| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 22 grudnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych]

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. Nr 82, poz. 493, z 2009 r. Nr 51, poz. 407 oraz z 2010 r. Nr 84, poz. 548) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 w tabeli II w części B:

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1

Kierownik: wydziału, zespołu, pracowni

XVI–XVIII

wyższe

7

 

b) lp. 2a i 3 otrzymują brzmienie:

2a

Audytor wewnętrzny

XV–XVIII

według odrębnych przepisów

3

Zastępca kierownika: wydziału, zespołu, pracowni

XV–XVII

wyższe

7

 

c) po lp. 3 dodaje się lp. 3a w brzmieniu:

3a

Kierownik: wydziału, zespołu, pracowni w okręgowej komisji egzaminacyjnej

XV–XVII

wyższe

7

 

d) lp. 4–6 otrzymują brzmienie:

4

Główny specjalista

XIV–XVII

wyższe

7

5

Zastępca kierownika: wydziału, zespołu, pracowni w okręgowej komisji egzaminacyjnej

XIV–XVI

wyższe

7

Starszy: specjalista, ekspert

6

6

Specjalista, ekspert

XIII–XV

wyższe

5

 

2) w załączniku nr 3 w Wykazie stanowisk uprawnionych do dodatku funkcyjnego w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w części I lp. 1–5 otrzymują brzmienie:

1

Kierownik: wydziału, zespołu, pracowni

4–6

2

Radca prawny, audytor wewnętrzny

3–6

3

Kierownik: wydziału, zespołu, pracowni w okręgowej komisji egzaminacyjnej

3–6

4

Zastępca kierownika: wydziału, zespołu, pracowni

3–5

5

Zastępca kierownika: wydziału, zespołu, pracowni w okręgowej komisji egzaminacyjnej

2–5

 

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »