| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 18 marca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rekrutacji na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora izby celnej oraz naczelnika i zastępcy naczelnika urzędu celnego

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie rekrutacji na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora izby celnej oraz naczelnika i zastępcy naczelnika urzędu celnego]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie rekrutacji na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora izby celnej oraz naczelnika i zastępcy naczelnika urzędu celnego (Dz. U. poz. 136) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Udział kandydata w teście wiedzy jest warunkiem zakwalifikowania się do kolejnego etapu rekrutacji.”;

2) w § 6 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Z testu kandydat może uzyskać wynik:

1) pozytywny;

2) negatywny.

3. Udział kandydata w teście jest warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej.”;

3) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W wyniku rekrutacji wyłania się nie więcej niż trzech kandydatów, którzy z testu badającego zdolności organizatorskie i predyspozycje do kierowania zespołami ludzkimi otrzymali wynik pozytywny, natomiast z testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali łącznie nie mniej niż 60% prawidłowych wyników. Przez prawidłowy wynik należy rozumieć średnią arytmetyczną wyników uzyskanych na tych etapach rekrutacji, których wyniki są podawane w formie punktowej.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1217, 1268, 1269, 1479, 1642, 1830, 1890 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »