326

Woda utleniona 3%,

Wodoru nadtlenek 3%

Hydrogenii peroxidum 3%

roztwór do stosowania na skórę, roztwór do płukania jamy ustnej

3%

1 butelka 50 g; 1 butelka 100 g; 1 op. 100 g; 1 poj. 50 g; 1 poj. 100 g

327

Peroxyl-Dental Gel 1%

Hydrogenii peroxidum 30%

żel do stosowania na dziąsła

10 mg/g

1 tuba 15 g

328

Buscopan

Hyoscini butylbromidum

tabletki powlekane

10 mg

10 tabl.; 20 tabl.

329

Positivum

Hyperici herba

kapsułki twarde

425 mg

30 kaps.; 60 kaps.

330

Deprim forte

Hyperici herbae extractum siccum

kapsułki twarde

425 mg

20 kaps.

331

Silenil

Hyperici herbae extractum siccum

tabletki powlekane

300 mg

30 tabl.; 60 tabl.

332

Apatinac

Hyperici herbae extractum siccum

tabletki powlekane

184 mg

30 tabl. w blistrach; 30 tabl. w pojemniku; 60 tabl. w blistrach; 60 tabl. w pojemniku

333

Deprim

Hyperici herbae extractum siccum

tabletki powlekane

60 mg

30 tabl.; 90 tabl.

334

Hypercaps

Hyperici herbae extractum spirituosum siccum

kapsułki twarde

160 mg

25 kaps.

335

Remotiv

Hyperici herbae extractum spirituosum siccum

tabletki powlekane

250 mg

30 tabl.; 60 tabl.; 120 tabl.

 

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

336

Intractum Hyperici

Hyperici herbae intractum

płyn doustny

 

1 butelka 100 ml

337

Tinctura Hyperici Herbapol w Krakowie SA

Hyperici herbae tinctura

płyn doustny

4,5 g/5 ml

1 op. 100 ml

338

Succus Hyperici

Hyperici succus

płyn doustny

 

1 butelka 100 ml

339

Tears Naturale II

Hypromellosum + Dextranum

krople do oczu, roztwór

(3 mg + 1 mg)/ml

1 op. 15 ml

340

Ibuprom Sprint Caps

Ibuprofenum

kapsułki elastyczne

200 mg

2 kaps.; 4 kaps.; 6 kaps.; 10 kaps.; 12 kaps.; 24 kaps.; 30 kaps.;

341

Nurofen Ultra Forte

Ibuprofenum

kapsułki elastyczne

400 mg

10 kaps.; 20 kaps.; 30 kaps.

342

Ibum Forte

Ibuprofenum

kapsułki miękkie

400 mg

6 kaps.; 12 kaps.; 24 kaps.; 36 kaps.

343

Ibum, Nurofen Express KAP,

Nurofen Ultrafast

Ibuprofenum

kapsułki miękkie

200 mg

2 kaps.; 4 kaps.; 6 kaps.; 7 kaps.; 8 kaps.; 10 kaps.; 12 kaps.; 15 kaps.; 20 kaps.; 24 kaps.; 30 kaps.; 45 kaps.; 60 kaps.

344

Nurofen na ból pleców

Ibuprofenum

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

300 mg

4 kaps.; 6 kaps.; 12 kaps.

345

Dolgit

Ibuprofenum

krem

50 mg/g

1 tuba 20 g; 1 tuba 50 g; 1 tuba 100 g

346

Bufenik

Ibuprofenum

syrop

100 mg/5 ml

1 butelka 100 ml; 1 butelka 150 ml

347

Bufenik

Ibuprofenum

syrop

200 mg/5 ml

1 butelka 100 ml; 1 butelka 150 ml

348

Ibuprofen Aflofarm, Ibufen Total, Ibupar

Ibuprofenum

tabletki drażowane

200 mg

2 tabl.; 10 tabl.; 20 tabl.; 30 tabl.; 50 tabl.

349

Ibuprofen Aflofarm, Ibuprom Max

Ibuprofenum

tabletki drażowane

400 mg

6 tabl.; 10 tabl.; 12 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl.; 48 tabl.

350

Aprofen

Ibuprofenum

tabletki musujące

200 mg

2 tabl. w blistrze; 4 tabl. w blistrze; 8 tabl. w blistrach; 10 tabl. w blistrach; 10 tabl. w pojemniku; 12 tabl. w blistrach

351

Aprofen, Nurofen, Ibupar, Ibuprom

Ibuprofenum

tabletki powlekane

200 mg

2 tabl.; 3 tabl.; 6 tabl.; 8 tabl.; 10 tabl. 12 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl.; 30 tabl.; 48 tabl.; 50 tabl.

 

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

352

Aprofen Forte, Nurofen Forte, Ibupar forte, Ibuprom DUO

Ibuprofenum

tabletki powlekane

400 mg

2 tabl.; 3 tabl.; 6 tabl.; 8 tabl.; 10 tabl.; 12 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl.; 30 tabl.; 48 tabl.; 50 tabl.

353

Nurofen Topss 200

Ibuprofenum

tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

200 mg

2 tabl.; 4 tabl.; 6 tabl.; 12 tabl.

354

Nurofen, Dolgit

Ibuprofenum

żel

50 mg/g

1 tuba 20 g; 1 tuba 25 g; 1 tuba 30 g; 1 tuba 35 g; 1 tuba 50 g; 1 tuba 100 g

355

Solpaflex

Ibuprofenum

żel

5 mg/ml

1 tuba 4 g; 1 tuba 30 g; 1 tuba 50 g; 1 tuba 100 g

356

Nurofen Plus

Ibuprofenum + Codeini phosphas

tabletki powlekane

200 mg + 12,8 mg

12 tabl.; 24 tabl.

357

Ibalgin Sport

Ibuprofenum + Heparinoidum

krem

(50 mg + 200 j.m.)/g

1 tuba 30 g; 1 tuba 50 g

358

Dip Rilif

Ibuprofenum + Mentholum

żel

(50 mg + 30 mg)/g

1 tuba 15 g; 1 tuba 30 g; 1 tuba 50 g; 1 tuba 100 g

359

Metafen

Ibuprofenum + Paracetamolum

tabletki

200 mg + 325 mg

6 tabl.; 10 tabl.; 20 tabl.; 60 tabl.

360

Nurofen Ultima

Ibuprofenum + Paracetamolum

tabletki powlekane

200 mg + 500 mg

6 tabl.; 8 tabl.; 10 tabl.; 12 tabl.; 16 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl.; 32 tabl.

361

Rhinafen

Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum

tabletki

200 mg + 30 mg

6 tabl.; 10 tabl.; 20 tabl.

362

Acatar Zatoki, Nurofen Zatoki, Ibum Grip

Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum

tabletki powlekane

200 mg + 30 mg

6 tabl.; 12 tabl.; 24 tabl.; 10 tabl.; 20 tabl.; 30 tabl.

363

Ibufen

Ibuprofenum lysinum

żel

100 mg/g (10%)

1 op. 50 g

364

Elmetacin

Indometacin

roztwór, aerozol do stosowania zewnętrznego

10 mg/g

1 op. 50 ml; 1 op. 100 ml

365

Vitaminum E GAL, Vitaminum E Synteza

int-rac-alfa-Tocopherylis acetas

kapsułki miękkie

200 mg

30 kaps.; 60 kaps.

366

Vitaminum E GSK

int-rac-alfa-Tocopherylis acetas

kapsułki miękkie

100 mg

30 kaps.

367

Vitaminum E Hasco

int-rac-alfa-Tocopherylis acetas

krople doustne, roztwór

300 mg/ml

1 butelka 10 ml

368

Spirytusowy roztwór jodu, Jodyna

Iodi solutio spirituosa

roztwór na skórę

3%

1 butelka 10 g; 1 butelka 30 g;

1 butelka 50 g; 1 butelka 100 g

 

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

369

Solutio Iodi Cum Glycerini Coel (płyn lugola)

Iodum + Kalii iodidum

płyn

(10 mg + 20 mg)/g

1 butelka 20 g

370

Potasu nadmanganian

Kalii permanganas

proszek do sporządzania roztworu

 

1 op. 5 g

371

Kalium hypermanganicum Galena

Kalii permanganas

tabletki

100 mg

30 tabl.

372

Nizoral

Ketoconazolum

krem

20 mg/g

1 op. 15 g; 1 op. 30 g

373

Syliflex

Kompleks sylimarynowo-fosfolipidowy

tabletki powlekane

100 mg

40 tabl.

374

Eco Vag

Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus

kapsułki dopochwowe, twarde

 

10 kaps.

375

Lakcid

Lactobacillus rhamnosus

proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

2 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus

10 amp. po 1 dawce; 10 amp. proszku po 1 dawce + pipeta; 10 fiol. 3 ml

376

Lakcid forte

Lactobacillus rhamnosus

proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

10 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus

5 fiol. po 1 dawce; 5 sasz. po 1 dawce; 10 fiol. po 1 dawce; 10 sasz. po 1 dawce

377

Lakcid L

Lactobacillus rhamnosus

proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

12 mld CFU

5 fiol. proszku po 1 dawce; 5 sasz. po 1 dawce; 10 fiol. proszku po 1 dawce; 10 sasz. po 1 dawce

378

Lacidofll

Lactobacillus rhamnosus + Lactobacillus helveticus

kapsułki

2 mld CFU

20 kaps.; 60 kaps.

379

Lactovaginal

Lactobacillus rhamnosus 573

kapsułki dopochwowe, twarde

około 1010 (w tym nie mniej niż 10R CFU) pałeczek Lactobacillus rhamnosus 573

10 kaps.

380

Duphalac

Lactulosum

roztwór doustny

667 mg/ml

1 butelka 150 ml; 1 butelka 200 ml; 1 butelka 300 ml

381

Duphalac, Laxorin, Normalac, Lactecon, Lactulosum Arrow, Lactulose Fresenius, Duphalac Fruit

Lactulosum

roztwór doustny

667 mg/ml (3,335 g/5ml)

1 butelka 150 ml; 1 butelka 200 ml; 1 butelka 250 ml; 1 butelka 300 ml; 1 butelka 500 ml; 1 butelka 800 ml; 1 butelka 1000 ml; 10 sasz. 20 ml; 20 sasz. 15 ml; 1 poj. 5000 ml

382

Lactulose-MIP

Lactulosum

syrop

9,75 g/15 ml

1 butelka 100 ml; 1 butelka 200 ml

383

Lactulosum, Lactulosum Hasco

Lactulosum

syrop

2,5 g/5 ml

1 fl. 150 ml; 1 butelka 150 ml

384

Ibum

Levomentholum + Ibuprofenum

żel

(30 mg + 50 mg)/g

1 op. 50 g

 

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

385

Trachisan 8 mg

Lidocaini hydrochloridum

pastylki twarde

8 mg

20 pastylek

386

Procto-Glyvenol

Lidocaini hydrochloridum + Tribenosidum

krem doodbytniczy

(20 mg + 50 mg)/g

1 op. 30 g

387

Emla Plaster

Lidocainum + Prilocainum

plaster leczniczy

25 mg + 25 mg

2 szt.

388

Procto-Glyvenol

Lidocainum + Tribenosidum

czopki doodbytnicze

40 mg + 400 mg

10 szt.

389

Linomag

Lini oleum virginale

krem

200 mg/g

1 tuba 30 g

390

Linomag

Lini oleum virginale

maść

200 mg/g

1 tuba 30 g

391

Linomag

Lini oleum virginale

płyn na skórę

 

1 butelka 70 g

392

Stoperan, Imodium

Loperamidi hydrochloridum

kapsułki twarde

2 mg

4 kaps.; 6 kaps.; 8 kaps.

393

Laremid

Loperamidi hydrochloridum

tabletki

2 mg

6 tabl.; 12 tabl.

394

Imodium Instant

Loperamidi hydrochloridum

tabletki (liofilizat doustny)

2 mg

10 tabl.

395

Imodium Multi-Action

Loperamidi hydrochloridum + Simeticonum

tabletki do rozgryzania i żucia

2 mg + 125 mg

4 tabl.; 8 tabl.

396

LORATAN pro

Loratadinum

kapsułki miękkie

10 mg

7 kaps.; 10 kaps.

397

Claritine SPE, Loratadyna Pylox, Flonidan Control

Loratadinum

tabletki

10 mg

7 tabl.; 10 tabl.

398

Claritine Activ

Loratadinum + Pseudoephedrini sulfas

tabletki o przedłużonym uwalnianiu

5 mg + 120 mg

10 tabl.

399

Kalms

Lupuli strobilis + Valerianae radicis extractum siccum + Gentianae radix extractum siccum

tabletki, tabletki drażowane

45 mg + 33,75 mg + 22,5 mg

40 tabl.

400

Oripeg

Macrogolum

proszek do sporządzania roztworu doustnego

6 g; 12 g

10 sasz.; 20 sasz.

401

Hermalax, Laxaherm

Macrogolum + Natrii chloridum + Natrii hydrogenocarbonas + Kalii chloridum

proszek do sporządzania roztworu doustnego

13,125 g + 0,3507 g + 0,1785g + 0,0466 g

10 sasz.; 20 sasz.

 

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

402

Forlax 10 g

Macrogolum 4000

proszek do sporządzania roztworu

10 g

10 sasz.; 20 sasz.

403

Slow-Mag

Magnesii chloridum

tabletki dojelitowe

64 mg Mg

30 tabl.; 60 tabl.

404

Slow-Mag B6

Magnesii chloridum hexahydricum + Pyridoxini hydrochloridum

tabletki dojelitowe

535 mg + 5 mg

50 tabl.

405

Magne B6 Forte

Magnesii citras + Pyridoxini hydrochloridum

tabletki powlekane

100 mg + 10 mg

30 tabl.; 60 tabl.

406

Asmag

Magnesii hydroaspartas

tabletki

20 mg Mg

50 tabl.

407

Asmag forte

Magnesii hydroaspartas

tabletki

34 mg Mg

50 tabl.

408

Laktomag

Magnesii hydroaspartas

tabletki

70 mg Mg

50 tabl.

409

Magnesium Asparticum Filofarm

Magnesii hydroaspartas

tabletki

40 mg Mg

50 tabl.

410

Aspar Espefa

Magnesii hydroaspartas + Kalii hydroaspartas

tabletki

250 mg Mg2+ + 250 mg K+

25 tabl.; 50 tabl.

411

Aspargin, Magne-Balans Plus, Magnokal

Magnesii hydroaspartas + Kalii hydroaspartas

tabletki

17 mg Mg2+ + 54 mg K+

25 tabl.; 50 tabl.

412

Filomag B6, Laktomag B6

Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum

tabletki

40 mg Mg2+ + 5 mg

25 tabl.; 50 tabl.; 60 tabl.

413

Asmag B

Magnesii hydroaspartas + Pyridoxinii hydrochloridum

tabletki

20 mg Mg + 0,25 mg

50 tabl.

414

Magsolvit B6

Magnesii lactas + Magnesii gluconas + Pyridoxini hydrochloridum

syrop

(48 mg Mg + 5 mg)/5 ml

1 butelka 150 ml

415

Maglek B6

Magnesii lactas + Pyridoxini hydrochloridum

tabletki

51 mg Mg2+ + 5 mg

50 tabl.

416

Magvit B6

Magnesii lactas + Pyridoxini hydrochloridum

tabletki dojelitowe

48 mg Mg2+ + 5 mg

20 tabl.; 30 tabl.; 50 tabl.

 

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

417

Magne B6

Magnesii lactas dihydricus + Magnesii pidolas + Pyridoxini hydrochloridum

roztwór doustny

(10 mg Mg2+ + 1 mg)/ml

10 amp. 10 ml

418

Magne B6

Magnesii lactas dihydricus + Pyridoxini hydrochloridum

tabletki drażowane, tabletki powlekane

470 mg + 5 mg

50 tabl.

419

MBE

Magnesii oxidum ponderosum + Pyridoxini hydrochloridum + int-rac-alfa-Tocopherylis acetas

kapsułki miękkie

150 mg + 7,29 mg + 200 mg

30 kaps.; 60 kaps.

420

Magnezin

Magnesii subcarbonas ponderosus

tabletki

130 mg Mg2+

30 tabl.; 60 tabl.

421

Maść majerankowa

Majoranae unguentum

maść

 

1 tuba 10 g; 1 tuba 20 g; 1 op. 10 g; 1 op. 25 g

422

Azuseptol

Marticariae extractum

płyn na skórę, płyn doustny

 

1 op. 90 g

423

Azulan

Matricariae floris extractum fuidum

płyn doustny, płyn do stosowania w jamie ustnej, płyn na skórę

 

1 butelka 30 g; 1 butelka 90 g

424

Krople miętowe

Menthae piperitae tinctura

krople doustne

 

1 butelka 35 g; 1 butelka 50 g

425

Dip Sport Chłodzący

Mentholum

żel

20 mg/g

1 tuba 35 g; 1 tuba 50 g; 1 tuba 100 g

426

Dezorol

Mentholum + Acidum salicylicum + Methenaminum

płyn

(10 mg + 10 mg + 20 mg)/g

1 butelka 100 g

427

Bengay Maść Przeciwbólowa

Menthylis salicylas + Mentholum

maść

(150 mg + 100 mg)/g

1 op. 50 g

428

Validol

Menthylis valeras

tabletki do ssania

60 mg

10 tabl.

429

Kato-Nasal Spray

Mepyramini maleas + Phenylephrini hydrochloridum

aerozol do nosa, roztwór

(1,5 mg + 2,5 mg)/ml

1 butelka 20 ml

430

Pyralginum GSK

Metamizolum natricum

czopki doodbytnicze

750 mg

5 szt.

 

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

431

Pyralgina Sprint

Metamizolum natricum

granulat do sporządzania roztworu doustnego

500 mg/saszetkę

6 sasz.

432

Pedipur, Stoppot

Methenaminum

puder leczniczy

200 mg/g

1 butelka 40 g; 1 butelka 60 g; 1 poj. 30 g; 1 poj. 40 g; 1 poj. 60 g; 1 tuba 40 g; 1 tuba 60 g

433

Urosal

Methenaminum + Phenylis salicylas

tabletki

300 mg + 300 mg

20 tabl.

434

Balsamum Mentholi Compositum

Methylis salicylas + Mentholum

maść

(200 mg + 25 mg)/g

1 tuba 30 g

435

Reumatol

Methylis salicylas + Mentholum

maść

(15 g + 10 g)/100 g

1 tuba 30 g; 1 tuba 50 g

436

Dip Hot Rozgrzewający

Methylis salicylas + Mentholum + Eucalypti aetheroleum + Terebinthini aetheroleum

krem

(128 mg + 59,1 mg + 19,7 mg + 14,7 mg)/g

1 op. 15 g; 1 op. 35 g; 1 op. 67 g; 1 op. 100 g

437

1% Spirytusowy roztwór fioletu gencjanowego Gemi

Methylrosanilinii chloridum

płyn na skórę

10 mg/g

1 butelka 20 ml; 1 butelka 20 g

438

2% Spirytusowy roztwór fioletu gencjanowego Gemi

Methylrosanilinii chloridum

płyn na skórę

20 mg/g

1 butelka 20 ml; 1 butelka 20 g

439

Daktarin, Mikonazol VP

Miconazoli nitras

krem

20 mg/g

1 op. 15 g; 1 op. 30 g; 1 tuba 15 g; 1 tuba 30 g

440

Daktarin

Miconazoli nitras

puder leczniczy

20 mg/g

1 op. 20 g; 1 poj. 100 g

441

Miconal

Miconazolum

żel

20 mg/g

1 tuba 30 g

442

Piloxidil

Minoxidilum

płyn na skórę

20 mg/ml

1 butelka 60 ml

443

Mykodermina

Mono-N-ethanol-undecylenamidum

maść

60 mg/g

1 op. 50 g

444

Mykodermina

Mono-N-ethanol-undecylenamidum + Zinci undecylenas

puder leczniczy

(30 mg + 100 mg)/g

1 op. 15 g

445

Hirudoid

Mucopolisaccharidum polisulphatum

maść, żel

0,3 g/100 g

1 tuba 40 g; 1 tuba 100 g

 

Lp.

Nazwa preparatu*

Skład

Postać farmaceutyczna/nazwa rodzajowa

Dawka

Wielkość opakowania

446

Mobilat

Mucopolisaccharidum polisulphatum + Suprarenal extract + Acidum salicylicum

maść, żel

(0,2 g + 1 g + 2 g)/100 g

1 op. 25 g; 1 op. 50 g; 1 op. 100 g

447

Sulfarinol

Naphazolini nitras + Sulfathiazolum

krople do nosa

(1 mg + 50 mg)/ml

1 op. 20 ml

448

Oculosan

Naphazolinum nitras + Zinci sulfas

krople do oczu, roztwór

(0,05 mg + 0,2 mg)/ml

1 fl. 10 ml

449

Naproxen Aflofarm

Naproxenum

tabletki

200 mg

10 tabl.

450

Aleve, Naproxen Emo, Tarproxen

Naproxenum

żel

100 mg/g

1 tuba 30 g; 1 tuba 50 g; 1 tuba 55 g; 1 tuba 100 g

451

Aleve, Anapran neo, Naxii

Naproxenum natricum

tabletki powlekane

220 mg

3 tabl.; 7 tabl.; 10 tabl.; 20 tabl.

452

Naproxen

Naproxenum natricum

żel

12 mg/g

1 tuba 50 g

453

Gaviscon o smaku mięty TAB

Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas

tabletki do rozgryzania i żucia

250 mg + 133,5 mg + 80 mg

8 tabl.; 12 tabl.; 16 tabl.; 18 tabl.; 20 tabl.; 22 tabl.; 24 tabl.; 32 tabl.; 36 tabl.; 40 tabl.; 44 tabl.; 48 tabl.

454

Gaviscon o smaku mięty

Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas

zawiesina doustna

(500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml

1 butelka 150 ml; 1 butelka 200 ml

455

Gaviscon o smaku mięty Saszetki

Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas

zawiesina doustna

(500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml

12 sasz.; 14 sasz.; 16 sasz.; 18 sasz.; 20 sasz.; 22 sasz.; 24 sasz.; 26 sasz.; 28 sasz.; 30 sasz.

456

CromoHexal