reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 10 października 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida)

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621, 822 i 907) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida) (Dz. U. Nr 196, poz. 1303) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) rośliny żywicielskie – rośliny rodzaju Capsicum oraz gatunków: Solanum tuberosum, Solanum melongena i Solanum lycopersicum;;

2) w § 2 w pkt 1 lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) roślin rodzajów: Capsicum, Brassica, Fragaria oraz gatunków: Allium porrum, Asparagus officinalis, Beta vulgaris, Solanum lycopersicum i Solanum melongena – z których uzyskuje się rośliny z korzeniami przeznaczone do sadzenia,

c) roślin rodzajów: Dahlia, Gladiolus, Hyacinthus, Iris, Lilium, Narcissus i Tulipa oraz gatunków: Allium ascalonicum i Allium cepa – z których uzyskuje się cebule, bulwy lub kłącza, przeznaczone do sadzenia;”;

3) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Glebę do badania, o którym mowa w ust. 1, pobiera się w objętości nie mniejszej niż 1500 ml/ha z pól o powierzchni do 8 ha, a w przypadku pól o powierzchni większej niż 8 ha – w objętości nie mniejszej niż 1500 ml/ha z powierzchni 8 ha i nie mniejszej niż 400 ml/ha z każdego kolejnego ha – w przypadku pól, na których planuje się:

1) uprawę roślin, o których mowa w § 2 pkt 1, lub

2) składowanie roślin z korzeniami, cebul, bulw i kłączy rodzajów i gatunków, o których mowa w § 2 pkt 1, przeznaczonych do sadzenia.”;

4) w § 9 w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) gatunków: Solanum tuberosum, Solanum lycopersicum i Solanum melongena,”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Maszyny, urządzenia, narzędzia, środki transportu, opakowania i inne przedmioty oraz miejsca przechowywania roślin niezwłocznie po uznaniu ich za skażone czyści się i odkaża pod nadzorem wojewódzkiego inspektora w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się mątwików.

2. Maszyny, urządzenia, narzędzia, środki transportu, opakowania i inne przedmioty oraz miejsca przechowywania roślin, czyści się i odkaża pod nadzorem wojewódzkiego inspektora przez okres 6 kolejnych lat od stwierdzenia występowania cyst mątwików, w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się mątwików, po każdym ich kontakcie z glebą w strefie porażenia lub bezpieczeństwa, z roślinami lub produktami roślinnymi pochodzącymi ze strefy porażenia lub bezpieczeństwa lub z podłożem, o którym mowa w § 8 pkt 3 lit. b, przed jego fumigacją lub parowaniem.”;

6) w § 14:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Po upływie okresu od stwierdzenia występowania cyst mątwików, o którym mowa w § 9 ust. 1, wojewódzki inspektor ponownie przeprowadza badanie na obecność cyst mątwików:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku stwierdzenia w wyniku badania, o którym mowa w ust. 1, występowania cyst mątwików stosuje się przepisy § 8–13.”,

c) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Jeżeli wojewódzki inspektor stwierdzi, że w strefie porażenia lub bezpieczeństwa były uprawiane:

1) rośliny uznane za porażone,

2) rośliny rodzaju Capsicum, gatunku: Solanum lycopersicum lub Solanum melongena lub inne rośliny z rodziny psiankowatych, oprócz tytoniu,

3) ziemniaki niespełniające wymagań określonych w § 9 ust. 2 lub 3

– badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza po upływie 6 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym rośliny te były uprawiane.

4. Jeżeli wojewódzki inspektor stwierdzi, że w strefie porażenia lub bezpieczeństwa były uprawiane rośliny, o których mowa w ust. 3, do momentu otrzymania wyniku badania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 8–13.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama