reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy (Dz. U. poz. 147), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy (Dz. U. poz. 237);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy (Dz. U. poz. 1577).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy (Dz. U. poz. 237), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy (Dz. U. poz. 1577), które stanowią:

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/474/UE z dnia 18 marca 2015 r. zmieniającej decyzję wykonawczą 2013/92/UE w sprawie nadzoru, kontroli zdrowia roślin i środków, które należy podejmować w odniesieniu do drewnianych materiałów opakowaniowych faktycznie stosowanych w transporcie określonych towarów pochodzących z Chin (Dz. Urz. UE L 76 z 20.03.2015, str. 64).”

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 28 lipca 2016 r. (poz. 1253)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy2)

Na podstawie art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 17 i 50) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz przedmiotów, które są poddawane granicznej kontroli fitosanitarnej w sposób wyrywkowy;

2) częstotliwość przeprowadzania kontroli, o której mowa w pkt 1.

§ 2.3) Granicznej kontroli fitosanitarnej poddaje się w sposób wyrywkowy opakowania drewniane, w tym drewno używane do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1227 oraz z 2016 r. poz. 642) w załączniku nr 4 część A dział I pkt 2 tabeli, zwane dalej „drewnem opakowaniowym”.

§ 3. Graniczną kontrolę fitosanitarną, o której mowa w § 1, przeprowadza się z częstotliwością nie mniejszą niż:

1)4) 25 przesyłek na każde 100 przesyłek, w transporcie których zostało użyte drewno opakowaniowe, wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw trzecich, w których stwierdzono występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., w tym 15 przesyłek na każde 100 przesyłek przedmiotów (towarów) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w transporcie których zostało użyte drewno opakowaniowe;

2) 5 przesyłek na każde 100 przesyłek, w transporcie których zostało użyte drewno opakowaniowe, wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw trzecich, w których nie stwierdzono występowania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy (Dz. U. poz. 1628 oraz z 2010 r. poz. 481).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia5).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 22 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 1

(uchylony)6)

Załącznik nr 27)

PRZEDMIOTY (TOWARY) WPROWADZANE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ, W TRANSPORCIE KTÓRYCH ZOSTAŁO UŻYTE DREWNO OPAKOWANIOWE, KTÓRE JEST PODDAWANE GRANICZNEJ KONTROLI FITOSANITARNEJ Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ NIE MNIEJSZĄ NIŻ 15 PRZESYŁEK NA KAŻDE 100 PRZESYŁEK

Kod nomenklatury

scalonej*)

Opis

2514 00 00

Łupek, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)

2515

Marmur, trawertyn, ekausyna i pozostałe wapienne kamienie pomnikowe lub budowlane, o pozornej gęstości 2,5 lub większej, oraz alabaster, nawet wstępnie obrobione lub tylko pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)

2516

Granit, porfir, bazalt, piaskowiec i pozostałe kamienie pomnikowe lub budowlane, nawet wstępnie obrobione lub tylko pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)

6801 00 00

Kostki brukowe, płyty nawierzchniowe, krawężniki i płyty chodnikowe z kamienia naturalnego (z wyjątkiem łupków)

6802

Obrobione kamienie pomnikowe lub budowlane (z wyjątkiem łupków) i artykuły z nich, inne niż towary objęte pozycją 6801; kostki mozaikowe i tym podobne, z kamieni naturalnych (włącznie z łupkami), nawet na podłożu; sztucznie barwione ziarna, odłamki i proszek, z kamieni naturalnych (włącznie z łupkami)

6803 00

Obrobione łupki i artykuły z łupków lub z łupków aglomerowanych

6908

Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, ceramiczne, szkliwione; kostki mozaikowe i temu podobne, nawet na podłożu, ceramiczne, szkliwione

7210

Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, platerowane, powleczone lub pokryte

 

*) Kod nomenklatury scalonej określony zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji wykonawczej Komisji 2013/92/UE z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadzoru, kontroli zdrowia roślin i środków, które należy podejmować w odniesieniu do drewnianych materiałów opakowaniowych faktycznie stosowanych w transporcie określonych towarów pochodzących z Chin (Dz. Urz. UE L 47 z 20.02.2013, str. 74).

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy (Dz. U. poz. 237), które weszło w życie z dniem 7 marca 2015 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy (Dz. U. poz. 1577), które weszło w życie z dniem 24 października 2015 r.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 30 stycznia 2014 r.

6) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Dom Maklerski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama