reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 listopada 2012 r.

w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2013 r., stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.3)

Minister Finansów: wz. M. Grabowski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596 i 769.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. Nr 252, poz. 1517). 

Załącznik 1. [TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 13 listopada 2012 r. (poz. 1272)

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Lp.

Rodzaje upraw i produkcji

Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji

Norma szacunkowa dochodu rocznego

gr

1

2

3

4

1

Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:

 

 

 

 

a) rośliny ozdobne

1 m2

11

74

 

b) pozostałe

1 m2

4

36

2

Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2

1 m2

2

69

3

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:

 

 

 

 

a) rośliny ozdobne

1 m2

8

75

 

b) pozostałe

1 m2

5

38

4

Uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej

1 m2

5

04

5

Drób rzeźny – powyżej 100 szt.:

 

 

 

 

a) kurczęta

1 sztuka

 

15

 

b) gęsi

1 sztuka

1

31

 

c) kaczki

1 sztuka

 

35

 

d) indyki

1 sztuka

 

85

6

Drób nieśny powyżej 80 szt.:

 

 

 

 

a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

3

33

 

b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

2

79

 

c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

1

84

 

d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

3

44

 

e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

14

63

 

f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)

1 sztuka

2

45

7

Wylęgarnie drobiu:

 

 

 

 

a) kurczęta

1 sztuka

 

01

 

b) gęsi

1 sztuka

 

09

 

c) kaczki

1 sztuka

 

02

 

d) indyki

1 sztuka

 

09

8

Zwierzęta futerkowe:

 

 

 

 

a) lisy i jenoty

od 1 samicy stada podstawowego

46

30

 

b) norki

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

20

36

 

c) tchórze

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

15

76

 

d) szynszyle

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

24

07

 

e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

5

55

 

f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

5

55

 

1

2

3

4

9

Zwierzęta laboratoryjne:

 

 

 

 

a) szczury białe

1 sztuka

 

14

 

b) myszy białe

1 sztuka

 

02

10

Jedwabniki – produkcja kokonów

1 dm3

 

34

11

Pasieki powyżej 80 rodzin

1 rodzina

3

35

12

Uprawy roślin in vitro – powierzchnia półek

1 m2

201

48

13

Hodowla entomofagów – powierzchnia uprawy roślin żywicielskich

1 m2

167

89

14

Hodowla dżdżownic – powierzchnia łoża hodowlanego

1 m2

83

96

15

Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:

 

 

 

 

a) krowy powyżej 5 sztuk

1 sztuka

335

76

 

b) cielęta powyżej 10 sztuk

1 sztuka

70

53

 

c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)

1 sztuka

36

91

 

d) tuczniki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

41

98

 

e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

16

79

 

f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk

od 1 matki

6

73

 

g) tucz owiec powyżej 15 sztuk

1 sztuka

10

07

 

h) konie rzeźne

1 sztuka

503

69

 

i) konie hodowlane

1 sztuka stada podstawowego

402

95

 

j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi

1 dm3

1

51

 

k) hodowla psów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

45

35

 

l) hodowla kotów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

16

79

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama