| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Na podstawie art. 96 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 20, poz. 201, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Osoba ta potwierdza otrzymanie odcinków „A”, „B” i „C”, wpisując swoje imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania na odwrocie odcinka „D” oraz potwierdzając prawdziwość tych danych własnoręcznym podpisem.”;

2) w załączniku do rozporządzenia odcinki C, D i E wzoru odcinków formularza mandatu karnego otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Ważność formularzy mandatu karnego]

1. Formularze mandatu karnego używane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być stosowane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

2. Odcinki D formularzy mandatu karnego, o których mowa w ust. 1, stosowane po dniu 31 grudnia 2015 r., przeznaczone są dla organu rozliczającego formularze.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765 i 1247, z 2014 r. poz. 486, 579, 786 i 969 oraz z 2015 r. poz. 21, 396, 841, 1186, 1269, 1549, 1707 i 1855.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 267, Nr 148, poz. 1233 i Nr 174, poz. 1424 oraz z 2011 r. Nr 187, poz. 1116.

Załącznik 1. [WZORY ODCINKÓW FORMULARZA MANDATU KARNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2015 r. (poz. 2358)

WZORY ODCINKÓW FORMULARZA MANDATU KARNEGO

WZÓR

infoRgrafika

WZÓR

infoRgrafika

WZÓR

infoRgrafika

WZÓR

infoRgrafika

WZÓR

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »