| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie wysokości opłaty za wyznaczenie jednostki uprawnionej

Na podstawie art. 70zl ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość opłat za wydanie decyzji, o której mowa w art. 70za ust. 1 oraz 70zb ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą” .
§ 2.
1. Wysokość opłaty za wydanie uprawnienia w zakresie przeprowadzania badań homologacyjnych typu pojazdu oraz przeprowadzania kontroli zgodności produkcji pojazdu w odniesieniu do:

1) pojazdów kategorii:

a) M, N, O albo

b) L, albo

c) T, C i R albo

2) tramwaju albo trolejbusu

– wynosi 20 000 zł, z zastrzeżeniem § 3.

2. Wysokość opłaty za wydanie uprawnienia w zakresie:

1) przeprowadzania badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem,

2) przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

3) przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

– wynosi 20 000 zł, z zastrzeżeniem § 3.

3. Wysokość opłaty za wydanie uprawnienia w zakresie przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie wymagań technicznych przez typ przedmiotu wyposażenia lub części określonych w załączniku XIII do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.), w zakresie dopuszczenia do obrotu, wynosi 160 zł za jeden typ przedmiotu wyposażenia lub części, z zastrzeżeniem § 3.

4. Wysokość opłaty za wydanie uprawnienia w zakresie przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części oraz kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części, na zgodność z wymaganiami zawartymi w danej dyrektywie Unii Europejskiej, danym rozporządzeniu Unii Europejskiej albo danym regulaminie EKG ONZ, o których mowa w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 1–10 ustawy, wynosi 2000 zł, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3.
Maksymalna wysokość opłaty za wydanie decyzji, o której mowa w § 1, wynosi 40 000 zł.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2013 r.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »