REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 1236

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2015 r. poz. 1045 i 1224) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152, poz. 1732), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2002 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 121, poz. 1040);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 241, poz. 2092);

3) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 30, poz. 261);

4) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 140, poz. 1491);

5) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 255, poz. 2563);

6) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 39, poz. 376);

7) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 marca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 50, poz. 372);

8) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 89, poz. 624);

9) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 53, poz. 357);

10) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 września 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 187, poz. 1337);

11) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 24, poz. 149);

12) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 30, poz. 201);

13) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 181, poz. 1226);

14) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 42, poz. 220);

15) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. poz. 713);

16) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. poz. 1144);

17) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. poz. 1287);

18) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. poz. 411).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 121, poz. 1040), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 241, poz. 2092), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., z wyjątkiem § 1 pkt 5 lit. c tiret ósme oraz pkt 6 tiret czwarte, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r.”;

3) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 30, poz. 261), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy ustalaniu wysokości uposażeń należnych policjantom od dnia 1 stycznia 2004 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 140, poz. 1491), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy ustalaniu wysokości dodatku stołecznego należnego policjantom od dnia 1 stycznia 2004 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

5) § 2–4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 255, poz. 2563), które stanowią:

„§ 2. 1. Mnożnik kwoty bazowej, służący do ustalenia wysokości dotychczasowej miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego policjanta od 2 do 16 grupy zaszeregowania, zwiększa się z dniem 1 października 2004 r. o 5%, z zaokrągleniem wyliczonej wysokości do setnych części w górę, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Mnożnik kwoty bazowej, podwyższony w sposób, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższy od minimalnego ani wyższy od maksymalnego mnożnika kwoty bazowej, określonego dla danej grupy zaszeregowania w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Przepisy § 1 pkt 5 i § 2 rozporządzenia stosuje się przy ustalaniu wysokości uposażeń należnych policjantom od dnia 1 października 2004 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

6) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 39, poz. 376), które stanowią:

„§ 2. Stawki uposażenia zasadniczego oraz dodatków określone w § 1ust. 5, § 7 ust. 1 i § 10 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przy ustalaniu wysokości uposażeń przysługujących policjantom od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

7) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 marca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 50, poz. 372), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

8) § 2–4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 89, poz. 624), które stanowią:

„§ 2. 1. Mnożnik kwoty bazowej, służący do ustalenia wysokości dotychczasowej miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego policjanta od 2 do 16 grupy zaszeregowania, zwiększa się z dniem 1 stycznia 2006 r. o 0,02 kwoty bazowej.

2. Mnożnik kwoty bazowej, podwyższony w sposób, o którym mowa w ust. 1, nie może być wyższy od maksymalnego mnożnika kwoty bazowej określonego dla danej grupy zaszeregowania w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Zaszeregowanie stanowisk służbowych policjantów do poszczególnych grup zaszeregowania i odpowiadające im policyjne stopnie etatowe, stawki uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia, a także warunki ich otrzymywania, określone w rozporządzeniu wymienionym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przy ustalaniu wysokości uposażeń przysługujących policjantom od dnia 1 stycznia 2006 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

9) § 2–4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 53, poz. 357), które stanowią:

„§ 2. Mnożnik kwoty bazowej, służący do ustalenia wysokości dotychczasowej miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego policjanta od 2 do 16a grupy zaszeregowania, zwiększa się od dnia 1 stycznia 2007 r. o 0,08 kwoty bazowej.

§ 3. Warunki otrzymywania uposażenia zasadniczego oraz maksymalną wysokość dodatków funkcyjnych i służbowych, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w § 1, wynikające ze zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przy ustalaniu wysokości uposażeń przysługujących policjantom od dnia 1 stycznia 2007 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

10) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 września 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 187, poz. 1337), które stanowią:

„§ 2. Mnożnik kwoty bazowej, służący do ustalenia dotychczasowej miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego policjantów mianowanych na stanowiskach, o których mowa w § 1:

1) pkt 1 – zwiększa się o 0,1 kwoty bazowej;

2) pkt 2, 3 i 6 – zwiększa się o 0,05 kwoty bazowej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2007 r.”;

11) § 2–7 oraz załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 24, poz. 149), które stanowią:

„§ 2. Policjant, któremu przed dniem 1 stycznia 2008 r. przysługiwał mnożnik kwoty bazowej służący do ustalenia wysokości miesięcznej stawki kwotowej uposażenia zasadniczego wyższy od wynikającego z przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, zachowuje prawo do tego mnożnika do czasu uzyskania mnożnika kwoty bazowej wyższego od zachowanego.

§ 3. 1. Policjantowi, któremu przed dniem 1 stycznia 2008 r. przysługiwał dodatek specjalny lub kontrolerski w kwocie wyższej od wynikającej z przepisów niniejszego rozporządzenia, przysługujący mu dodatek funkcyjny albo służbowy podwyższa się o kwotę nadwyżki dodatku specjalnego lub kontrolerskiego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się ograniczeń maksymalnej wysokości dodatków określonych w § 8 ust. 4 i § 9 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do policjanta nieuprawnionego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dodatku służbowego.

§ 4. Policjantowi, któremu przed dniem 1 stycznia 2008 r. zachowano prawo do zaszeregowania należnego na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym, przysługuje od tego dnia grupa zaszeregowania równorzędna do dotychczasowej, określona w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 5. Policjantowi pełniącemu w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia służbę na stanowisku:

1) aplikanta – przyznaje się stawkę uposażenia zasadniczego określoną dla stanowiska policjanta;

2) zawierającym w nazwie określenie „Biura Spraw Wewnętrznych”, z wyjątkiem stanowiska Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych – przyznaje się stawkę uposażenia zasadniczego określoną dla analogicznego stanowiska w Komendzie Głównej Policji.

§ 6. Zaszeregowanie stanowisk służbowych policjantów do poszczególnych grup zaszeregowania i odpowiadające im policyjne stopnie etatowe, stawki uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia, a także warunki ich otrzymywania określone w rozporządzeniu wymienionym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przy ustalaniu wysokości uposażeń przysługujących policjantom od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”

Załącznik nr 4

TABELA RÓWNORZĘDNYCH GRUP ZASZEREGOWANIA

GRUPA ZASZEREGOWANIA

zachowana przed

dniem 1 stycznia

2008 r.

przysługująca od

dnia 1 stycznia

2008 r.

18

16

17

15

16a

14

16

14

15

13

14

12

13

11

12

10

11

9

10

8

9

7

8

6

7

5

6

4

5

3

4

3

3

2

 

” 

 

12) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 30, poz. 201), które stanowią:

„§ 2. Zaszeregowanie stanowisk służbowych policjantów do poszczególnych grup zaszeregowania i odpowiadające im policyjne stopnie etatowe, stawki uposażenia zasadniczego oraz warunki ich otrzymywania określone w rozporządzeniu wymienionym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przy ustalaniu wysokości uposażeń przysługujących policjantom od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

13) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 181, poz. 1226), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

14) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 42, poz. 220), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

15) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. poz. 713), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.”;

16) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. poz. 1144), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2012 r.”;

17) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. poz. 1287), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 w zakresie załącznika nr 1 wiersza 32 i 47 oraz załącznika nr 2 wiersza 21 i 24, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2014 r.”;

18) § 2–4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. poz. 411), które stanowią:

„§ 2. Policjant, któremu w dniu wejścia w życie rozporządzenia przysługiwał wzrost uposażenia zasadniczego w wysokości 20,5% po ukończeniu 21 lat służby, zachowuje prawo do dotychczasowej wysokości wzrostu uposażenia do czasu ukończenia 22 lat służby.

§ 3. Szczegółowe zasady ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, określone w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, oraz w § 2 stosuje się przy ustalaniu wysokości uposażeń przysługujących policjantom od dnia 1 stycznia 2015 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 31 lipca 2015 r. (poz. 1236)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 6 grudnia 2001 r.

w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Uposażenie zasadnicze

§ 1. 1. Ustala się grupy zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów oraz odpowiadające im stawki uposażenia zasadniczego wyrażone w postaci mnożników kwoty bazowej, określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.

1a.3) Stawki uposażenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w grupach zaszeregowania od 8 do 14a przysługują odpowiednio:4)

1) policjantom pełniącym służbę na stanowiskach kierowniczych oraz samodzielnych w:

a) Komendzie Głównej Policji,

aa)5) Centralnym Biurze Śledczym Policji,

b) komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, na obszarze działania których ogólna liczba etatów Policji jest większa od 9500,

c) komendach powiatowych, miejskich i rejonowych Policji, na obszarze działania których ogólna liczba etatów Policji jest większa od 500,

d) komisariatach i komisariatach specjalistycznych Policji, w których liczba etatów Policji jest większa od 120,

e)6) oddziałach prewencji, samodzielnych pododdziałach prewencji oraz samodzielnych pododdziałach antyterrorystycznych Policji,

f)7) instytutach badawczych

– stawki wymienione w kolumnie oznaczonej lit. „A”;

2) policjantom pełniącym służbę na stanowiskach kierowniczych oraz samodzielnych w:

a) komendach wojewódzkich Policji, na obszarze działania których ogólna liczba etatów Policji wynosi od 5501 do 9500,

b) komendach powiatowych, miejskich i rejonowych Policji, na obszarze działania których ogólna liczba etatów Policji wynosi od 201 do 500,

c) komisariatach i komisariatach specjalistycznych Policji, w których liczba etatów Policji wynosi od 61 do 120,

d) (uchylona),8)

e) Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz szkołach policyjnych,

f) (uchylona)9)

– stawki wymienione w kolumnie oznaczonej lit. „B”;

3) policjantom pełniącym służbę na stanowiskach kierowniczych oraz samodzielnych w:

a) komendach wojewódzkich Policji, na obszarze działania których ogólna liczba etatów Policji jest mniejsza od 5501,

b) komendach powiatowych, miejskich i rejonowych Policji, na obszarze działania których ogólna liczba etatów Policji jest mniejsza od 201,

c) komisariatach i komisariatach specjalistycznych Policji, w których liczba etatów Policji jest mniejsza od 61,

d) (uchylona),10)

e) ośrodkach szkolenia Policji

– stawki wymienione w kolumnie oznaczonej lit. „C”;

4) policjantom pełniącym służbę na stanowiskach innych niż określone w pkt 1–3, stawki wymienione w kolumnie oznaczonej lit. „D”.

2.11) Wysokość kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1, określa ustawa budżetowa.

3. Wysokość miesięcznych stawek kwotowych uposażenia zasadniczego dla poszczególnych grup zaszeregowania ustala się przy zastosowaniu mnożników, o których mowa w ust. 1, z zaokrągleniem wyliczonej kwoty do pełnych 10 złotych w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 5 złotych, lub w dół, jeżeli jest niższa od 5 złotych.

4. Zaszeregowanie stanowisk służbowych policjantów do poszczególnych grup i odpowiadające im policyjne stopnie etatowe określa tabela stanowiąca załącznik nr 2 do rozporządzenia.

5.12) Dla policjanta w służbie kandydackiej ustala się miesięczną stawkę uposażenia zasadniczego w wysokości 357 zł.

§ 2.13) Mnożnik kwoty bazowej służący do ustalenia wysokości miesięcznej stawki kwotowej uposażenia zasadniczego policjanta podwyższa się w przypadku powołania lub mianowania go na:

1) wyższe stanowisko służbowe;

2) równorzędne stanowisko służbowe, na którym przysługuje mnożnik kwoty bazowej wyższy od obowiązującego na dotychczas zajmowanym stanowisku służbowym.

§ 2a.14) 1. Policjant przeniesiony na stanowisko służbowe w tej samej grupie zaszeregowania, na którym przysługuje mnożnik kwoty bazowej niższy od obowiązującego na dotychczas zajmowanym stanowisku służbowym, zachowuje prawo do tego mnożnika do czasu uzyskania mnożnika kwoty bazowej wyższego od zachowanego.

1a.15) Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zmian w etacie jednostki organizacyjnej Policji, powodujących obniżenie mnożnika kwoty bazowej należnego na danym stanowisku służbowym policjanta.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do policjanta przeniesionego na własną prośbę albo w trybie określonym w art. 38 ust. 1 lub ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

§ 3. 1.16) Uposażenie zasadnicze policjanta wzrasta z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach służby i o 1% za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20% po 20 latach służby, oraz o kolejne 2% za każde następne dwa lata służby do wysokości 32% po 32 latach służby – łącznie do wysokości 35% po 35 latach służby.

2. Miesięczną kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego, o której mowa w ust. 1, zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.

Rozdział 2

Ustalanie wysługi lat

§ 4. 1. Do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego zalicza się:

1) okresy służby w Policji;

2) okresy służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej;

3) okresy traktowane jako równorzędne ze służbą, o której mowa w pkt 1 i 2, wymienione w art. 13 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 900);

4) zakończone okresy zatrudnienia wykonywanego w pełnym wymiarze czasu pracy; wymiar czasu pracy podlega sumowaniu w przypadku równoczesnego wykonywania zatrudnienia u różnych pracodawców w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub na danym stanowisku;

5) inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy lub służby, od którego zależą uprawnienia pracownicze lub wynikające ze stosunku służbowego.

2. Do wysługi lat nie zalicza się okresów służby i pracy, za które nie przysługiwało uposażenie zasadnicze, wynagrodzenie lub zasiłek na podstawie przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do okresów korzystania przez policjanta, także przed podjęciem służby w Policji, z urlopu udzielonego w celu:

1) sprawowania opieki nad małym dzieckiem na warunkach określonych w przepisach prawa pracy;

2) pobytu za granicą wspólnie z małżonkiem przeniesionym do pełnienia służby w przedstawicielstwie dyplomatycznym, misji dyplomatycznej, urzędzie konsularnym lub instytucie polskim.

§ 5. 1. Dokumenty potwierdzające okresy zaliczane do wysługi lat, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2–5, policjant jest obowiązany złożyć w komórce organizacyjnej jednostki Policji właściwej do spraw kadr.

2. Wysługę lat oraz poszczególne jej okresy składowe ustala się na dzień przyjęcia policjanta do służby, chyba że z przepisów odrębnych wynika inny termin zaliczenia danego okresu.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany wysługi lat w związku z zaliczeniem policjantowi dotychczas nieudokumentowanych okresów, o których mowa w ust. 1.

4. Termin nabycia prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat oraz procentową jego wysokość określa się w decyzji ustalającej lub zmieniającej wysługę lat w trybie określonym w ust. 2 i 3, z uwzględnieniem przepisów o przedawnieniu.

5. Dalszy wzrost uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat w Policji nie wymaga wydania odrębnej decyzji.

Rozdział 3

Dodatki do uposażenia

Przepisy ogólne

§ 6. 1. Dodatkami do uposażenia są:

1) dodatek za stopień;

2) dodatek funkcyjny;

3) dodatek służbowy;

4) dodatek stołeczny;

5) dodatek za opiekę nad służbowym koniem lub psem;

6) dodatek instruktorski;

7) dodatek lotniczy;

8) dodatek kontrolerski;

9) dodatek specjalny;

10) dodatek terenowy.

2. Dodatki do uposażenia wymienione w ust. 1 pkt 1–9 są dodatkami o charakterze stałym.

3.17) Stawki dodatków do uposażenia wymienionych w ust. 1 pkt 4–10 ustala się w relacji procentowej do kwoty bazowej, o której mowa w § 1 ust. 2.

4. Stawki kwotowe dodatków po ich wyliczeniu zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.

Dodatek za stopień

§ 7.18) 1. Ustala się stawki dodatku za posiadany przez policjanta stopień policyjny, w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2.19) Policjant w służbie kandydackiej otrzymuje dodatek za stopień policyjny w wysokości 40% stawki tego dodatku, o której mowa w ust. 1.

Dodatek funkcyjny

§ 8. 1. Dodatek funkcyjny przyznaje się policjantowi na czas pełnienia przez niego służby lub obowiązków na stanowisku służbowym uprawniającym do tego dodatku.

2. Ustala się 3 kategorie dodatku funkcyjnego uzależnione od rodzaju stanowiska służbowego policjanta:

1)20) I kategoria – dla policjantów na stanowiskach komendantów oraz ich zastępców, dyrektorów biur (równorzędnych komórek organizacyjnych) Komendy Głównej Policji oraz ich zastępców, dyrektorów instytutów badawczych oraz ich zastępców, komendanta-rektora, zastępcy komendanta-prorektora, kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także głównego księgowego budżetu;

2) II kategoria – dla policjantów na stanowiskach kierowniczych niewymienionych w pkt 1 oraz ich zastępców;

3) III kategoria – dla policjantów na stanowiskach samodzielnych.

3.21) Stanowiska służbowe policjantów uprawniające do dodatku funkcyjnego odpowiedniej kategorii, o której mowa w ust. 2, określa tabela stanowiąca załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4.22) Dodatek funkcyjny przyznaje się policjantowi w stawce kwotowej, w wysokości uzależnionej od rangi zajmowanego stanowiska służbowego, zakresu ponoszonej odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem szczebla działania i wielkości kierowanej jednostki lub komórki organizacyjnej Policji oraz rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych i nieprzekraczającej miesięcznie:

1) w I kategorii – 80%,

2) w II kategorii – 70%,

3) w III kategorii – 60%

– podstawy wymiaru stanowiącej sumę należnego policjantowi uposażenia zasadniczego oraz dodatku za stopień w stawce ustalonej dla policyjnego stopnia etatowego odpowiadającego zajmowanemu stanowisku służbowemu.

5. Dodatek funkcyjny można w zależności od oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji przez niego zadań i czynności służbowych:

1)23) podwyższać na stałe lub na czas określony w granicach stawek wynikających z ust. 4;

2) obniżać nie więcej niż o 30% otrzymywanej stawki, z zastrzeżeniem ust. 8.

6. Ponowne obniżenie dodatku funkcyjnego w trybie określonym w ust. 5 może nastąpić na podstawie kolejnej oceny dokonanej po upływie co najmniej 6 miesięcy.

7. Dodatek funkcyjny może być obniżony także w razie zmiany zakresu obowiązków służbowych, warunków służby bądź ustania innych przesłanek, które uzasadniały przyznanie go w dotychczasowej wysokości.

8. Dodatek funkcyjny obniża się w granicach od 20 do 50% otrzymywanej stawki w przypadku:

1) naruszenia przez policjanta dyscypliny służbowej w czasie służby lub podczas wykonywania zadań lub czynności służbowych, za które wymierzono mu karę dyscyplinarną;

2) niewywiązywania się przez policjanta z obowiązków służbowych stwierdzonego w opinii służbowej;

3) nieprzydatności policjanta na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej.

Dodatek służbowy

§ 9. 1. Dodatek służbowy przyznaje się policjantowi w stawkach kwotowych na czas nieokreślony. Wysokość dodatku nie może przekraczać 50% podstawy wymiaru, o której mowa w § 8 ust. 4.

2. Przyznanie dodatku służbowego oraz jego wysokość uzależnia się od oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru i zakresu oraz rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych.

3.24) Policjantowi przyjętemu do służby na stanowisko kursanta dodatek służbowy przyznaje się po ukończeniu nauki w jednostce szkoleniowej Policji odbywanej w ramach szkolenia podstawowego.

4.25) Dodatek służbowy może być podwyższany na stałe lub na czas określony w granicach stawek wynikających z ust. 1 w związku z powierzeniem policjantowi nowych lub dodatkowych zadań bądź obowiązków służbowych na innym stanowisku, a także za wzorową służbę.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek służbowy podlega obniżeniu. Przepisy § 8 ust. 5–8 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Dodatek służbowy cofa się w przypadku:

1)26) naruszenia przez policjanta dyscypliny służbowej w czasie służby lub podczas wykonywania zadań lub czynności służbowych, za które wymierzono mu karę dyscyplinarną wydalenia ze służby;

2) niewywiązywania się przez policjanta z obowiązków służbowych stwierdzonego w okresie służby stałej w dwóch kolejnych opiniach służbowych, między którymi upłynęło co najmniej 6 miesięcy;

3) nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej.

7. Ponowne przyznanie dodatku służbowego, cofniętego w trybie określonym w ust. 6, może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy.

8. Dodatek służbowy cofa się także na okres pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.

9. Przepisy ust. 1–8 nie mają zastosowania do policjanta w służbie kandydackiej.

Dodatek stołeczny

§ 10. 1.27) Policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w Komendzie Stołecznej Policji, bądź w innej jednostce organizacyjnej Policji, której terytorialny zasięg działania objęty jest terytorialnym zasięgiem działania Komendanta Stołecznego Policji, przysługuje dodatek stołeczny w wysokości 20% kwoty bazowej.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do policjanta w służbie kandydackiej.

Dodatek za opiekę nad służbowym koniem lub psem

§ 11. 1. Policjantowi, któremu powierzono sprawowanie opieki nad służbowym koniem lub psem, przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości 10% kwoty bazowej.

2. W przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym koniem lub psem dodatek z tego tytułu stanowi odpowiednią wielokrotność stawki określonej w ust. 1.

3. W przypadku sprawowania opieki nad tym samym koniem lub psem przez kilku policjantów dodatek określony w ust. 1 dzieli się między nich w równych częściach.

Dodatek instruktorski

§ 12. 1.28) Policjantowi pełniącemu służbę w pododdziale antyterrorystycznym lub komórce antyterrorystycznej albo minersko-pirotechnicznej w jednostce Policji, który posiada uprawnienia instruktora w dziedzinie spadochroniarstwa, płetwonurkowania, ratownictwa lub minerstwa-pirotechniki, przysługuje dodatek instruktorski w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2.29) W razie posiadania kwalifikacji instruktorskich w kilku dziedzinach dodatek instruktorski ustala się jako sumę stawek procentowych tego dodatku należnych za każdy rodzaj posiadanych uprawnień instruktorskich, nie więcej jednak niż w wysokości 30% kwoty bazowej.

Dodatek lotniczy

§ 13.30) 1. Policjantowi pełniącemu służbę w komórce organizacyjnej Lotnictwa Policji, który posiada uprawnienia pilota lub mechanika lotniczego obsługi, przysługuje dodatek lotniczy w następującej wysokości ustalonej procentowo od kwoty bazowej:

1) piloci posiadający nalot do 500 godzin na śmigłowcach – 50%;

2) piloci posiadający uprawnienia do wykonywania zadań na policyjnych statkach powietrznych i nalot w wysokości powyżej 500 godzin na śmigłowcach, z czego co najmniej 300 godzin w charakterze dowódcy statku powietrznego – 100%;

3) mechanik lotniczy obsługi posiadający uprawnienia do obsługi technicznej statków powietrznych eksploatowanych w Lotnictwie Policji – 30%.

2. Policjantowi posiadającemu uprawnienia pilota, wykonującemu loty instruktorskie z personelem latającym, dodatek lotniczy zwiększa się o 10% kwoty bazowej.

3. Policjantowi wykonującemu loty na więcej niż jednym typie statku powietrznego, w charakterze pilota dowódcy załogi, dodatek lotniczy zwiększa się o 10% kwoty bazowej.

4. Policjantowi mechanikowi lotniczemu obsługi, posiadającemu uprawnienia i wykonującemu loty w charakterze operatora pokładowych systemów obserwacji lotniczej, dodatek lotniczy zwiększa się o 10% kwoty bazowej.

5. Policjantowi mechanikowi lotniczemu obsługi, wykonującemu loty w charakterze mechanika pokładowego, dodatek lotniczy zwiększa się o 10% kwoty bazowej.

6. Policjantowi mechanikowi lotniczemu obsługi, posiadającemu uprawnienia i wykonującemu loty w charakterze operatora pokładowych urządzeń dźwigowych, dodatek lotniczy zwiększa się o 5% kwoty bazowej.

7. Policjantowi mechanikowi lotniczemu obsługi, wykonującemu czynności obsługowe w Lotnictwie Policji na więcej niż jednym typie statku powietrznego, dodatek lotniczy zwiększa się o 10% kwoty bazowej.

8. Policjantowi wchodzącemu w skład personelu latającego, posiadającemu co najmniej 5-letni staż służby pełnionej w składzie personelu latającego Lotnictwa Policji, który w danym roku kalendarzowym wykonywał bezawaryjnie zadania lotnicze na statkach powietrznych Policji w wymiarze co najmniej 40 godzin nalotu, przyznaje się jednorazowo dodatek lotniczy w wysokości 200% miesięcznego dodatku lotniczego.

9. Policjant wchodzący w skład personelu latającego, zawieszony w lotach ze względów zdrowotnych, zachowuje prawo do dodatku lotniczego przez okres 6 miesięcy od zawieszenia w lotach. Właściwy przełożony w sprawach osobowych może przedłużyć okres pobierania dodatku lotniczego na okres kolejnych 6 miesięcy.

Dodatek kontrolerski

§ 14.31) 1. Policjantowi pełniącemu służbę w komórce (na stanowisku) kontroli, kontroli finansowej, kontroli ochrony informacji niejawnych lub inspekcji i wykonującemu czynności objęte postępowaniem kontrolnym w rozumieniu odrębnych przepisów przysługuje dodatek kontrolerski w wysokości do 30% kwoty bazowej.

2. Wysokość przyznawanego dodatku kontrolerskiego uzależnia się w szczególności od oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru i zakresu, rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych oraz liczby dni wykonywania ich poza macierzystą jednostką.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do podwyższania i obniżania dodatku kontrolerskiego.

Dodatek specjalny

§ 15.32) 1. Policjantowi pełniącemu służbę w:

1) Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, wykonującemu lub nadzorującemu czynności związane z zapobieganiem, wykrywaniem lub analizą zjawisk przestępczych i kryminogennych w środowisku policjantów oraz pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji,

2)33) Centralnym Biurze Śledczym Policji, wykonującemu lub nadzorującemu czynności związane z rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej,

3) pododdziale antyterrorystycznym lub komórce antyterrorystycznej Policji, uczestniczącemu bezpośrednio w działaniach bojowych związanych z rozpoznawaniem lub zwalczaniem zagrożeń terrorystycznych, a także w działaniach wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalnej taktyki

– przysługuje dodatek specjalny w wysokości do 30% kwoty bazowej.

2. Przy ustalaniu, podwyższaniu i obniżaniu wysokości dodatku specjalnego przepis § 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. W razie zbiegu prawa do dodatku specjalnego i instruktorskiego policjantowi wypłaca się jeden, wyższy dodatek.

Dodatek terenowy

§ 16. 1. Policjantowi biorącemu udział w akcjach:

1) przywracania naruszonego porządku publicznego (bezpośredni udział, zabezpieczenie rejonu przed i po akcji, pozostawanie w odwodzie),

2) bezpośredniego zwalczania klęsk żywiołowych,

3) ochrony rejsów lotniczych na pokładzie komunikacyjnych statków powietrznych

– przysługuje za każdy dzień wykonywania tych czynności dodatek terenowy w wysokości 1% kwoty bazowej.

2. W przypadku grupowego delegowania policjantów do udziału w akcjach wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 poza rejonem działania macierzystej jednostki (szkoły) dodatek terenowy przysługuje od dnia wyjazdu do dnia powrotu.

3. Dodatek terenowy wypłaca się z dołu do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie wykazu dodatkowych należności, zatwierdzonego przez właściwego kierownika jednostki organizacyjnej Policji.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 17. Policjantowi nie obniża się dodatku służbowego przyznanego na podstawie dotychczasowych przepisów pomimo przekroczenia stawki, o której mowa w § 9 ust. 1.

§ 18. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów (Dz. U. z 1999 r. Nr 6, poz. 47, z późn. zm.34) ).

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia35).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 6 grudnia 2001 r.

Załącznik nr 136)

TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WYRAŻONYCH W POSTACI MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ

Lp.

Grupa zaszeregowania

Mnożnik kwoty bazowej

A

B

C

D

1

16

4,95

2

15

4,35

3

14a

3,15

3,10

3,05

4

14

3,10

3,05

3,00

5

13a

3,00

2,95

2,90

2,85

6

13

2,95

2,90

2,85

2,80

7

12

2,80

2,75

2,70

2,65

8

11

2,60

2,55

2,50

2,45

9

10

2,40

2,35

2,30

2,25

10

9

2,20

2,15

2,10

2,05

11

8

2,00

1,95

1,90

1,85

12

7

1,80

13

6

1,75

14

5

1,55

15

4

1,45

16

3

1,35

17

2

1,30

18

1

0,80

 

Załącznik nr 237)

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH

Użyte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Policji oznaczają:

1) KGP – Komendę Główną Policji,

2) CBŚP – Centralne Biuro Śledcze Policji,

3) KWP – komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji,

4) KPP, KMP, KRP – komendę powiatową (miejską, rejonową) Policji,

5) KP – komisariat (komisariat specjalistyczny) Policji,

6) IB – instytut badawczy,

7) WSPol. – Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie,

8) SP – szkołę policyjną,

9) OSzP – ośrodek szkolenia Policji,

10) OPP – oddział prewencji Policji i samodzielny pododdział prewencji Policji,

11) AT – samodzielny pododdział antyterrorystyczny Policji.

Lp.

Nazwa stanowiska

Stopień etatowy

Grupa zaszeregowania

Jednostka organizacyjna Policji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Komendant Główny Policji

generalny inspektor

16

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

I Zastępca Komendanta Głównego Policji, Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinspektor

15

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Komendant

nadinspektor

14a

 

CBŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Komendant wojewódzki (Komendant Stołeczny) Policji

nadinspektor

14a

 

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Komendant-rektor

nadinspektor

14

 

 

 

 

 

 

WSPol.

 

 

 

 

6

Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej)

inspektor

14

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Dyrektor instytutu badawczego

inspektor

14

 

 

 

 

 

IB

 

 

 

 

 

8

Zastępca komendanta

inspektor

13a

 

CBŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

I Zastępca komendanta wojewódzkiego (Komendanta Stołecznego) Policji Zastępca komendanta wojewódzkiego (Komendanta Stołecznego) Policji

inspektor

13a

 

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Komendant

inspektor

13

 

 

 

 

 

 

 

SP

 

 

 

11

Zastępca komendanta-prorektor

inspektor

13

 

 

 

 

 

 

WSPol.

 

 

 

 

12

Kanclerz

inspektor

13

 

 

 

 

 

 

WSPol.

 

 

 

 

13

Zastępca dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej)

inspektor

13

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Zastępca dyrektora instytutu badawczego

inspektor

13

 

 

 

 

 

IB

 

 

 

 

 

15

Rzecznik prasowy

inspektor

13

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Główny księgowy budżetu

inspektor

13

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Zastępca komendanta

inspektor

12

 

 

 

 

 

 

 

SP

 

 

 

18

Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji

inspektor

12

 

 

 

KPP, KMP, KRP

 

 

 

 

 

 

 

19

Naczelnik zarządu

inspektor

12

KGP

CBŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Dyrektor instytutu

inspektor

12

 

 

 

 

 

 

WSPol.

 

 

 

 

21

Dowódca oddziału

inspektor

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPP

 

22

Profesor zwyczajny

inspektor

12

 

 

 

 

 

IB

WSPol.

 

 

 

 

23

Główny księgowy – naczelnik wydziału

młodszy inspektor

12

KGP

 

KWP

 

 

IB

 

SP

 

 

 

24

Kwestor

młodszy inspektor

12

 

 

 

 

 

 

WSPol.

 

 

 

 

25

Profesor nadzwyczajny

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

 

IB

WSPol.

 

 

 

 

26

Zastępca naczelnika zarządu

młodszy inspektor

11

KGP

CBŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Zastępca głównego księgowego – naczelnika wydziału

młodszy inspektor

11

KGP

 

KWP

 

 

IB

 

 

 

 

 

28

Radca

młodszy inspektor

11

KGP

CBŚP

KWP

 

 

IB

WSPol.

SP

 

 

 

29

Główny specjalista badawczo-techniczny

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

 

IB

 

 

 

 

 

30

Naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej)

młodszy inspektor

11

KGP

CBŚP

KWP

 

 

IB

WSPol.

SP

 

 

 

31

Kierownik rektoratu

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

 

 

WSPol.

 

 

 

 

3238)

Kierownik działu

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

 

 

WSPol.

 

 

 

 

33

I Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji

młodszy inspektor

11

 

 

 

KPP, KMP, KRP

 

 

 

 

 

 

 

34

Komendant komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji1)

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

KP

 

 

 

 

 

 

35

Dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT

36

Zastępca dyrektora instytutu

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

 

 

WSPol.

 

 

 

 

37

Kierownik zakładu

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

 

IB

WSPol.

SP

 

 

 

38

Naczelnik wydziału – radca prawny

młodszy inspektor

11

KGP

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Redaktor naczelny

młodszy inspektor

11

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Kierownik ośrodka

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

 

 

 

 

OSzP

 

 

41

Zastępca dowódcy oddziału

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPP

 

42

Dowódca samodzielnego pododdziału

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPP

 

43

Radca prawny

młodszy inspektor

11

KGP

CBŚP

KWP

 

 

IB

WSPol.

SP

 

 

 

44

Adiunkt

młodszy inspektor

10

 

 

 

 

 

IB

WSPol.

 

 

 

 

45

Dyżurny

młodszy inspektor

10

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Zastępca naczelnika wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej)

podinspektor

10

KGP

CBŚP

KWP

 

 

IB

WSPol.

SP

 

 

 

4738)

Zastępca kierownika działu

podinspektor

10

 

 

 

 

 

 

WSPol.

 

 

 

 

48

Zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji1)

podinspektor

10

 

 

 

 

KP

 

 

 

 

 

 

49

Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

podinspektor

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT

50

Kierownik studium

podinspektor

10

 

 

 

 

 

 

WSPol.

SP

 

 

 

51

Zastępca kierownika zakładu

podinspektor

10

 

 

 

 

 

IB

WSPol.

SP

 

 

 

52

Zastępca kierownika ośrodka

podinspektor

10

 

 

 

 

 

 

 

 

OSzP

 

 

53

Zastępca redaktora naczelnego

podinspektor

10

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Rzecznik prasowy

podinspektor

10

 

CBŚP

KWP

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

podinspektor

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPP

 

56

Zastępca dyżurnego

podinspektor

9

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Naczelnik wydziału

podinspektor

9

 

 

 

KPP, KMP, KRP

KP1)

 

 

 

 

 

 

58

Kierownik sekcji

podinspektor

9

KGP

CBŚP

KWP

 

 

 

WSPol.

SP

 

 

 

59

Dyżurny

podinspektor

9

 

CBŚP

KWP

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Ekspert

podinspektor

9

KGP

CBŚP

KWP

KPP, KMP, KRP

 

IB

WSPol.

SP

 

 

 

61

Starszy specjalista badawczo-techniczny

podinspektor

9

 

 

 

 

 

IB

 

 

 

 

 

62

Starszy pilot

podinspektor

9

KGP

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Starszy mechanik

podinspektor

9

KGP

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Komendant komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji

podinspektor

9

 

 

 

 

KP

 

 

 

 

 

 

65

Starszy wykładowca

podinspektor

9

 

 

 

 

 

 

WSPol.

SP

OSzP

 

 

66

Radca prawny

podinspektor

9

 

 

 

KPP, KMP, KRP

 

 

 

 

 

 

 

67

Pomocnik dowódcy oddziału

podinspektor

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPP

 

68

Lekarz

podinspektor

9

KGP

 

 

 

 

 

WSPol.

SP

 

OPP

 

69

Zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji

podinspektor

8

 

 

 

 

KP

 

 

 

 

 

 

70

Zastępca naczelnika wydziału

podinspektor

8

 

 

 

KPP, KMP, KRP

KP1)

 

 

 

 

 

 

71

Kapelmistrz

podinspektor

8

 

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Kierownik izby dziecka

podinspektor

8

 

 

KWP

KPP, KMP, KRP

 

 

 

 

 

 

 

73

Lektor

podinspektor

8

 

 

 

 

 

 

WSPol.

SP

 

 

 

74

Dowódca kompanii

podinspektor

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPP

AT

75

Wykładowca

podinspektor

8

 

 

 

 

 

 

WSPol.

SP

OSzP

 

 

76

Asystent

nadkomisarz

8

 

 

 

 

 

IB

WSPol.

 

 

 

 

77

Instruktor

nadkomisarz

8

 

 

 

 

 

 

WSPol.

 

 

 

 

78

Dyżurny

nadkomisarz

8

 

 

 

KPP, KMP, KRP

KP1)

 

 

 

 

 

 

79

Zastępca dyżurnego

nadkomisarz

7

 

CBŚP

KWP

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Zastępca dowódcy kompanii

nadkomisarz

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPP

AT

81

Młodszy wykładowca

nadkomisarz

7

 

 

 

 

 

 

 

SP

OSzP

 

 

82

Kierownik referatu

nadkomisarz

7

KGP

CBŚP

KWP

KPP, KMP, KRP

KP

 

WSPol.

SP

 

 

 

83

Dowódca kompanii

nadkomisarz

7

 

 

 

 

 

 

WSPol.

SP

OSzP

 

 

84

II kapelmistrz

nadkomisarz

7

 

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

 

85

Specjalista

nadkomisarz

6

KGP

CBŚP

KWP

KPP, KMP, KRP

KP

IB

WSPol.

SP

OSzP

OPP

AT

86

Specjalista badawczo-techniczny

nadkomisarz

6

 

 

 

 

 

IB

 

 

 

 

 

87

Pilot

nadkomisarz

6

KGP

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

 

88

Mechanik

nadkomisarz

6

KGP

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

 

89

Dyżurny OPP

komisarz

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPP

 

90

Dowódca plutonu

komisarz

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPP

AT

91

Dyżurny

aspirant sztabowy

6

 

 

 

 

KP

 

 

 

 

 

 

92

Kierownik rewiru dzielnicowych

aspirant sztabowy

6

 

 

 

KPP, KMP, KRP

KP

 

 

 

 

 

 

93

Kierownik posterunku Policji

aspirant sztabowy

6

 

 

 

KPP, KMP, KRP

KP

 

 

 

 

 

 

94

Zastępca dyżurnego

aspirant sztabowy

6

 

 

 

KPP, KMP, KRP

KP1)

 

 

 

 

 

 

95

Kierownik ogniwa

aspirant sztabowy

6

KGP

CBŚP

KWP

KPP, KMP, KRP

KP

 

WSPol.

SP

 

 

 

96

Detektyw

aspirant sztabowy

5

KGP

CBŚP

KWP

KPP, KMP, KRP

KP

 

 

 

 

 

 

97

Asystent

aspirant sztabowy

5

KGP

CBŚP

KWP

KPP, KMP, KRP

KP

IB

WSPol.

SP

OSzP

OPP

AT

98

Instruktor

aspirant sztabowy

5

KGP

CBŚP

KWP

KPP, KMP, KRP

KP

 

WSPol.

SP

OSzP

OPP

AT

99

Technik kryminalistyki

aspirant sztabowy

5

 

 

KWP

KPP, KMP, KRP

KP

 

 

 

 

 

 

100

Dzielnicowy

aspirant sztabowy

4

 

 

 

KPP, KMP, KRP

KP

 

 

 

 

 

 

101

Kontroler ruchu drogowego

aspirant sztabowy

4

 

 

KWP

KPP, KMP, KRP

KP

 

 

 

 

 

 

102

Przewodnik psa służbowego

aspirant sztabowy

4

 

 

KWP

KPP, KMP, KRP

KP

 

 

 

 

OPP

 

103

Dowódca drużyny

starszy aspirant

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPP

AT

104

Pomocnik dyżurnego

sierżant sztabowy

4

KGP

 

KWP

KPP, KMP, KRP

KP

 

 

 

 

 

 

105

Referent

sierżant sztabowy

3

KGP

CBŚP

KWP

KPP, KMP, KRP

KP

IB

WSPol.

SP

OSzP

OPP

AT

106

Pielęgniarka

sierżant sztabowy

3

KGP

 

 

 

 

 

WSPol.

SP

 

OPP

 

107

Ratownik medyczny

sierżant sztabowy

3

KGP

 

 

 

 

 

WSPol.

SP

 

OPP

 

108

Policjant

starszy sierżant

2

KGP

CBŚP

KWP

KPP, KMP, KRP

KP

IB

WSPol.

SP

OSzP

OPP

AT

109

Kursant

posterunkowy

1

KGP

CBŚP

KWP

KPP, KMP, KRP

KP

IB

WSPol.

SP

OSzP

OPP

AT

 

1) W komisariatach Policji o stanie powyżej 60 etatów.

Załącznik nr 339)

TABELA STAWEK DODATKU ZA STOPIEŃ POLICYJNY

Lp.

Nazwa stopnia policyjnego

Stawka w złotych

1

Generalny inspektor

1 300

2

Nadinspektor

1 200

3

Inspektor

1 100

4

Młodszy inspektor

1 050

5

Podinspektor

1 000

6

Nadkomisarz

960

7

Komisarz

950

8

Podkomisarz

940

9

Aspirant sztabowy

910

10

Starszy aspirant

885

11

Aspirant

860

12

Młodszy aspirant

835

13

Sierżant sztabowy

810

14

Starszy sierżant

785

15

Sierżant

760

16

Starszy posterunkowy

670

17

Posterunkowy

630

 

Załącznik nr 440)

TABELA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.

Nazwa stanowiska

Kategoria dodatku funkcyjnego

1

2

3

1

Komendant Główny Policji

I

2

Zastępca Komendanta Głównego Policji

I

3

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji

I

4

Komendant wojewódzki (Komendant Stołeczny) Policji

I

5

Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji

I

6

I zastępca komendanta wojewódzkiego (Komendanta Stołecznego) Policji, zastępca komendanta wojewódzkiego (Komendanta Stołecznego) Policji

I

7

Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji

I

8

I zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji, zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji

I

9

Komendant komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji

I

10

Zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji

I

11

Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendant szkoły policyjnej

I

12

Zastępca komendanta-prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, kanclerz, zastępca komendanta szkoły policyjnej

I

13

Dyrektor instytutu badawczego

I

14

Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej)

I

15

Zastępca dyrektora instytutu badawczego

I

16

Zastępca dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej)

I

17

Główny księgowy budżetu

I

18

Główny księgowy – naczelnik wydziału, kwestor

II

19

Zastępca głównego księgowego – naczelnika wydziału

II

20

Naczelnik zarządu

II

2138)

Naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej), naczelnik wydziału – radca prawny, kierownik rektoratu, kierownik działu

II

22

Kierownik rektoratu

II

23

Zastępca naczelnika zarządu

II

2438)

Zastępca naczelnika wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej), zastępca kierownika działu

II

25

Redaktor naczelny

II

26

Zastępca redaktora naczelnego

II

27

Kierownik sekcji

II

28

Kierownik izby dziecka

II

29

Kierownik referatu

II

30

Kapelmistrz

II

31

II kapelmistrz

II

32

Kierownik ogniwa

II

33

Kierownik rewiru dzielnicowych

II

34

Kierownik posterunku Policji

II

35

Dowódca oddziału

II

36

Zastępca dowódcy oddziału

II

37

Dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

II

38

Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

II

39

Dowódca samodzielnego pododdziału

II

40

Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

II

41

Dowódca kompanii

II

42

Zastępca dowódcy kompanii

II

43

Dyrektor instytutu

II

44

Zastępca dyrektora instytutu

II

45

Kierownik zakładu

II

46

Zastępca kierownika zakładu

II

47

Kierownik ośrodka

II

48

Zastępca kierownika ośrodka

II

49

Kierownik studium

II

50

Profesor zwyczajny

III

51

Profesor nadzwyczajny

III

52

Rzecznik prasowy

III

53

Radca

III

54

Radca prawny

III

 

Załącznik nr 541)

TABELA STAWEK DODATKU INSTRUKTORSKIEGO

Lp.

Rodzaj (klasa) uprawnienia instruktorskiego

Stawka procentowa dodatku ustalona od kwoty bazowej

1

Instruktor spadochronowy klasy mistrzowskiej

15%

2

Instruktor spadochronowy I klasy, instruktor płetwonurkowania I klasy

13%

3

Instruktor spadochronowy II klasy,

instruktor płetwonurkowania,

instruktor minerstwa-pirotechniki,

instruktor ratownictwa klasycznego, speleo i ratownictwa z powietrza

10%

4

Instruktor spadochronowy III klasy

8%

 


1) Obecnie działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066 i 1217.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 24, poz. 149), które weszło w życie z dniem 14 lutego 2008 r.

4) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 30, poz. 201), które weszło w życie z dniem 25 lutego 2009 r.

5) Dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. poz. 1287), które weszło w życie z dniem 9 października 2014 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 42, poz. 220), które weszło w życie z dniem 15 marca 2011 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. poz. 1144), które weszło w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2012 r.

8) Przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 181, poz. 1226), które weszło w życie z dniem 15 października 2010 r.; uchylona przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 7.

10) Przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 30, poz. 261), które weszło w życie z dniem 13 marca 2004 r.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 39, poz. 376), które weszło w życie z dniem 10 marca 2005 r.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

14) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

15) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 9.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. poz. 411), które weszło w życie z dniem 8 kwietnia 2015 r.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 11.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 89, poz. 624), które weszło w życie z dniem 30 maja 2006 r.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 7.

21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 53, poz. 357), które weszło w życie z dniem 28 marca 2007 r.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 255, poz. 2563), które weszło w życie z dniem 1 grudnia 2004 r.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 19.

25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 23.

26) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 11.

27) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 19.

28) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12.

29) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 23.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16.

31) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

32) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

33) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

34) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 12, poz. 109, z 2000 r. Nr 30, poz. 375 i Nr 83, poz. 945 oraz z 2001 r. Nr 28, poz. 318.

35) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28 grudnia 2001 r.

36) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

37) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

38) Wszedł w życie z dniem 1 października 2014 r.

39) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. poz. 713), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

40) Oznaczenie załącznika nr 4 nadane przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

41) Dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-26
  • Data wejścia w życie: 2015-08-26
  • Data obowiązywania: 2024-03-27
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA