| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 1 września 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu

Na podstawie art. 34 ust. 1–3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r. poz. 278 i 624) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (Dz. U. poz. 351, 672 i 1536, z 2016 r. poz. 450 i 1696 oraz z 2017 r. poz. 534) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) jeżeli uprawa ta jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego na podstawie art. 47 ust. 1 albo art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 i 1458);

2) do powierzchni nie większej niż powierzchnia objęta zezwoleniem – w przypadku zezwolenia wydanego na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.”,

b) uchyla się ust. 2;

2) po § 5a dodaje się § 5b w brzmieniu:

„§ 5b. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 3 akapit trzeci zdanie trzecie rozporządzenia nr 639/2014, obszary, na których wysiewa się różne mieszanki nasion, uznaje się, na potrzeby płatności za zazielenienie, za oddzielne pojedyncze uprawy.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 3 akapit czwarty rozporządzenia nr 639/2014, obszary, na których obok siebie prowadzone są odrębne uprawy, a każda pojedyncza uprawa zajmuje obszar o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha, uznaje się, na potrzeby płatności za zazielenienie, za obszary objęte jedną uprawą mieszaną.”.

§ 2. [Przepisy dotychczasowe]

Do przyznawania płatności bezpośrednich w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, które zostały wznowione od dnia wejścia w życie rozporządzenia

– stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »