| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Na podstawie art. 96 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 20, poz. 201, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Osoba ta potwierdza otrzymanie odcinków „A”, „B” i „C”, wpisując swoje imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania na odwrocie odcinka „D” oraz potwierdzając prawdziwość tych danych własnoręcznym podpisem.”;

2) w załączniku do rozporządzenia odcinki C, D i E wzoru odcinków formularza mandatu karnego otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Ważność formularzy mandatu karnego]

1. Formularze mandatu karnego używane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być stosowane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

2. Odcinki D formularzy mandatu karnego, o których mowa w ust. 1, stosowane po dniu 31 grudnia 2015 r., przeznaczone są dla organu rozliczającego formularze.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765 i 1247, z 2014 r. poz. 486, 579, 786 i 969 oraz z 2015 r. poz. 21, 396, 841, 1186, 1269, 1549, 1707 i 1855.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 267, Nr 148, poz. 1233 i Nr 174, poz. 1424 oraz z 2011 r. Nr 187, poz. 1116.

Załącznik 1. [WZORY ODCINKÓW FORMULARZA MANDATU KARNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2015 r. (poz. 2358)

WZORY ODCINKÓW FORMULARZA MANDATU KARNEGO

WZÓR

infoRgrafika

WZÓR

infoRgrafika

WZÓR

infoRgrafika

WZÓR

infoRgrafika

WZÓR

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »