| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 6 lutego 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich

Na podstawie art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich (Dz. U. poz. 637) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10:

a) w ust. 1:

– dodaje się pkt 15–18 w brzmieniu:

„15) pilotom samolotowym rekreacyjnym,

16) pilotom śmigłowcowym rekreacyjnym,

17) pilotom szybowcowym rekreacyjnym,

18) pilotom balonowym rekreacyjnym”,

– część wspólna otrzymuje brzmienie:

„– określa ARA.MED.130 w podczęści MED sekcja 1 załącznika VI do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.”,

b) w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) pilotom wiatrakowcowym o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 560 kg,”;

2) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Badania oceniające spełnienie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy przeprowadza się w terminach określonych w podczęści A sekcja 2 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, chyba że w orzeczeniu lekarskim wyznaczono krótszy termin.”;

3) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Orzeczenia lekarskie, o których mowa w ust. 1, których termin ważności upływa po dniu 8 kwietnia 2017 r., podlegają wymianie przez właściwy podmiot uprawniony na orzeczenie lekarskie zgodne z wzorem określonym w ARA.MED.130 w podczęści MED sekcja 1 załącznika VI do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, w terminie do dnia 8 kwietnia 2017 r. W takim przypadku termin ważności orzeczenia lekarskiego wpisuje się zgodnie z terminem określonym w orzeczeniu lekarskim podlegającym wymianie.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »