REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 836

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 maja 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1557), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 360).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 360), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r.w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 9 maja 2013 r. (poz. 836)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 905, z późn. zm.1)), zwana dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2.2) Strefa obejmuje grunty o powierzchni 824,3522 ha, położone na terenach miast: Koszalin, Słupsk, Szczecinek, Ustka i Wałcz oraz gmin: Biesiekierz, Debrzno, Kalisz Pomorski, Karlino, Polanów, Słupsk, Tychowo i Żukowo.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Zarządzającym strefą jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku.

§ 2. Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.3)

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2008 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SŁUPSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Słupsk – Włynkówko

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 01, miasto Słupsk

Granica biegnie od pkt 272, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 58/3, w kierunku północno-zachodnim do pkt 264, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 275. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt 68 do pkt 689. W pkt 689 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie zachodnią granicą ulicy Grunwaldzkiej przez pkt: 390, 475, 161, 160, 159, 158 i 156 do pkt 703. W pkt 703, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 61/8, załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt 695 do pkt 704, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez pkt: 437, 433, 1043, 1668 i 1667 do pkt 272, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 01, miasto Słupsk

Granica biegnie od pkt 266, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 58/16, w kierunku północno-zachodnim do pkt 301. W pkt 301 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 58/15 przez pkt 265 do pkt 279. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 69 do pkt 972, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 177. Od pkt 177 biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż zachodniej granicy ulicy Grunwaldzkiej do pkt 1217, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez pkt: 179, 679, 702, 713, 724, 735, 745, 756, 767, 778, 788, 795, 806 i 817 do pkt 265. W pkt 265, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 69, skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt: 839 i 668 do pkt 840. Od pkt 840 biegnie w kierunku północnym przez pkt: 841, 842, 843 i 844 do pkt 846. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 847, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie przez pkt 848 do pkt 849. Od pkt 849 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 850, 851 i 852 do pkt 853. W pkt 853 skręca na wschód i biegnie przez pkt: 854, 855, 858, 859, 860, 861, 862 i 863 do pkt 180. W pkt 180, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 58/11, skręca na północny zachód i biegnie do pkt 181, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 182. Od pkt 182 biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż zachodniej granicy ulicy Grunwaldzkiej przez pkt 183 do pkt 184. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 924. W pkt 924, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 58/8, skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 185. Od pkt 185 biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 938, 940 i 943 do pkt 918, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do pkt 568. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 580. Od pkt 580 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 591, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim do pkt 602. W pkt 602 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt 1710 do pkt 720. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt 919 do pkt 920. Od pkt 920, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 58/17, biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż wschodniej granicy działki nr 52/20 przez pkt: 869, 874, 870, 164, 871 i 872 do pkt 266, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 01, miasto Słupsk

Granica biegnie od pkt 1195, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 4/24, w kierunku północno-zachodnim do pkt 1197. W pkt 1197 skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy ulicy Braci Staniuków przez pkt: 780, 1690, 194, 1198, 327 i 1199 do pkt 1200. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 5/2 przez pkt: 1183, 725 i 1202 do pkt 903. W pkt 903 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż linii kolejowej Słupsk – Ustka przez pkt: 904, 905, 906, 1674, 907, 908, 330 i 909 do pkt 726. W pkt 726, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 4/31, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 1679. Od pkt 1679 biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 1678, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie przez pkt: 1677, 1681, 1680 i 1685 do pkt 1689. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 1690. Od pkt 1690 biegnie wzdłuż wschodniej granicy ulicy Braci Staniuków do pkt 194. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 1688. Od pkt 1688 biegnie w kierunku wschodnim przez pkt: 1687, 1684 i 1682 do pkt 1676. Tu załamuje się na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 4/41 do pkt 1677, gdzie skręca na wschód, i biegnie do pkt 1678. Od pkt 1678 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 1679 do pkt 1683, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 4/11 i 4/20 przez pkt 1222 do pkt 1195, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 01, miasto Słupsk

Granica biegnie od pkt 1074, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 6/2, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wschodniej granicy ulicy Braci Staniuków przez pkt: 1151, 1150, 1189, 1145 i 1187 do pkt 1070. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie przez pkt 1071 do pkt 860040. W pkt 860040, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 9/4, załamuje się na północny wschód i biegnie przez pkt: 720673 i 720672 do pkt 860039. Od pkt 860039, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 9/5, biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 1136. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż linii kolejowej Słupsk – Ustka przez pkt: 36, 37, 1251, 38, 1192, 40, 39, 1154, 1225, 42, 43, 44, 48, 45, 49, 50, 51, 52 i 53 do pkt 54. W pkt 54, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 6/2, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 1074, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 01, miasto Słupsk

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 1002, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 44/8, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 1038, 978, 75 i 980 do pkt 26. W pkt 26, zlokalizowanym po zachodniej granicy ulicy Portowej, załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 965. Od pkt 965 biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic działek nr: 42/2 i 44/4 przez pkt 696 do pkt 981, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 982. W pkt 982, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 44/2, załamuje się w kierunku południowym do pkt 983, gdzie skręca na południowy wschód do pkt 1080. Od pkt 1080 biegnie w kierunku południowym do pkt 1079. W pkt 1079, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 46/56, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt 1078 do pkt 1075. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 46/64 i 46/55 przez pkt 1073 do pkt 1072. Tu załamuje się na zachód i biegnie przez pkt 77 do pkt 1040. W pkt 1040, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 46/64, załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 1041. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 1163, gdzie skręca na północ do pkt 1164. Od pkt 1164, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 46/59, biegnie w kierunku zachodnim do pkt 1165. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż linii kolejowej Słupsk – Ustka przez pkt: 962, 964, 963, 1008, 1007, 1006, 1005, 1036, 1004 i 1003 do pkt 1002, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 167, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 46/80, w kierunku wschodnim przez pkt: 1175, 1086 i 993 do pkt 994. W pkt 994 załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 995. Od pkt 995, zlokalizowanego na zachodniej granicy działki nr 47/2, biegnie na południowy wschód wzdłuż zachodniej granicy ulicy Portowej przez pkt 984 do pkt 388, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 387. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do pkt 386. Od pkt 386 biegnie na północny wschód do pkt 375, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż ulicy Portowej do pkt 379. Od pkt 379 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 729 do pkt 733. W pkt 733, zlokalizowanym na południowej granicy działki nr 46/11, skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 1652 do pkt 732. Od pkt 732, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 46/90, biegnie w kierunku zachodnim przez pkt: 1671, 1178, 1176, 1672, 1175 i 1651 do pkt 1105. W pkt 1105, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 46/87, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt: 173 i 170 do pkt 169. W pkt 169, zlokalizowanym na zachodniej granicy działki nr 46/80, załamuje się na północ i biegnie do pkt 167, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt 1180, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 46/67, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 654 i 1018 do pkt 1153. W pkt 1153, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 46/79, załamuje się na północny wschód i biegnie przez pkt 396 do pkt 996. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie przez pkt: 365 i 366 do pkt 368. W pkt 368, zlokalizowanym na północnej granicy działki nr 46/46, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 209. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 1103 do pkt 139. Od pkt 139, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 46/48, biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 138 do pkt 137. Tu załamuje się na północ i biegnie do pkt 136. Od pkt 136, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 46/48, biegnie w kierunku zachodnim do pkt 262, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie do pkt 1273. Od pkt 1273 biegnie na wschód do pkt 1050, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 789. W pkt 789, zlokalizowanym na południowej granicy działki nr 46/44, skręca na wschód i biegnie do pkt 373. Od pkt 373 biegnie na północ wzdłuż ulicy Portowej przez pkt: 1053, 1055 i 1056 do pkt 879. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie przez pkt 901 do pkt 397. W pkt 397 skręca na południowy zachód i biegnie przez pkt: 934 i 761 do pkt 401. W pkt 401, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 46/19, załamuje się na północny zachód i biegnie przez pkt: 400, 775, 783 i 302 do pkt 303. W pkt 303, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 46/41, skręca na południowy zachód i biegnie przez pkt: 304, 305 i 1181 do pkt 1180, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny nr 01, miasto Słupsk

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 1204, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 27, w kierunku północno-wschodnim przez pkt 1205 do pkt 1206. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt 71 do pkt 70. W pkt 70 skręca na południowy zachód i biegnie przez pkt 1565 do pkt 29. W pkt 29, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 27, załamuje się na południowy wschód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy ulicy Portowej przez pkt: 15 i 14 do pkt 1204, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 152, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 38/38, w kierunku wschodnim do pkt 151, gdzie załamuje się na północ, i biegnie przez pkt 150 do pkt 162. W pkt 162, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 38/40, załamuje się na zachód i biegnie do pkt 471. Od pkt 471 biegnie wzdłuż granic działek nr: 38/40 i 71 przez pkt 470 do pkt 149. Od pkt 149, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 38/38, biegnie przez pkt: 465 i 464 do pkt 152, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny nr 033, gmina Słupsk

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 30, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 251/40, w kierunku południowo-zachodnim do pkt 817, gdzie skręca na wschód, i biegnie do pkt 281. Tu załamuje się na południe i biegnie do pkt 280, gdzie skręca na wschód, i biegnie do pkt 279. Od pkt 279, zlokalizowanego na zachodniej granicy ulicy Braci Staniuków, biegnie wzdłuż ulicy Braci Staniuków w kierunku północnym przez pkt 286 do pkt 1147. W pkt 1147, zlokalizowanym na granicy skrzyżowania dróg w ruchu okrężnym, załamuje się na północny zachód do pkt 1002, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez pkt 1003 do pkt 28. W pkt 28, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 251/52, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 29. W pkt 29, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 251/44, skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt 287 do pkt 30, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 817, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 251/35 przez pkt: 816, 815, 814, 813 i 812 do pkt 811. Tu skręca na północny-zachód i biegnie do pkt 810. W pkt 810, zlokalizowanym na wschodniej granicy działki nr 251/36, skręca na północ i biegnie przez pkt 809 do pkt 808. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 807. W pkt 807, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 251/34, skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 806. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt 914 do pkt 805. W pkt 805, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 251/38, załamuje się na zachód i biegnie do pkt 804. Tu załamuje się na północ i biegnie przez pkt 803 do pkt 802. Od pkt 802, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 251/32, biegnie do pkt 283, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy drogi wewnętrznej do pkt 282. W pkt 282 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt 285 do pkt 36. Na działce nr 251/5 znajduje się studnia głębinowa. W pkt 36, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 251/5, załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 39, gdzie skręca na wschód, i biegnie do pkt 38. Od pkt 38 biegnie na północ do pkt 37. W pkt 37, zlokalizowanym na północnej granicy działki nr 251/14, skręca na wschód i biegnie do pkt 33. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 778. W pkt 778, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 251/26, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 779, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 251/25. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 780. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt: 324, 327, 328, 331 i 332 do pkt 24. Od pkt 24, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 220, biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 251/25 przez pkt: 25, 789, 788, 787, 786, 785 i 784 do pkt 783. Od pkt 783 biegnie do pkt 782, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez pkt: 781 i 779 do pkt 778. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 790 i 916 do pkt 805. Na działce nr 251/38 znajduje się studnia głębinowa. W pkt 805, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 251/38, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt: 914 i 806 do pkt 898. W pkt 898 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 899, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 900. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie do pkt 901. Od pkt 901, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 251/41, biegnie na północny zachód przez pkt: 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909 i 910 do pkt 911, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez pkt: 912 i 913 do pkt 756. Od pkt 756 biegnie przez pkt: 757, 758, 759 i 760 do pkt 761. W pkt 761, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 251/23, skręca na wschód i biegnie do pkt 762, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 763. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 791, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie do pkt 764. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt 765 do pkt 766. Od pkt 766, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 251/29, biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 767, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 768. Od pkt 768 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 775 do pkt 776. W pkt 776, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 251/24, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 777. Od pkt 777 biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 796. W pkt 796 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt: 797, 798 i 799 do pkt 800. W pkt 800, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 251/40, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 801 do pkt 1234. W pkt 1234 skręca na północny wschód i biegnie do pkt 1233, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 1232. W pkt 1232, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 251/51, skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 29 i 287 do pkt 30. W pkt 30 załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 817, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obręb ewidencyjny nr 033, gmina Słupsk

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 226/2, w kierunku północno-wschodnim do pkt 2. W pkt 2 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż linii kolejowej Słupsk – Ustka do pkt 3. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 4. W pkt 4, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 226/2, załamuje się na zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 230/3 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 9

Obręb ewidencyjny nr 033, gmina Słupsk

Granica biegnie od pkt 16, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 230/7, w kierunku północno-zachodnim przez pkt 15 do pkt 14. Od pkt 14, zlokalizowanego na granicy skrzyżowania dróg w ruchu okrężnym, biegnie w kierunku ulicy Jarzębinowej do pkt 1013. W pkt 1013, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 251/47, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt 13 do pkt 12. W pkt 12, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 230/7, załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 16, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Redzikowo

Obręb ewidencyjny Redzikowo, gmina Słupsk

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 2338, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/28, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/26 przez pkt 2337 do pkt 2220. Tu załamuje się na zachód i biegnie przez pkt 2219 do pkt 2218. W pkt 2218 skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 7/11 do pkt 2217. Tu załamuje się na zachód i biegnie do pkt 2216. W pkt 2216, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/28, załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 2215. Od pkt 2215 biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/48 przez pkt: 2355, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351 i 2352 do pkt 2353. W pkt 2353, zlokalizowanym na południowej granicy działki nr 7/28, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt 2354 do pkt 2339. Od pkt 2339, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/28, biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 2338, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 2340, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/32, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/27 przez pkt 2341 do pkt 2342, gdzie załamuje się, i biegnie do pkt 2343. Od pkt 2343, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/41, biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 2344 do pkt 2376. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt 2112 do pkt 2111. Od pkt 2111, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/42, biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 2110. Od pkt 2110, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/43, biegnie w kierunku południowym przez pkt: 2374, 2373 i 2109 do pkt 2214. Od pkt 2214 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 2213. Tu załamuje się na wschód i biegnie do pkt 2212. Od pkt 2212, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/41, biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 7/11 do pkt 2211. W pkt 2211 załamuje się na wschód i biegnie przez pkt: 2102 i 2210 do pkt 2209. W pkt 2209 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 2340, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od pkt 2323, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/29, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/24 do pkt 2322. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 2222. W pkt 2222, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/29, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 7/11 do pkt 2221. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 2336. Od pkt 2336 biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/26 do pkt 2335. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 2334. Od pkt 2334, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/29, biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 7/48 przez pkt: 2359, 2358, 2357 i 2356 do pkt 2325. Od pkt 2325, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/29, biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 2324 do pkt 2323, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od pkt 2326, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/44, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/25 do pkt 2327. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 2328, gdzie skręca na północ, i biegnie do pkt 2329. W pkt 2329, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/44, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 6 przez pkt: 2113 i 2376 do pkt 2344. Od pkt 2344, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/44, biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/27 do pkt 2345. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 2208. W pkt 2208, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/44, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 7/11 do pkt 2207. Od pkt 2207 biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 2326, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Granica biegnie od pkt 2316, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/40, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/23 do pkt 2315. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 2224. Od pkt 2224, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/40, biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 7/11 do pkt 2223. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 2321. Od pkt 2321, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/40, biegnie w kierunku południowym do pkt 2320, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie przez pkt 2319 do pkt 2318. Od pkt 2318, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/40, biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 7/48 przez pkt: 2364 i 2363 do pkt 2317. Od pkt 2317, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/40, biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 2316, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Granica biegnie od pkt 2307, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/45, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/21 do pkt 2306, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do pkt 2305. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt 2304. W pkt 2304, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/45, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt 2115 do pkt 2330. Od pkt 2330, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/45, biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/25 przez pkt: 2331 i 2332 do pkt 2333. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 2206. Od pkt 2206, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/45, biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 7/11 do pkt 2205, gdzie skręca na północ, i biegnie przez pkt 2311 do pkt 2310. Tu załamuje się na wschód i biegnie do pkt 2309. W pkt 2309 skręca na południe i biegnie przez pkt 2308 do pkt 2204. Od pkt 2204, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/22, biegnie na wschód przez pkt 2203 do pkt 2307, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Granica biegnie od pkt 2298, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/39, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/20 przez pkt 2297 do pkt 2226. W pkt 2226, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/39, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 7/11 przez pkt 2225 do pkt 2314. Od pkt 2314, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/39, biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/23 do pkt 2313, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie do pkt 2312. W pkt 2312, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/39, załamuje się na wschód i biegnie przez pkt 2370 do pkt 2299. Od pkt 2299, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/39, biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 2298, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Granica biegnie od pkt 2287, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/30, w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/18 do pkt 2389, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do pkt 2288. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt 2289. W pkt 2289, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/30, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 6 do pkt 2360. Od pkt 2360 biegnie w kierunku południowym do pkt 2116, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do pkt 2303. W pkt 2303, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/30, skręca na południe do pkt 2302, gdzie załamuje się na zachód, i biegnie do pkt 2301. Od pkt 2301 biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/21 do pkt 2300, gdzie załamuje się na południowy wschód do pkt 2202. W pkt 2202, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/30, skręca na wschód i biegnie do pkt 2201. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie do pkt 2290, gdzie skręca na północ do pkt 2291. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie do pkt 2292, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/19 przez pkt 2293 do pkt 2200. Tu załamuje się na wschód do pkt 2199, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 2287, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 9

Granica biegnie od pkt 2285, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/31, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/17 przez pkt 2284 do pkt 2228. W pkt 2228, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/31, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 7/11 do pkt 2227. W pkt 2227, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/31, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 2296. Od pkt 2296 biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/20 do pkt 2295, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 2294. W pkt 2294, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/31, skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 7/48 do pkt 2286. Od pkt 2286 biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 2285, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 10

Granica biegnie od pkt 2194, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/38, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/10 do pkt 2193. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie do pkt 2192. W pkt 2192, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/38, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 7/11 do pkt 2229. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 2283. Od pkt 2283, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/38, biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/17 do pkt 2282, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 2281. W pkt 2281, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/38, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 7/48 przez pkt 2367 do pkt 2195. W pkt 2195, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/38, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 2194, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 11

Granica biegnie od pkt 2269, zlokalizowanego na zachodniej granicy działki nr 7/16, w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/18 do pkt 2270, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do pkt 2271. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt 2272, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/16. W pkt 2272 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 6 do pkt 2273. Od pkt 2273, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/16, biegnie w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 39146 do pkt 2274, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 2275. W pkt 2275, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/16, skręca na zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 7/48 przez pkt: 2277 i 2278 do pkt 2188. Od pkt 2188 biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 2189. W pkt 2189, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/16, załamuje się na północ i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/10 do pkt 2190. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 2191, gdzie załamuje się na wschód, i biegnie do pkt 2196. W pkt 2196 skręca na północ i biegnie do pkt 2197. Tu załamuje się na zachód i biegnie do pkt 2198. Od pkt 2198 biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 2269, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 12

Granica biegnie od pkt 2253, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/15, w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 39146 do pkt 2254. W pkt 2254, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/15, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 6 do pkt 2255. W pkt 2255, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/15, załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt 2256, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do pkt 2257. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/7 do pkt 2258, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 2259. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie do pkt 2260. Od pkt 2260 biegnie w kierunku południowym do pkt 2261, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie do pkt 2262. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do pkt 2263. W pkt 2263 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/7 do pkt 2264. Tu skręca na południowy zachód i biegnie do pkt 2265. W pkt 2265, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/15, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 7/48 przez pkt 2268 do pkt 2252. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 2253, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 13

Granica biegnie od pkt 2243, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/14, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/49 do pkt 2242, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i biegnie przez pkt: 2251 i 2250 do pkt 2249. W pkt 2249, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/14, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 7/49 przez pkt 2248 do pkt 2247. Od pkt 2247, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/14, biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/7 przez pkt 2246 do pkt 2245. W pkt 2245, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/14, załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 7/48 do pkt 2244. Od pkt 2244 biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 2243, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 14

Granica biegnie od pkt 2232, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/12, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/13 do pkt 2231. W pkt 2231, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/12, skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 6 do pkt 2230. W pkt 2230, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/12, załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt 2240 do pkt 2239. Od pkt 2239 biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 7/7 przez pkt 2238 do pkt 2237. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 2236, gdzie skręca na południe, i biegnie do pkt 2235. Od pkt 2235 biegnie w kierunku wschodnim do pkt 2234. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie przez pkt 2233 do pkt 2232, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 15

Granica biegnie od pkt 2232, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/13, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/13 do pkt 2231, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż południowej granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 6 do pkt 2241. W pkt 2241, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/13, skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 7/48 do pkt 2232, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 16

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 2214, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/41, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 2213. Od pkt 2213 biegnie w kierunku wschodnim do pkt 2212. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie przez pkt: 2211, 2102 i 2210 do pkt 2209, gdzie skręca na północny wschód, i dochodzi do pkt 2340. Od pkt 2340 biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 2341 do pkt 2342. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie do pkt 2343, gdzie skręca na północny wschód, i dochodzi do pkt 2344. Od pkt 2344, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/14, biegnie w kierunku południowym, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 7/14, przez pkt 2345 do pkt 2208. Tu załamuje się na wschód i dochodzi do pkt 2207. W pkt 2207, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/14, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 2326, gdzie skręca na północ, i dochodzi do pkt 2327. W pkt 2327 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 2328. Z pkt 2328 biegnie w kierunku północnym do pkt 2329, gdzie skręca na wschód, i biegnie do pkt 2330. Od pkt 2330, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/45, biegnie w kierunku południowym do pkt 2331, gdzie skręca na zachód, i biegnie do pkt 2332. Od pkt 2332 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 2333 do pkt 2206. W pkt 2206 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt 2205 do pkt 2311. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 2310, gdzie skręca na północny wschód, i dochodzi do pkt 2309. Od pkt 2309 biegnie na południowy wschód przez pkt 2308 do pkt 2204. Stąd biegnie na północny wschód, wzdłuż południowej granicy działki nr 7/45, przez pkt 2203 do pkt 2307. Od pkt 2307, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/45, biegnie w kierunku północnym do pkt 2306, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do pkt 2305. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt 2304, gdzie skręca na wschód, i biegnie do pkt 2303. W pkt 2303, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/30, załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt 2302, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do pkt 2301. Z pkt 2301 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 2300 do pkt 2202. Stąd biegnie na wschód do pkt 2201, gdzie załamuje się na północny wschód, i dochodzi do pkt 2290. Tu załamuje się na północ i biegnie do pkt 2291, gdzie skręca na wschód, i dochodzi do pkt 2292. Od pkt 2292 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 2293 do pkt 2200. Stąd biegnie na wschód przez pkt 2199 do pkt 2287, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/30. W pkt 2287 załamuje się na północ i biegnie do pkt 2389, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do pkt 2388. Tu załamuje się na północ i biegnie do pkt 2289, gdzie skręca na wschód, i biegnie do pkt 2272. W pkt 2272, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/16, załamuje się na południe i biegnie do pkt 2271, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do pkt 2270. Od pkt 2270 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 2269 do pkt 2198. Stąd biegnie na wschód do pkt 2197, gdzie skręca na południe, i dochodzi do pkt 2196. Tu załamuje się na zachód i biegnie do pkt 2191, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 2190. Od pkt 2190 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 2189 do pkt 2188. Tu załamuje się na zachód i biegnie do pkt 2195, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie do pkt 2194. W pkt 2194, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/38, załamuje się na północny zachód i biegnie przez pkt 2193 do pkt 2192. Tu załamuje się na zachód i biegnie do pkt 2229, gdzie skręca na południowy zachód, i dochodzi do pkt 2283. Od pkt 2283, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/38, biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 2282 do pkt 2281, gdzie skręca na zachód, i biegnie do pkt 2286. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie do pkt 2285, w którym skręca na północ, i przez pkt 2284 dochodzi do pkt 2228. Tu skręca na zachód i biegnie do pkt 2227, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/31. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 2296, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i przez pkt 2295 dochodzi do pkt 2294. Tu załamuje się na zachód i biegnie do pkt 2299, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/37. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 2298, gdzie skręca na północ, i biegnie przez pkt 2297 do pkt 2226. Tu załamuje się na zachód i biegnie do pkt 2225, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do pkt 2314. Od pkt 2314, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/39, biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 2313 do pkt 2312. Tu załamuje się na południowy zachód i dochodzi do pkt 2317. Od pkt 2317, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/40, biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 2316, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i przez pkt 2315 dochodzi do pkt 2224. Tu załamuje się na zachód i biegnie do pkt 2223, gdzie skręca na południe, i dochodzi do pkt 2321. Od pkt 2321 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 2320 i 2319 do pkt 2318, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do pkt 2325. W pkt 2325, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/29, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt 2324 do pkt 2323, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i przez pkt 2322 dochodzi do pkt 2222. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie przez pkt 2221 do pkt 2336, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/29. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 2335 do pkt 2334, gdzie załamuje się na zachód, i dochodzi do pkt 2339. Tu skręca na północny wschód i biegnie do pkt 2338 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/28. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 2337 do pkt 2220, gdzie załamuje się na zachód, i biegnie przez pkt 2219 do pkt 2218. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 2217, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do pkt 2216. W pkt 2216 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 2215, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt 2214, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 2378, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/48, w kierunku północno-wschodnim do pkt 2109. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie przez pkt: 2214, 2215, 2355, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353 i 2354 do pkt 2339. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 2334, 2359, 2358, 2357, 2356, 2325, 2318, 2364, 2363, 2317, 2312, 2370 i 2299 do pkt 2294. Od pkt 2294, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/31, biegnie na wschód przez pkt: 2286, 2281, 2367, 2195, 2188, 2278, 2277, 2276, 2275, 2252, 2268 i 2288 do pkt 2265. Tu skręca na północny wschód i biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 2264. W pkt 2264, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7/15, załamuje się na północny zachód i przez pkt 2263 dochodzi do pkt 2262. Tu załamuje się na wschód i biegnie do pkt 2261, gdzie skręca na północ, i dochodzi do pkt 2260. Od pkt 2260 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 2259 do pkt 2258. Tu załamuje się na północ i biegnie do pkt 2257, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do pkt 2256. Tu załamuje się na północ i biegnie do pkt 2255, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/15. Stąd biegnie na wschód do pkt 2230, w którym skręca w kierunku południowym, i dochodzi do pkt 2240. Tu załamuje się na zachód i biegnie do pkt 2239, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i przez pkt 2238 dochodzi do pkt 2237. W pkt 2237, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/12, załamuje się na wschód i biegnie do pkt 2236, gdzie skręca na południe, i dochodzi do pkt 2235. Tu załamuje się na zachód i biegnie do pkt 2243, w którym skręca na północny wschód, i przez pkt: 2242, 2251, 2250 dochodzi do pkt 2249. Od pkt 2249, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 7/14, biegnie w kierunku zachodnim do pkt 2248, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do pkt 2247, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i przez pkt 2246 dochodzi do pkt 2245. Od pkt 2245, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7/14, biegnie w kierunku wschodnim przez pkt: 2244, 2243 i 2235 do pkt 2234. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 2233 i 2232 do pkt 2241, gdzie skręca na wschód, i dochodzi do pkt 2377. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt 2187 do pkt 2186, gdzie skręca na zachód, i przez pkt: 2185, 2184, 2183 dochodzi do pkt 2182. W pkt 2182 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 2181, 2180 i 2179 do pkt 2178, gdzie skręca na zachód, i biegnie do pkt 2388. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie przez pkt: 2387, 2386, 2385, 2384, 2383, 2382, 2381, 2380 i 2379 do pkt 2378, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Koszalin

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 7, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 78171, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 25/1, w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy pasa drogowego ulicy Bohaterów Warszawy do pkt 78172. W pkt 78172, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 25/1, załamuje się na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Strefowej do pkt 78173. W pkt 78173, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 25/1, skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż drogi gruntowej przez pkt 26678 do pkt 26679. W pkt 26679 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż drogi gruntowej przez pkt: 26676 i 26675 do pkt 78171, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 7, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 9472, zlokalizowanego na zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację, w kierunku północnym przez pkt 9473 do pkt 9474. W pkt 9474, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 25/2, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 9475. W pkt 9475, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 25/2, skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Strefowej do pkt 78168. W pkt 78168, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 25/2, załamuje się na wschód i biegnie przez pkt: 78169 i 26601 do pkt 78170. W pkt 78170, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 25/2, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację do pkt 9472, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 7, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 78165, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 25/3, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Strefowej do pkt 78164. W pkt 78164, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 25/3, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 78163. Od pkt 78163, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 25/3, biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 78167. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie w kierunku linii kolejowej Koszalin – Kołobrzeg do pkt 78166. W pkt 78166, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 25/3, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 78165, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 7, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 78161, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 25/4, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Strefowej do pkt 78160. W pkt 78160, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 25/4, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż pasa ochronnego zakładu karnego do pkt 78159. W pkt 78159, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 25/4, skręca na południe i biegnie do pkt 78158. Od pkt 78158 biegnie wzdłuż drogi gruntowej przez pkt: 16192 i 16191 do pkt 78162. W pkt 78162, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 25/4, skręca na wschód i biegnie do pkt 78161, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 10, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 61225, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 3/50, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej ściany budynku portierni do pkt 79376. W pkt 79376 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 79377, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 79378. W pkt 79378, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3/51, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 79379. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 44784 do pkt 79390. W pkt 79390, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 3/52, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 79389, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 79388. W pkt 79388, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3/52, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 44774. Tu skręca na południe i biegnie do pkt 44773. W pkt 44773 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 44772. W pkt 44772, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 3/57, skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3/57 do pkt 79417. W pkt 79417, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3/59, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt: 79422 i 79423 do pkt 79424. W pkt 79424, zlokalizowanym na granicy pasów drogowych ulic Przemysłowej i Bojowników o Wolność i Demokrację, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt: 16411 i 59045 do pkt 16552. W pkt 16552 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt: 16551, 16550, 16549, 16548, 16547 i 16546 do pkt 16545. W pkt 16545 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 61225, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny 10, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 61225, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 3/51, w kierunku północno-wschodnim do pkt 61226. Tu załamuje się na wschód i biegnie do pkt 44781, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez pkt: 44782 i 44783 do pkt 79379. W pkt 79379, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3/51, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 79378. Od pkt 79378 biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 3/50 do pkt 79377. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 79376. W pkt 79376 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 61225, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny 10, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 79390, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 3/52, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 44780 i 44779 do pkt 44778. W pkt 44778, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3/52, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 44774. W pkt 44774, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 3/11, załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 79388. W pkt 79388 skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 3/50 do pkt 79389. W pkt 79389, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3/52, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 79390, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obręb ewidencyjny 10, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 79387, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 3/53, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 3/50 do pkt 79380. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 79381. W pkt 79381, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3/53, załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3/50 do pkt 79382. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 79383. W pkt 79383, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3/53, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 3/50 do pkt 79384. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 79385, gdzie skręca na północny wschód, i biegnie do pkt 79386. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 79387, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 9

Obręb ewidencyjny 10, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 79391, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 3/54, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 3/50 do pkt 79398. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 79397, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 3/50 do pkt 79396. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 79395. W pkt 79395, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3/54, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 3/50 do pkt 79394. Od pkt 79394 biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 79393, gdzie skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3/50 do pkt 79392. W pkt 79392 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 79391, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 10

Obręb ewidencyjny 10, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 79399, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 3/55, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 3/50 do pkt 79405. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 79404. W pkt 79404, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3/55, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3/50 do pkt 79403. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 79402. W pkt 79402, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3/55, skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 79401. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 79400. W pkt 79400, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3/55, załamuje się na północny wschód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3/50 do pkt 79425. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 79399, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 11

Obręb ewidencyjny 10, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 79406, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 3/56, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 3/50 do pkt 79416. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 79415. W pkt 79415, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3/56, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3/50 przez pkt 79414 do pkt 79413. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 79412. W pkt 79412, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3/56, skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 79411. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt 79410 do pkt 79409. W pkt 79409 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 79408. W pkt 79408, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3/56, skręca na północny wschód i biegnie do pkt 79407. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 79406, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 12

Obręb ewidencyjny 10, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 44772, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 3/57, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 3/11 przez pkt 50063 do pkt 44771. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3/11 do pkt 44770, gdzie skręca na wschód, i biegnie do pkt 44769. Od pkt 44769 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 44768 do pkt 44767, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez pkt 16419 do pkt 16418. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 16417, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 16416. W pkt 16416, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3/57, załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 21/3 przez pkt 16415 do pkt 16414. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 16413. W pkt 16413 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 16412. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie do pkt 16537. W pkt 16537 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt 16538 do pkt 16408. W pkt 16408, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3/57, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 79419. Tu skręca na północny wschód i biegnie do pkt 79418. Od pkt 79418 biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 3/50 i 3/59 przez pkt 79417 do pkt 44772, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 13

Obręb ewidencyjny 7, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 81557, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 31/4, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej granicy pasa drogowego ulicy Mieszka I przez pkt 16217 do pkt 16216. W pkt 16216, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 33, załamuje się w kierunku południowym, i biegnie do pkt 16225, gdzie skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 35 do pkt 16226. Od pkt 16226 biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 31/2 przez pkt 16227 do pkt 80640. W pkt 80640, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 37/4, załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Hipolita Cegielskiego przez pkt 16337 do pkt 16219. W pkt 16219 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 81559, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 81558. Od pkt 81558 biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 81557, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 14

Obręb ewidencyjny 7, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 16215, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 39, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej granicy pasa drogowego ulicy Mieszka I do pkt 9587. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 40 przez pkt 9942 do pkt 9588. Od pkt 9588 biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy działki nr 6/2 przez pkt 9943 do pkt 26510. W pkt 26510, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 5/2, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 26431. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Strefowej przez pkt 16185 do pkt 9941. Od pkt 9941, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 39, biegnie do pkt 16215, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 15

Obręb ewidencyjny 7, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 26435, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 16/2, w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację przez pkt 47465 do pkt 73326. Od pkt 73326 biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 17/2 przez pkt 26436 do pkt 51115. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 73318. W pkt 73318, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 17/1, załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt 73319. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 73320, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie do pkt 47468. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 17/2 do pkt 47469. W pkt 47469 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 47470. W pkt 47470 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 47471, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt 73321. W pkt 73321, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 17/2, załamuje się w kierunku północnym, i biegnie przez pkt: 73323 i 73324 do pkt 73325. W pkt 73325 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 47475, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 16/2 do pkt 47466. W pkt 47466 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 26435, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 16

Obręb ewidencyjny 7, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 81384, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1/6, w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Hipolita Cegielskiego do pkt 78158. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt: 16192 i 16191 do pkt 78162. W pkt 78162 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 25/4 do pkt 78161. W pkt 78161, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 25/26, załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt 81560. W pkt 81560, zlokalizowanym na zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Strefowej, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 81385, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 78163. W pkt 78163, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 25/24, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1/4 do pkt 78167. Od pkt 78167, zlokalizowanego na wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Hipolita Cegielskiego, biegnie w kierunku północnym do pkt 81383. W pkt 81383, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 1/4, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1/5 do pkt 78163. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie do pkt 81385. W pkt 81385 skręca na zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1/5 do pkt 81384, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 17

Obręb ewidencyjny 6, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 71397, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 9/42, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy działki nr 9/8 przez pkt 71060 do pkt 75892. W pkt 75892 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 75891, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 9/30 do pkt 75890. W pkt 75890, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 9/42, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 81430, 81429, 81428, 81427 i 81420 do pkt 81419. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację przez pkt: 81418, 81417, 81416, 81415 i 81414 do pkt 81442. W pkt 81442, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 21/1, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 81353. Od pkt 81353 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 16229, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 81354. W pkt 81354, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 9/39, załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację przez pkt: 81413, 81412 i 81437 do pkt 81436. Od pkt 81436, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 9/39, biegnie w kierunku zachodnim przez pkt 81364 do pkt 81363. W pkt 81363, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 9/39, załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 9/38 przez pkt: 81362, 81361, 81360 i 81359 do pkt 81358. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt: 81357, 81356 i 81355 do pkt 81354. W pkt 81354 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 16229, gdzie skręca na północny wschód, i biegnie do pkt 81353. W pkt 81353 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt: 81352 i 81351 do pkt 81350. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt: 81349, 81348 i 81347 do pkt 81346. W pkt 81346 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 9/38 przez pkt 81345 do pkt 81344. W pkt 81344, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 9/42, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Mieszka I przez pkt 81343 do pkt 81336. W pkt 81336 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt: 81337, 81338 i 81339 do pkt 81340. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 9/42 przez pkt: 81341 i 81342 do pkt 71397, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 184)

Obręb ewidencyjny nr 7, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 83576, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 25/50, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 25/12 do pkt 83578. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 83579. W pkt 83579 skręca na południowy wschód i biegnie do pkt 83580. Od pkt 83580 biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 83581, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie do pkt 78214. Od pkt 78214, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 25/37, biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 78172, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 25/37. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 25/19 do pkt 78173, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie do pkt 26688. Od pkt 26688 biegnie na północny zachód wzdłuż wschodniej granicy działki nr 44/2 (droga) przez pkt: 26687, 78215, 26686 i 26598 do pkt 26575. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 25/48 do pkt 83577, gdzie załamuje się na północny wschód, i biegnie do pkt 83576, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 194)

Obręb ewidencyjny nr 7, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 80640, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 31/15, wzdłuż południowej granicy działki nr 31/10, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 86646. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 31/21 przez pkt: 86617 i 86616 do pkt 86615. Od pkt 86615 biegnie na zachód wzdłuż północnej granicy działki nr 31/5 przez pkt 86641 do pkt 83553, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Hipolita Cegielskiego przez pkt: 86640 i 83552 do pkt 80640, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 204)

Obręb ewidencyjny nr 7, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 86611, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 31/18, wzdłuż południowych granic działek nr: 31/14 i 32/4, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 86610 i 16227 do pkt 16226. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 31/20 do pkt 83591, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie do pkt 83590. Od pkt 83590 biegnie na południowy zachód wzdłuż zachodniej granicy działki nr 31/5 do pkt 83589. Od pkt 83589 biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 31/19 do pkt 86614, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie do pkt 86613, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 31/19. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 31/21 przez pkt 86618 do pkt 86612, gdzie załamuje się na północny wschód, i biegnie do pkt 86611, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 214)

Obręb ewidencyjny nr 7, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 83557, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1/19, wzdłuż torów kolejowych, w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 26484, 26485, 26486, 26487, 26488, 26489, 26490, 26491, 26492, 26493, 26494, 26495, 26496 i 26497 do pkt 26498. Tu skręca na północny wschód i biegnie przez pkt: 26499, 26500 i 26501 do pkt 26502, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1/19. Od pkt 26502 biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowych granic działek nr: 712/1, 712/2 i 712/3 przez pkt: 26503, 26504, 26505, 26506, 59811, 26507, 26508, 26509 i 16207 do pkt 16208, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 25/29. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1/19 przez pkt: 83545, 84136 i 84135 do pkt 83563. Od pkt 83563 biegnie na północny zachód wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1/16 przez pkt: 84134 i 83562 do pkt 83561, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie do pkt 83560. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 83559, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1/16. W pkt 83559 załamuje się na południowy wschód i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1/16 przez pkt 84133 do pkt 83558. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1/17 do pkt 83557, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Debrzno

Obręb ewidencyjny Cierznie, gmina Debrzno

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 1834, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 498/1, w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 22 przez pkt 1835 do pkt 1839. W pkt 1839, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 498/1, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego drogi wewnętrznej do pkt 1845. W pkt 1845, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 498/1, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 498/4 do pkt 1846. W pkt 1846, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 498/1, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 1834, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 1840, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 498/2, w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 22 przez pkt: 1841 i 1842 do pkt 1843. W pkt 1843, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 498/2, załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 1844. W pkt 1844 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt 1851, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie do pkt 1852. W pkt 1852, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 498/2, załamuje się na zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy pasa drogowego drogi wewnętrznej do pkt 1853. W pkt 1853, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 498/2, skręca na północny zachód i biegnie do pkt 1840, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od pkt 1850, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 498/3, w kierunku północno-wschodnim do pkt 1849. W pkt 1849 załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż drogi krajowej nr 22 przez pkt: 1848 i 1847 do pkt 1884. W pkt 1884, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 498/3, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 498/10 przez pkt: 1883, 1882 i 1881 do pkt 1880. W pkt 1880, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 498/3, skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego drogi wewnętrznej przez pkt: 1879, 1878, 1877 i 1876 do pkt 1850, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od pkt 1864, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 498/5, w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 498/10 do pkt 1865. W pkt 1865, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 498/5, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 1872. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie do pkt 1867, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 498/6 do pkt 1868. W pkt 1868 załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 1869. W pkt 1869 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 1870. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 1871. Od pkt 1871 biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 498/4 do pkt 1854. W pkt 1854, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 498/5, skręca na południowy zachód i biegnie do pkt 1864, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Granica biegnie od pkt 1862, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 498/7, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 498/10 przez pkt 1875 do pkt 1863. W pkt 1863, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 498/7, załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt 1855. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 498/4 do pkt 1856, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 1857. Tu skręca na południe i biegnie do pkt 1858, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 1859. W pkt 1859, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 498/8, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 1860. Tu skręca na północny wschód i biegnie do pkt 1861, gdzie załamuje się na południowy wschód, i biegnie do pkt 1862, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Granica biegnie od pkt 1890, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 498/11, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wschodniej granicy działki nr 498/10 przez pkt: 1889, 1888 i 1887 do pkt 1886. W pkt 1886, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 498/11, załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt 1893 do pkt 1892. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 498/12 do pkt 1891. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie do pkt 1890, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Granica biegnie od pkt 1891, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 498/12, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 498/11 do pkt 1892. W pkt 1892, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 498/12, załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ściany lasu do pkt 1914. W pkt 1914 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 1913 do pkt 1912. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 1911, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt 1910. W pkt 1910, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 498/12, załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 498/14 do pkt 1891, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Granica biegnie od pkt 1897, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 498/13, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 498/10 przez pkt 1896 do pkt 1895. W pkt 1895, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 498/13, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 1894, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 498/14 do pkt 1899. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 1898. W pkt 1898, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 498/13, załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt 1897, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Szczecinek

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 18, miasto Szczecinek

Granica biegnie od pkt 011.18-85, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 10, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Leśnej przez pkt: 011.18-84, 011.18-83, 011.18-82 i 011.18-81 do pkt 011.18-80. W pkt 011.18-80, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 9, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt 011.18-331 do pkt 011.18-160. W pkt 011.18-160 załamuje się na południowy wschód i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 9 i 10 przez pkt 011.18-161 do pkt 011.18-656, gdzie skręca na północny wschód, i biegnie do pkt 011.18-657. W pkt 011.18-657 załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 011.18-658. W pkt 011.18-658, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 8/2, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 8/4 do pkt 011.18-659. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 011.18-162. Od pkt 011.18-162 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 011.18-330 do pkt 011.18-85, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 19, miasto Szczecinek

Granica biegnie od pkt 011.19-282, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 63/17, w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 64/1 przez pkt: 011.19-283 i 011.19-284 do pkt 011.19-285. Od pkt 011.19-285 biegnie w kierunku zachodnim przez pkt: 011.19-286, 011.19-645 i 011.19-287 do pkt 011.19-394. W pkt 011.19-394 załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż budynku do pkt 011.19-705. Od pkt 011.19-705 biegnie w kierunku północnym przez pkt: 011.19-706 i 011.19-707 do pkt 011.19-708. W pkt 011.19-708, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 63/18, skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 62/6 przez pkt 011.19-409 do pkt 011.19-243. Od pkt 011.19-243 biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 44/4 do pkt 011.19-248, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy drogi wewnętrznej przez pkt 011.19-247 do pkt 011.19-231. Od pkt 011.19-231 biegnie na północny-zachód do pkt 011.19-80. W pkt 011.19-80 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt 011.19-240. Tu skręca na zachód i biegnie przez pkt 011.19-192 do pkt 011.19-658. W pkt 011.19-658, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 45/5, skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy drogi wewnętrznej przez pkt: 011.19-655, 011.19-657 i 011.19-693 do pkt 011.19-729, gdzie załamuje się na zachód, i biegnie przez pkt 011.19-412 do pkt 011.19-410. W pkt 011.19-410, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 62/7, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt 011.19-406 do pkt 011.19-405. Od pkt 011.19-405 biegnie w kierunku zachodnim do pkt 011.19-404. W pkt 011.19-404, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 63/13, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt: 011.19-403, 011.19-402, 011.19-576, 011.19-575, 011.19-570 i 011.19-569 do pkt 011.19-395. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt 011.19-864, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez pkt 011.19-863 do pkt 011.19-862. Tu skręca na północny zachód i biegnie przez pkt 011.19-861 do pkt 011.19-860. W pkt 011.19-860, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 14/61, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 14/11 przez pkt: 011.19-859, 011.19-858, 011.19-857, 011.19-855, 011.19-854 i 011.19-853 do pkt 011.19-62. Tu skręca na wschód do pkt 011.19-61, gdzie załamuje się na południe, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 14/11 przez pkt: 011.18-60 i 011.18-59 do pkt 011.19-161. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy ulicy Leśnej przez pkt 011.19-660 do pkt 011.19-661. Tu załamuje się na wschód i biegnie do pkt 011.18-151, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie do pkt 011.18-152. Tu skręca na południowy zachód do pkt 011.19-662. W pkt 011.19.662, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 34, załamuje się na południe i biegnie przez pkt 011.19-663 do pkt 011.19-221. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy ulicy Leśnej przez pkt: 011.18-232, 011.19-664, 011.19-665 i 011.19-694 do pkt 011.19-666. W pkt 011.19-666 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy ulicy Waryńskiego przez pkt: 011.18-239, 011.19-983, 011.18-66 i 011.18-67 do pkt 011.19-981. W pkt 011.19-981 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt 011.19-281 do pkt 011.19-282, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 19, miasto Szczecinek

Granica biegnie od pkt 011.18-271, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 79/6, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż północnej granicy pasa drogowego ulicy Waryńskiego przez pkt 011.18-386 do pkt 011.19-776. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie przez pkt: 011.19-775 i 011.19-774 do pkt 011.19-773. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 011.19-772. W pkt 011.19-772, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 79/5, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 011.19-771, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie do pkt 011.19-770. Od pkt 011.19-770 biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 011.19-769. W pkt 011.19-769, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 79/6, skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt: 011.19-293, 011.19-292, 011.19-777 i 011.19-291 do pkt 011.19-290. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie przez pkt 011.19-782 do pkt 011.18-271, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 19, miasto Szczecinek

Granica biegnie od pkt 011.19-364, zlokalizowanego w północnym narożniku działki nr 73/4, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy działki nr 67 do pkt 011.19-363, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 011.19-362. W pkt 011.19-362, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 72/2, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 011.19-788, gdzie skręca na południe, i biegnie przez pkt 011.19-163 do pkt 011.19-162. W pkt 011.19-162, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 72/7, skręca na południowy zachód i biegnie do pkt 011.19-870, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 011.19-869. Tu skręca na południe i biegnie do pkt 011.19-868, gdzie załamuje się na południowy zachód, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 76/3 przez pkt 011.19-867 do pkt 011.19-617. Od pkt 011.19-617 biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 011.19-616, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez pkt 011.19-323 do pkt 011.19-615. W pkt 011.19-615, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 76/6, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 011.19-914, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 011.19-913. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy drogi wewnętrznej przez pkt: 011.19-743 i 011.19-742 do pkt 011.19-741. W pkt 011.19-741, zlokalizowanym w zachodnim narożniku działki nr 73/4, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt: 011.19-740, 011.19-739 i 011.19-738 do pkt 011.19-350. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do pkt 011.19-351, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 011.19-352. W pkt 011.19-352 załamuje się na północny wschód i biegnie do pkt 011.19-353, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie do pkt 011.19-365. Od pkt 011.19-365 biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 011.19-364, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 9, miasto Szczecinek

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 011.08-2398, zlokalizowanego w południowym narożniku działki nr 9/9, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż północno-zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Narutowicza do pkt 011.08-2399. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 011.09-148. W pkt 011.09-148, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 9/9, załamuje się na północny wschód i biegnie do pkt 011.09-3395. Tu skręca na północ i biegnie do pkt 011.09-3394. W pkt 011.09-3394 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 011.09-3393, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 011.09-1978. Tu załamuje się na wschód i biegnie do pkt 011.09-1977, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie do pkt 011.09-1976. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 011.09-143. W pkt 011.09-143, zlokalizowanym w północnym narożniku działki nr 8/14, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt: 011.09-1892 i 011.09-1906 do pkt 011.09-149. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 011.09-4017. W pkt 011.09-4017, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 9/9, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 011.09-4016 do pkt 011.09-4015. W pkt 011.09-4015 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy pasa drogowego ulicy 1-go Maja do pkt 011.08-2398, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 011.08-132, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 10/2, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż północno-zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Narutowicza przez pkt: 011.08-133, 011.08-134, 011.08-2091 i 011.08-412 do pkt 011.08-2092. W pkt 011.08-2092 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt: 011.09-129 i 011.09-130 do pkt 011.09-131. W pkt 011.09-131, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 10/1, skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowej granicy pasa drogowego ulicy 1-go Maja do pkt 011.09-132. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 011.09-48 do pkt 011.09-363. W pkt 011.09-363 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt 011.09-1085 do pkt 011.09-364, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 011.09-377 do pkt 011.09-378. Od pkt 011.09-378 biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 011.09-379. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 011.09-2686 do pkt 011.09-81. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 011.09-385. W pkt 011.09-385, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 10/2, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego ulicy 1-go Maja przez pkt: 011.09-384, 011.09-351 i 011.09-350 do pkt 011.08-132, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny 21, miasto Szczecinek

Granica biegnie od pkt 011.21-477, zlokalizowanego na północnej granicy pasa drogowego ulicy Harcerskiej w południowym narożniku działki nr 21/5, w kierunku północno-zachodnim do pkt 011.21-478, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do pkt 011.21-173. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy drogi wewnętrznej przez pkt: 011.21-172 i 011.21-3 do pkt 011.21-4. W pkt 011.21-4 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy pasa drogowego ulicy Łukasiewicza do pkt 011.21-642. W pkt 011.21-642, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 16/7, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 011.21-169 do pkt 011.21-163. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 011.21-5, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 011.21-6. W pkt 011.21-6 skręca na północny wschód i biegnie do pkt 011.21-541, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez pkt: 011.21-540, 011.21-539 i 011.21-162 do pkt 011.21-156. W pkt 011.21-156, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 21/5, skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy pasa drogowego ulicy Harcerskiej przez pkt: 011.21-154 i 011.21-155 do pkt 011.21-477, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny 02, miasto Szczecinek

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 011.02-9, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3/5, w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Koszalińskiej przez pkt 011.02-59 do pkt 011.02-107. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt: 011.02-100 i 011.02-88 do pkt 011-02-43. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 011.02-42. W pkt 011.02-42 skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 3/8 do pkt 011.02-41, gdzie załamuje się na południowy wschód, i biegnie do pkt 011.02-40. W pkt 011.02-40, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3/5, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt 011.02-101 do pkt 011.02-10. W pkt 011.02-10 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 3/5 do pkt 011.02-9, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 011.02-31, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3/7, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wschodniej granicy drogi wewnętrznej przez pkt 011.02-32 do pkt 011.02-33. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 011.02-34. W pkt 011.02-34, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 3/7, skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 3/8 do pkt 011.02-35, gdzie załamuje się na południowy wschód, i biegnie do pkt 011.02-36. W pkt 011.02-36, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3/7, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy drogi wewnętrznej przez pkt: 011.02-37 i 011.02-38 do pkt 011.02-29. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 011.02-28. W pkt 011.02-28, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3/7, skręca na zachód i biegnie do pkt 011.02-30. W pkt 011.02-30 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 011.02-31, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt 011.02-103, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3/9, w kierunku północno-wschodnim przez pkt 011.02-64 do pkt 011.02-65. W pkt 011.02-65, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 3/9, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 011.02-66. Tu załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 2/2 do pkt 011.02-124. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 2/14 do pkt 011.02-104. W pkt 011.02-104, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3/9, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 3/8 do pkt 011.02-103, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obręb ewidencyjny 04, miasto Szczecinek

Granica biegnie od pkt 011.04-59, zlokalizowanego w południowym narożniku działki nr 14, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Koszalińskiej przez pkt: 011.04-60, 011.04-61, 011.04-62, 011.04-63, 011.04-64 i 011.04-65 do pkt 011.04-66. W pkt 011.04-66, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 14, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy drogi wewnętrznej przez pkt: 011.04-131, 011.04-130, 011.04-129, 011.04-128, 011.04-127 i 011.04-126 do pkt 011.04-125. W pkt 011.04-125, zlokalizowanym we wschodnim narożniku działki nr 14, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 13/11 do pkt 011.04-321. Od pkt 011.04-321 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 13/3 do pkt 011.04-59, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 9

Obszar 1

Obręb ewidencyjny 18, miasto Szczecinek

Granica biegnie od pkt 011.18-487, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 34/2, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż wschodniej granicy działki nr 34/3 przez pkt: 011.18-488 i 011.18-491 do pkt 011.18-482. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 011.18-483. Od pkt 011.18-483, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 34/2, biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 34/5 przez pkt: 011.18-286 i 011.18-485 do pkt 011.18-486. W pkt 011.18-486, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 34/2, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 011.18-487, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 25, miasto Szczecinek

Granica biegnie od pkt 011.18-50, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 40/1, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż wschodniej granicy działki nr 41/2 do pkt 011.18-20, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt 011.18-19. Od pkt 011.18-19 biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 011.18-304. W pkt 011.18-304, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 27, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 011.18-307, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 011.18-18. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 30/1 do pkt 011.18-17. Od pkt 011.18-17 biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 37/8 przez pkt: 011.18-16 i 011.18-14 do pkt 011.18-11. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt: 011.18-10 i 011.18-9 do pkt 011.18-8. W pkt 011.18-8 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt 011.18-101, gdzie skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Waryńskiego przez pkt: 011.18-100, 011.18-99 i 011.18-98 do pkt 011.18-1338. W pkt 011.18-1338, zlokalizowanym w północnym narożniku działki nr 460, skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt 011.18-1337 do pkt 011.18-7. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Leśnej przez pkt: 011.18-223, 011.18-224 i 011.18-225 do pkt 011.18-226, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez pkt: 011.18-505, 011.18-503, 011.18-230, 011.18-231, 011.18-1261 i 011.18-287 do pkt 011.18-652. W pkt 011.18-652 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 011.18-275, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 35/1 przez pkt: 011.18-276 i 011.18-277 do pkt 011.18-492. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 011.18-278. W pkt 011.18-278, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 33/1, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 011.18-243. W pkt 011.18-243 skręca na północny zachód i biegnie przez pkt 011.18-244 do pkt 011.18-245. Od pkt 011.18-245 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 011.18-246, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt 011.18-247. Od pkt 011.18-247 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 011.18-248, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt 011.18-249. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 34/4 do pkt 011.18-272. W pkt 011.18-272 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 011.18-273 do pkt 011.18-274. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 011.18-288. W pkt 011.18-288, zlokalizowanym w zachodnim narożniku działki nr 36/1, skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 36/1 przez pkt 011.18-655 do pkt 011.18-654. Od pkt 011.18-654 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 011.18-653 i 011.18-1259 do pkt 011.18-1260, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do pkt 011.18-1261. W pkt 011.18-1261 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 32 przez pkt: 011.18-231 i 011.18-230 do pkt 011.18-503, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 011.18-504. Od pkt 011.18-504 biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 011.18-506, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt 11.18-505. Tu skręca na północny wschód i biegnie do pkt 011.18-226. W pkt 011.18-226 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy pasa drogowego ulicy Leśnej przez pkt: 011.18-227, 011.18-228, 011.18-229 i 011.18-260 do pkt 011.18-261, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez pkt 011.18-312 do pkt 011.18-310. W pkt 011.18-310 skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 27 do pkt 011.18-302. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie wzdłuż zachodniej granicy drogi wewnętrznej przez pkt: 011.18-301 i 011.18-300 do pkt 011.18-299. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Leśnej przez pkt: 011.25-282, 011.25-281, 011.25-280, 011.25-279, 011.25-278 i 011.25-277 do pkt 011.25-276. Od pkt 011.25-276 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 011.25-306, 011.25-307 i 011.25-308 do pkt 011.25-309. Od pkt 011.25-309 biegnie na południowy wschód do pkt 011.25-297, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez pkt 011.25-298 do pkt 011.25-302. W pkt 011.25-302 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt: 011.25-303, 011.25-304 i 011.25-305 do pkt 011.25-494, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt 011.25-495. W pkt 011.25-495, zlokalizowanym w północnym narożniku działki nr 40/2, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 40/1 przez pkt: 011.25-496 i 011.25-497 do pkt 011.25-498. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 011.18-50, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wałcz

Obręb ewidencyjny 0001, miasto Wałcz

Kompleks 1

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 35206, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 3724/8, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej granicy pasa drogowego ulicy Budowlanych do pkt 35207, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 35215. W pkt 35215, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3725, załamuje się kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 35219, gdzie skręca na północ, i biegnie do pkt 35216. W pkt 35216, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3726, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 35208. W pkt 35208 skręca na wschód i biegnie do pkt 35210, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż południowej granicy pasa drogowego ulicy Budowlanych do pkt 35183, gdzie skręca na południe, i biegnie do pkt 35188. Od pkt 35188 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 35189 i 35190 do pkt 35191. W pkt 35191, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3724/8, załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3730 przez pkt: 35221 i 35222 do pkt 35227. Od pkt 35227 biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 3731 do pkt 35234, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3724/7 przez pkt 35217 do pkt 35212. W pkt 35212 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt: 35906 i 35213 do pkt 35214. W pkt 35214, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3723, załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3723 do pkt 35205. Od pkt 35205, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 3720/2, biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy pasa drogowego ulicy Budowlanych do pkt 35206, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 35187, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 3730, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3655/5 do pkt 35199, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Budowlanych do pkt 35195. W pkt 35195, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3665/2, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt: 35104 i 35196 do pkt 3665. W pkt 3665 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3730 przez pkt: 3659, 3658, 3657 i 3656 do pkt 3655. W pkt 3655, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3730, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt 3654 do pkt 35227. W pkt 35227, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3730, skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt: 35222 i 35221 do pkt 35191. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3729 do pkt 35187, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt 351171, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3655/1, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnej granicy pasa drogowego ulicy Budowlanych do pkt 351100. W pkt 351100, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3655/1, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3665/3 do pkt 35178. W pkt 35178, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3655/1, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 3657/2 do pkt 35177. W pkt 35177, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3655/1, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3655/4 do pkt 351171, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od pkt 35688, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3640, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy pasa drogowego ulicy Budowlanych przez pkt 35690 do pkt 35686. W pkt 35686, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3640, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt d353. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt d352, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3641 do pkt d3515. W pkt d3515, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3640, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 3635 do pkt 35182. W pkt 35182 skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3639 przez pkt 35689 do pkt 35688, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 351013, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 5473, w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy ulicy Budowlanych przez pkt: 351175, 351085 i 35967 do pkt 351089. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 5476 i 5477 przez pkt 351090 do pkt 351091. Tu załamuje się na wschód i biegnie do pkt 35217, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3724/7 do północnej granicy pasa drogowego ulicy Południowej. Tu załamuje się na wschód i biegnie przez pkt 35226 do pkt 35385. W pkt 35385, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3724/6, skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt 351098 do pkt 35378. W pkt 35378 załamuje się na zachód i biegnie do pkt 351088. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5475 do pkt 351087. W pkt 351087 załamuje się na północny zachód i biegnie do pkt 351018. Tu skręca na południe i biegnie do pkt 351019. W pkt 351019, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 5472/2, skręca na zachód i biegnie do pkt 35377, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt 35376. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 35968. W pkt 35968, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 5472/2, załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt: 35987 i 351030 do pkt 351020. W pkt 351020, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 5472/1, załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 351021. Tu skręca na północny wschód i biegnie do pkt 351022. Od pkt 351022 biegnie wzdłuż południowej granicy pasa drogowego ulicy Budowlanych przez pkt: 351172 i 35863 do pkt 35864. Od pkt 35864 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 35866 do pkt 35865, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie do pkt 351013, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 351167, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3648, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnej granicy pasa drogowego ulicy Budowlanych do pkt 35684. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3650 przez pkt d357 do pkt d358. W pkt d358 załamuje się na północny zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 3644 przez pkt d359 do pkt d3513. W pkt d3513, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 3648, skręca w kierunku południowo-zachodnim do zachodniej ściany budynku, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do narożnika budynku. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 351165. W pkt 351165 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej ściany budynku do pkt 351166. W pkt 351166, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3648, załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 351167, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 35684, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3650, w kierunku północno-wschodnim przez pkt: d357, d356, d3510 i d35140 do pkt 14215. W pkt 14215, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 3650, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt: 14216 i 14217 do pkt 35144. W pkt 35144, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3651, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3652 do pkt 35166. W pkt 35166, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 3653, skręca na południowy wschód i biegnie przez pkt: 35167 i 35168 do pkt 35169. W pkt 35169, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 3654, skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3654 do pkt 35175. W pkt 35175, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3654, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy pasa drogowego ulicy Budowlanych przez pkt: 35174, 35173 i 35172 do pkt 35684, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 45)

Granica biegnie od pkt 03105, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 5659/1, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 5659/1 do pkt 0351, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 5659/1. Tu załamuje się na południe i biegnie przez pkt: 03176 i 03177 do pkt 03193, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 5659/2. Od pkt 03193 biegnie na zachód do pkt 03192, gdzie załamuje się na południe, i biegnie do pkt 03195. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 03194, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 5659/4. Od pkt 03194 biegnie na południe przez pkt 03196 do pkt 03197, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 5659/4. Tu skręca na zachód i biegnie przez pkt 03198 do pkt 03199, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 5659/3. Od pkt 03199 biegnie na północ wzdłuż zachodnich granic działek nr: 5659/3, 5659/2 i 5659/1 przez pkt: 03102, 03190 i 03189 do pkt 03105, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 55)

Granica biegnie od pkt 03181, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 5659/8, w kierunku północno-wschodnim do pkt 03182. Tu załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 5659/8, 5659/15 i 5659/16 przez pkt: 03183 i 03168 do pkt 03169. Od pkt 03169 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 03170, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 5659/16. Tu skręca na południe i biegnie przez pkt: 03171 i 03172 do pkt 03173, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 5659/18. Od pkt 03173 biegnie na zachód wzdłuż południowych granic działek nr: 5659/18, 5659/17 i 5659/9 przez pkt: 03174, 03188 i 03187 do pkt 03186, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 5659/9. Tu załamuje się na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 5659/9 i 5659/8 przez pkt 03185 do pkt 03181, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 65)

Granica biegnie od pkt 03150, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 5659/6, w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 5659/6, 5659/11, 5659/12 i 5659/13 przez pkt: 03104, 03151, 03152, 03153 i 03103 do pkt 03154. Tu załamuje się na południe i biegnie do pkt 03155, gdzie skręca na wschód, i biegnie do pkt 03156, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 5659/13. Od pkt 03156 biegnie na południe wzdłuż zachodniej granicy działki nr 5659/14 przez pkt 03157 do pkt 03158. Od pkt 03158 biegnie na wschód przez pkt 03159 do pkt 05752, gdzie załamuje się na południe, i biegnie do pkt 05753. Od pkt 05753 biegnie na wschód do pkt 05754, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 5660/3, gdzie załamuje się na południe, i biegnie do pkt 05758, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 5660/3. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 5660/3, 5659/20 i 5659/19 przez pkt: 03160, 03161 i 03165 do pkt 03164, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 5659/19. Od pkt 03164 biegnie na północ wzdłuż zachodnich granic działek nr: 5659/19 i 5659/13 przez pkt 03163 do pkt 03167. Tu załamuje się na zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 5659/12, 5659/11 i 5659/6 przez pkt: 03166, 03180 i 03179 do pkt 03178, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 5659/6. Od pkt 03178 biegnie na północ wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5659/5 do pkt 03150, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 75)

Granica biegnie od pkt 03201, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 5658/2, w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 5658/2, 5658/3, 5658/4, 5658/5 i 5658/6 przez pkt: 03202, 03207, 03206, 03211, 03212 i 03216 do pkt 03217, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 5658/6. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 5658/6 i 5658/12 przez pkt 03218 do pkt 03219. Od pkt 03219 biegnie na wschód do pkt 03221, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 5658/9. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5658/7 przez pkt: 03222, 03223 i 03224 do pkt 03225, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 5658/9. Od pkt 03225 biegnie na wschód wzdłuż północnej granicy działki nr 5658/9 przez pkt: 03226, 03227, 03228 i 03229 do pkt 03230, gdzie skręca na południe, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 5658/10 przez pkt 03231 do pkt 03232. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 03233, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 5658/11, 5658/12, 5658/4, 5658/3 i 5658/2 przez pkt: 03126, 03125, 03220, 03124, 03123, 03215, 03122, 03121, 03205, 03204, 03120 i 03119 do pkt 03234, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 5658/2. Od pkt 03234 biegnie na północ wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5658/1 przez pkt 03200 do pkt 03201, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 85)

Granica biegnie od pkt 03208, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 47/5, w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 47/6 przez pkt 03209 do pkt 03210. Tu załamuje się na południe i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 48/1 przez pkt: 03115 i 03114 do pkt 03113, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 47/5. Od pkt 03113 biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 03149, gdzie skręca na północ, i biegnie do pkt 03208, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Tuchom

Obręb ewidencyjny Tuchom, gmina Żukowo

Granica biegnie od pkt 65, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 51/2, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 51/1, przez pkt 1118 do pkt 1117. Od pkt 1117 biegnie do pkt 1116, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 51/3. Od pkt 1116 biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 51/3 do pkt 1114. Z pkt 1114 biegnie w kierunku północnym, wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 51/4, do pkt 1112. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 51/4 przez pkt 1113 do pkt 529. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 51/4, do pkt 1115. Od pkt 1115, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 51/3, biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż północno-zachodnich granic działek nr: 53/40, 53/44, 53/46, 53/47, 53/48 i 53/49, przez pkt: 530, 671, 947, 948 i 949 do pkt 1121. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 51/2, do pkt 67. W pkt 67 załamuje się na północny wschód i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 51/2 przez pkt 66 do pkt 65, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Rogoźno

(skreślona)6)

Podstrefa Karlinko7)

Obręb ewidencyjny nr 0007 – Daszewo, gmina Karlino

Granica biegnie od pkt 27540, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 628/33, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 628/33 przez pkt: 27541, 27542, 27543, 27544 i 27545 do pkt 27546. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt: 27547 i 27548 do pkt 27550. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki drogowej nr 629/1 przez pkt: 9637, 9635, 9633 i 9632 do pkt 9502, gdzie skręca na zachód, i biegnie do pkt 9588. Od pkt 9588 biegnie w kierunku południowym wzdłuż zachodnich granic działek nr: 628/16 i 628/19 przez pkt 346 do pkt 345. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 628/19 i 628/20 do pkt 330, gdzie załamuje się na południowy wschód, i biegnie przez pkt: 320, 304, 285, 280, 269, 255 i 242 do pkt 231. W pkt 231 skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 628/28 przez pkt 201 do pkt 9587, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 9700. Od pkt 9700 biegnie na południowy wschód przez pkt: 9698, 9699, 9701, 9586 i 9667 do pkt 9720, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 9718. Od pkt 9718 biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 9717, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie do pkt 9714, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie do pkt 9715. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 628/32 przez pkt: 9716 i 9719 do pkt 9721. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt: 9629 i 9628 do pkt 9742, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 628/33. Od pkt 9742 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 9740 i 9739 do pkt 9738. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie przez pkt: 9737, 9736 i 9735 do pkt 139, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 621/1. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 626/8 przez pkt 138 do pkt 132. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie przez pkt: 137, 149, 9523, 9516, 9515, 9514, 9513, 9512 i 9511 do pkt 9594. Od pkt 9594 biegnie na północny zachód wzdłuż wschodniej granicy działki nr 626/7 do pkt 9549, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 9547. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie przez pkt 9546 do pkt 9545, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 9544. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie do pkt 9543, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie do pkt 9542. Od pkt 9542 biegnie w kierunku południowym przez pkt 9548 do pkt 9552, gdzie załamuje się na południowy zachód, i biegnie do pkt 9551. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 9550, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie do pkt 9593, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 626/4. Od pkt 9593 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 9592, 9591 i 9590 do pkt 9589. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 626/9 przez pkt: 9510 i 9509 do pkt 9595, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 626/5 i 528/3 przez pkt: 9596, 9597, 9598 i 9599 do pkt 9600. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 528/3 do pkt 9564. Od pkt 9564 biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 527/1 w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 9565, 9566, 9567, 9568, 9569, 9570 i 9571 do pkt 9572. Tu załamuje się na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 626/9 przez pkt 9573 do pkt 9574, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 628/33 przez pkt: 9561, 9562 i 9563 do pkt 9504, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 628/33. Od pkt 9504 biegnie na północny wschód wzdłuż wschodnich granic działek nr: 628/5, 628/4 i 628/3 przez pkt: 9505, 9522, 9532, 9537, 9538, 9539, 9506, 9507 i 9503 do pkt 9645. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 309 przez pkt: 9644 i 9643 do pkt 27540, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kalisz Pomorski7)

Obręb ewidencyjny nr 11, miasto Kalisz Pomorski

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 21 od pkt 5, w kierunku północno-wschodnim do pkt 7. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 9, gdzie skręca na północny wschód, i biegnie do pkt 305. Od pkt 305 biegnie na południowy wschód do pkt 306, w którym załamuje się w kierunku południowym, i przez pkt: 191, 194 i 197 dochodzi do pkt 199. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt: 169, 168, 167, 166, 165 i 164 do pkt 163. Od pkt 163 biegnie na północny wschód przez pkt 24 do pkt 5, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Laski Koszalińskie7)

Obręb ewidencyjny Laski Koszalińskie, gmina Biesiekierz

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 56 od pkt 531, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 272, 109 i 20 do pkt 42. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie przez pkt 17295 do pkt 17293, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez pkt: 17296 i 17297 do pkt 17298. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie do pkt 10, w którym skręca na zachód, i przez pkt 353 dochodzi do pkt 552. Od pkt 552 biegnie na północny wschód przez pkt 543 do pkt 531, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Polanów7)

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 0001, miasto Polanów

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 14 od pkt 167, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 166 i 165 do pkt 163. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie do pkt 162, gdzie skręca na południowy wschód, i dochodzi do pkt 160. Od pkt 160 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 156 do pkt 152, gdzie załamuje się na południowy zachód, i biegnie do pkt 154. W pkt 154 skręca na północny zachód i biegnie przez pkt: 155, 158, 159, 161 i 164 do pkt 168, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do pkt 167, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0003, miasto Polanów

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 2 od pkt 425, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 1008 do pkt 984. Tu skręca na południowy zachód i biegnie linią łamaną przez pkt: 1022, 1040, 1044, 1077, 1100 i 1109 do pkt 426. Od pkt 426 biegnie na północny zachód przez pkt: 427 i 429 do pkt 431. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie przez pkt: 430 i 428 do pkt 425, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Tychowo7)

Obręb ewidencyjny nr 0001, miasto Tychowo

Granica biegnie od pkt 62, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 555/6, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wschodniej granicy działki nr 555/5 do pkt 63. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 64, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 555/6. Od pkt 64 biegnie na północny wschód wzdłuż zachodnich granic działek nr: 555/6, 555/7, 555/8 i 555/9 przez pkt: 68, 65 i 59 do pkt 58. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 555/9 do pkt 60. W pkt 60 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 555/10 do pkt 61. Od pkt 61 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 70, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 555/11, 555/12 i 555/13 przez pkt: 73 i 72 do pkt 4342. Od pkt 4342 biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 555/8, 555/7 i 555/6 przez pkt: 4394, 66, 4468 i 67 do pkt 4548, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 555/6. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 555/6 przez pkt 4574 do pkt 4623. Od pkt 4623 biegnie na północny zachód do pkt 62, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ustka7)

Obręb ewidencyjny Ustka, miasto Ustka

Granica biegnie od pkt 515, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2633, w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 15097 i 15098 do pkt 15070. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt 15069 do pkt 15068, gdzie załamuje się na południowy zachód, i biegnie do pkt 9700. W pkt 9700 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 9698. Od pkt 9698 biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 15056, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2628. Od pkt 2628 biegnie linią łamaną w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 2626 (droga) przez pkt: 15055, 15054 i 15053 do pkt 15052. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Darłowskiej przez pkt: 420 i 421 do pkt 422. Od pkt 422 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 12185/1156, 423, 424, 425, 426/23, 12186/1158, 12187/1159, 427/24, 428/25 i 429 do pkt 430. W pkt 430, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 2633, załamuje się na północny wschód i biegnie do pkt 515, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wieszyno7)

Obręb ewidencyjny Wieszyno, gmina Słupsk

Granica biegnie od pkt 912, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 54/19, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy działki drogowej nr 119 przez pkt: 904, 905, 906, 907, 908 i 909 do pkt 2186. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt: 2185, 2184 i 2183 do pkt 2182. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez pkt: 2181 i 2180 do pkt 2179. Od pkt 2179 biegnie na południowy wschód przez pkt: 933, 932 i 931 do pkt 930. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt 929 do pkt 928. Od pkt 928 biegnie na południowy wschód przez pkt: 926, 927, 925, 924, 923, 922 i 921 do pkt 920. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt 919 do pkt 918, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie przez pkt 917 do pkt 916. W pkt 916 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt: 911, 910 i 915 do pkt 914. Tu skręca na południe i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 913 do pkt 912, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Słupsk-Westerplatte7)

Obręb ewidencyjny 16, miasto Słupsk

Granica biegnie od pkt 42, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 33/1, w kierunku zachodnim do pkt 11. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 32/2 (droga) przez pkt: 51, 50, 49, 48, 47, 46 i 45 do pkt 44. Tu skręca na północny zachód i biegnie do pkt 65, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 26/2. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 8 (droga) przez pkt: 66, 67, 68, 69, 70, 71 i 72 do pkt 96. Od pkt 96 biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 6 przez pkt 130 do pkt 74. Od pkt 74 biegnie linią łamaną na południe wzdłuż północnej granicy działki nr 26/2 przez pkt: 75, 76, 77, 78 i 79 do pkt 80. Tu skręca na północny wschód i biegnie do pkt 81, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie przez pkt 82 do pkt 83, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 26/2. Od pkt 83 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż zachodniej granicy działki nr 23/1 przez pkt 84 do pkt 85. Od pkt 85 biegnie na południowy wschód wzdłuż południowej granicy działki nr 23/1 do pkt 86. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 26/4, 36/2 i 33/2, stanowiących obwodnicę miasta Słupska, przez pkt: 87, 88, 23, 22, 21, 20, 19, 18 i 43 do pkt 42, od którego rozpoczęto opis.

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 30, poz. 334 i Nr 107, poz. 1175, z 2002 r. Nr 64, poz. 586, z 2003 r. Nr 186, poz. 1816 oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 696.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 360), które weszło w życie z dniem 18 kwietnia 2012 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 26, poz. 169 i Nr 179, poz. 1270 oraz z 2008 r. Nr 119, poz. 763), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).

4) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA