reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Na podstawie art. 8a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wykaz systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwanych dalej „informacjami”;

2) zasady zarządzania przez Głównego Inspektora Sanitarnego wymianą informacji.

§ 2.
Wykaz systemów wymiany informacji obejmuje następujące systemy:

1) System Nadzoru Epidemiologicznego nad Chorobami Zakaźnymi;

2) Krajowy System Wczesnego Ostrzegania i Reagowania dla Chorób Zakaźnych;

3) System Bezpieczeństwa Żywności II (SBŻ II);

4) System Monitoringu Jakości Wody Przeznaczonej do Spożycia przez Ludzi;

5) System Monitoringu Jakości Wody w Kąpieliskach;

6) Bazę Danych Urządzeń Radiologicznych;

7) Bazę Danych Źródeł Wytwarzających Pola Elektromagnetyczne na Stanowiskach Pracy (PEM 2005.PL);

8) System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) w Polsce;

9) Elektroniczny System Nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek (ESNDS).

§ 3.
Główny Inspektor Sanitarny zarządza wymianą informacji w zakresie systemów, o których mowa w § 2, przez:

1) zbieranie danych;

2) zapewnianie ciągłej, wielostronnej i szybkiej wymiany danych w sposób, który zapewni kompletność i niezbędną jakość informacji;

3) określanie jednolitych zasad oceny ryzyka sanitarnego i epidemiologicznego;

4) organizowanie specjalistycznych szkoleń w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych w tych systemach oraz ich obsługi;

5) administrowanie i utrzymywanie centralnych baz danych tych systemów, z wyłączeniem systemu, o którym mowa w § 2 pkt 8.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 460 i 892 oraz z 2013 r. poz. 2.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 162, poz. 1095), które utraciło moc z dniem 4 marca 2014 r. na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz. 892).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Urawski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama