reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 września 2013 r.

w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Piekoszów oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Piekoszów w województwie świętokrzyskim

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.1)), art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) w związku z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 706) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Piekoszów oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Piekoszów w województwie świętokrzyskim.
§ 2.
Datę przedterminowych wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 10 listopada 2013 r.
§ 3.
W przedterminowych wyborach do Rady Gminy Piekoszów wybiera się 15 radnych.
§ 4.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399.

Załącznik 1. [KALENDARZ WYBORCZY]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 września 2013 r. (poz. 1053)

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

Termin wykonania
czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

3

1

w dniu wejścia w życie rozporządzenia

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Piekoszów oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Piekoszów

2

do 23 września 2013 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej,

– zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

3

do 25 września 2013 r.

– zgłaszanie kandydatów do składu gminnej komisji wyborczej

4

do 27 września 2013 r.

– powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej

5

do 11 października 2013 r.
(do godz. 2400)

– zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania list kandydatów na radnych

6

do 16 października 2013 r.
(do godz. 2400)

– zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na wójta

7

do 21 października 2013 r.

– zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych,

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

– przyznanie przez gminną komisję wyborczą numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych,

– składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia

8

od 28 października 2013 r.

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

9

do 28 października 2013 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

– podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

– sporządzenie spisu wyborców,

– powołanie obwodowych komisji wyborczych

10

do 31 października 2013 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

11

do 5 listopada 2013 r.

– składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy

12

8 listopada 2013 r. o godz. 2400

– zakończenie kampanii wyborczej

13

9 listopada 2013 r.

– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

14

10 listopada 2013 r.
godz. 800–2200

– przeprowadzenie głosowania

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama