| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 2 października 2015 r.

w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Granice i obszar składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.]

Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., ustanowionego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach Sp. z o.o. (Dz. U. Nr 37, poz. 435, z późn. zm.2)).

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Szczurek


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 46, poz. 396, z 2007 r. Nr 192, poz. 1388 oraz z 2011 r. Nr 13, poz. 60.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR SKŁADU WOLNOCŁOWEGO NA TERENIE MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. JANA PAWŁA II KRAKÓW-BALICE SP. Z O.O.]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 2 października 2015 r. (poz. 1579)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR SKŁADU WOLNOCŁOWEGO NA TERENIE MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. JANA PAWŁA II KRAKÓW-BALICE SP. Z O.O.

Skład wolnocłowy jest zlokalizowany w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. na poziomie I piętra Terminalu Pasażerskiego oraz na poziomie piwnicy. Stanowi on strefę zamkniętą odcinkami ścian określonymi w poniższym opisie granicy składu wolnocłowego. Z uwagi na usytuowanie wewnątrz budynku, odgraniczenie składu wolnocłowego stanowią trwałe elementy budowlane.

Opis przebiegu granic składu wolnocłowego jest przedstawiony na mapie w skali 1:500. Dokument zawierający opis przebiegu granic składu wolnocłowego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego składem wolnocłowym oraz w postaci kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej skład wolnocłowy oraz w Ministerstwie Finansów.

Granicę obszaru składu wolnocłowego na poziomie +1 (+3.9, +5.1) Terminalu Pasażerskiego stanowią następujące odcinki ścian:

1) ściana o długości 15,7 m, oddzielająca hol na poziomie +1 od składu wolnocłowego;

2) ściana o długości 45,35 m, z otworem drzwiowym, oddzielająca pomieszczenia służbowe i hol na poziomie +1 od składu wolnocłowego;

3) przestrzeń o szerokości 3,56 m, wyznaczona przez linię stacjonarnych detektorów materiałów i urządzeń niebezpiecznych przebiegającą w strefie kontroli bezpieczeństwa, oddzielająca skład wolnocłowy od korytarza;

4) ściana o długości 17,27 m, oddzielająca korytarz i klatkę schodową od składu wolnocłowego;

5) cztery odcinki ściany o długości: 4,55 m, 13,68 m, 20,39 m i 28,09 m, oddzielające skład wolnocłowy od przestrzeni zewnętrznej Terminalu;

6) przestrzeń o szerokości 4,45 m, z dwoma otworami drzwiowymi, oddzielającymi skład wolnocłowy od korytarzy wyjściowych;

7) ściana o długości 5,76 m, oddzielająca skład wolnocłowy od szachtu instalacyjnego;

8) ściana o długości 42,25 m, z dwoma otworami drzwiowymi, oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej, korytarza i punktu kontroli bezpieczeństwa;

9) przestrzeń o szerokości 4,45 m, z dwoma otworami drzwiowymi, oddzielającymi skład wolnocłowy od korytarzy wyjściowych;

10) ściana o długości 53,2 m, oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni zewnętrznej Terminalu;

11) przestrzeń o szerokości 4,45 m, z dwoma otworami drzwiowymi, oddzielającymi skład wolnocłowy od korytarzy wyjściowych;

12) ściana o długości 5,76 m, oddzielająca skład wolnocłowy od szachtu instalacyjnego;

13) ściana o długości 42,25 m, z dwoma otworami drzwiowymi, oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej i korytarza;

14) przestrzeń o szerokości 4,45 m, z dwoma otworami drzwiowymi, oddzielającymi skład wolnocłowy od korytarzy wyjściowych;

15) ściana o długości 59,68 m, oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni zewnętrznej Terminalu;

16) przestrzeń o szerokości 4,45 m, z dwoma otworami drzwiowymi, oddzielającymi skład wolnocłowy od korytarzy wyjściowych;

17) ściana o długości 42,25 m, z dwoma otworami drzwiowymi, oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej, korytarza i punktu kontroli bezpieczeństwa;

18) ściana o długości 5,76 m, oddzielająca skład wolnocłowy od szybu windowego i pomieszczenia technicznego;

19) przestrzeń o szerokości 4,45 m, z dwoma otworami drzwiowymi, oddzielającymi skład wolnocłowy od korytarzy wyjściowych;

20) dwa odcinki ściany o długości: 71,57 m i 5,58 m, oddzielające poczekalnię od przestrzeni zewnętrznej Terminalu;

21) ściana o długości 5,6 m, z otworem drzwiowym, oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej;

22) ściana o długości 25,84 m, oddzielająca skład wolnocłowy od przestrzeni zewnętrznej Terminalu;

23) ściana o długości 18,32 m, oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczeń służbowych i klatki schodowej;

24) ściana o długości 3,05 m, z otworem drzwiowym, oddzielająca skład wolnocłowy od korytarza;

25) ściana o długości 32,28 m, oddzielająca skład wolnocłowy od szybu windowego i klatki schodowej;

26) ściana o długości 8,85 m, z otworem drzwiowym, oddzielająca skład wolnocłowych od korytarza;

27) ściana o długości 47,09 m, z otworem drzwiowym, oddzielająca skład wolnocłowy od korytarza i pomieszczeń technicznych;

28) ściana o długości 5,97 m, oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczeń służbowych;

29) ściana o długości 16,14 m, oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia technicznego i korytarza;

30) ściana o długości 6,67 m, oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia komercyjnego;

31) ściana o długości 8,65 m, z otworem drzwiowym, oddzielająca skład wolnocłowy od holu;

32) ściana o długości 28,81 m, z otworem drzwiowym, oddzielająca skład wolnocłowy od szachtu instalacyjnego, klatki schodowej i pomieszczenia socjalnego;

33) przestrzeń o szerokości 42,43 m, wyznaczona przez linię stacjonarnych detektorów materiałów i urządzeń niebezpiecznych przebiegającą w strefie kontroli bezpieczeństwa, oddzielająca skład wolnocłowy od holu;

34) ściana o długości 5,73 m, oddzielająca skład wolnocłowy od holu;

35) ściana o długości 44,05 m, z otworem drzwiowym, oddzielająca skład wolnocłowy od windy, korytarza i klatki schodowej;

36) ściana o długości 12,08 m, z otworem drzwiowym, oddzielająca skład wolnocłowy od windy;

37) ściana o długości 26,9 m, z trzema otworami drzwiowymi, oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej i szachtu instalacyjnego;

38) ściana o długości 27,94 m, z trzema otworami drzwiowymi, oddzielająca skład wolnocłowy od szachtu instalacyjnego, klatki schodowej i szybu windowego;

39) ściana o długości 17,75 m, z trzema otworami drzwiowymi, oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej;

40) ściana o długości 17,75 m, z dwoma otworami drzwiowymi, oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej;

41) ściana o długości 30,1 m, z otworem drzwiowym, oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej.

Granicę obszaru składu wolnocłowego na poziomie piwnicy (-6.6) Terminalu Pasażerskiego stanowią następujące odcinki ścian:

1) ściana o długości 32,7 m, oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczeń technicznych i magazynowych;

2) przestrzeń o szerokości 1,1 m, z otworem drzwiowym, oddzielającym skład wolnocłowy od korytarza;

3) ściana o długości 38,32 m, z otworem drzwiowym, oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczeń technicznych i magazynowych;

4) ściana o długości 12,77 m, z otworem drzwiowym i bramą, oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczeń socjalnych i technicznych;

5) ściana o długości 10,29 m, z otworem drzwiowym, oddzielająca skład wolnocłowy od szybu windowego;

6) ściana fundamentowa o długości 31,3 m, odgraniczająca skład wolnocłowy w obrysie budynku;

7) ściana o długości 16,56 m, z otworem drzwiowym, oddzielająca skład wolnocłowy od klatki schodowej;

8) ściana fundamentowa o długości 55,68 m, odgraniczająca skład wolnocłowy w obrysie budynku.

Obszar składu wolnocłowego

Obszar składu wolnocłowego wynosi 10 798 m2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Veeam Software

Veeam to globalny lider w zakresie inteligentnego zarządzania danymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »