reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU1)

z dnia 5 lutego 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich

Na podstawie art. 8g ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 97, poz. 963, z 2005 r. Nr 14, poz. 115 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 546) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich]

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich (Dz. U. Nr 24, poz. 198 i Nr 116, poz. 971) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku składania wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz konopi z krajów trzecich określonych w załączniku nr 1 do decyzji Rady (WE) nr 2003/17 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie równoważności inspekcji polowych stosowanych w państwach trzecich w uprawach nasiennych roślin uprawnych oraz w sprawie równoważności materiału siewnego wyprodukowanego w państwach trzecich (Dz. Urz. UE L 8 z 14.01.2003, str. 10, z późn. zm.), właściwe organy krajów trzecich określa załącznik nr 1 do tej decyzji Rady.”;

2) w § 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wymieszane z nasionami innymi niż konopie, do celów żywienia zwierząt, przy czym zawartość nasion konopi nie będzie wynosiła więcej niż 15% całej mieszanki, chyba że na podstawie art. 17 rozporządzenia Komisji (WE) nr 507/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2008, str. 38) Prezes Agencji Rynku Rolnego, na umotywowany wniosek podmiotu ubiegającego się o udzielenie pozwolenia na przywóz, w drodze decyzji, wyrazi zgodę, aby zawartość nasion konopi nie przekraczała 25% całej mieszanki.”;

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju: M. Morawiecki


1) Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).

Załącznik 1. [WZÓR – UNIA EUROPEJSKA – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA PRZYWÓZ KONOPI – AGRIM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 5 lutego 2016 r. (poz. 256)

WZÓR – UNIA EUROPEJSKA – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA PRZYWÓZ KONOPI – AGRIM

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama