reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa rodzaje i wzory odznak, wzór legitymacji potwierdzającej przyznanie tych odznak, rodzaje wyróżnień oraz przedział wysokości nagród pieniężnych, w zależności od osiągnięć w działalności w zakresie sportu, a także szczegółowe warunki i tryb przyznawania odznak, wyróżnień i nagród pieniężnych.

§ 2. [Odznaka „Za Zasługi dla Sportu”]

Odznaka „Za Zasługi dla Sportu”, zwana dalej „odznaką”, może zostać przyznana trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu, w tym za:

1) wysokie wyniki sportowe wychowanków osoby proponowanej do odznaczenia, osiągnięte we współzawodnictwie sportowym w sporcie szkolnym, akademickim, wojskowym oraz we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym;

2) publikacje z zakresu teorii i praktyki sportu;

3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz sportu;

4) wspieranie sportu.

§ 3. [Stopnie odznaki]

1. Odznaka jest trzystopniowa:

1) złota;

2) srebrna;

3) brązowa.

2. Odznaka danego stopnia może być przyznana tylko raz.

§ 4. [Wniosek o przyznanie odznaki]

Wniosek o przyznanie odznaki przedstawia się nie wcześniej niż:

1) po 10 latach działalności w sporcie osoby proponowanej do odznaki brązowej;

2) po 20 latach działalności w sporcie osoby proponowanej do odznaki srebrnej;

3) po 30 latach działalności w sporcie osoby proponowanej do odznaki złotej.

§ 5. [Treść wniosku o przyznanie odznaki]

1. Wniosek o przyznanie odznaki zawiera:

1) dane osobowe kandydata:

a) imiona i nazwisko,

b) imiona rodziców,

c) datę i miejsce urodzenia,

d) okresy pracy zawodowej lub społecznej w sporcie;

2) informację o odznaczeniach i odznakach posiadanych przez kandydata (rodzaj, stopień i rok przyznania);

3) uzasadnienie przedstawiające wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu oraz znaczenie tych osiągnięć i podjętej aktywności dla rozwoju danego sportu, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć z ostatnich trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku lub po otrzymaniu odznaki niższego stopnia, jeżeli taka odznaka została przyznana;

4) termin wręczenia odznaki proponowany przez wnioskodawcę;

5) określenie podmiotu wnioskującego o przyznanie odznaki, datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.

2. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, związek sportowy, polski związek sportowy, uczelnia lub instytut badawczy składa wniosek o przyznanie odznaki nie później niż 60 dni przed terminem wręczenia odznaki proponowanym przez wnioskodawcę.

§ 6. [Specyfikacja odznaki]

1. Odznakę stanowi ażurowa kompozycja o wymiarach 30 mm szerokości i 32 mm wysokości, wykonana z metalu w kolorze złotym, srebrnym lub brązowym właściwym dla danego stopnia, przedstawiająca stylizowaną postać biegacza unoszącego ramiona w geście zwycięstwa. Z lewej strony odznaki jest umieszczona gałązka wawrzynu, której dwa dolne liście są pokryte emalią w kolorze białym i czerwonym. Strona odwrotna odznaki jest gładka z zapięciem agrafkowym umieszczonym w połowie wysokości odznaki.

2. Odznaka jest przyznawana wraz z miniaturą odznaki o wymiarach 12 mm szerokości i 13 mm wysokości.

3. Wzór odznaki jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. [Wręczenie odznaki wraz z legitymacją]

1. Odznakę wraz z legitymacją potwierdzającą jej przyznanie wręcza minister właściwy do spraw kultury fizycznej lub osoba przez niego upoważniona.

2. Wzór legitymacji, o której mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. [Przyznawanie odznaki z zachowaniem kolejności jej stopni]

1. Odznakę przyznaje się z zachowaniem kolejności jej stopni, przy czym:

1) odznaka srebrna może być przyznana osobie wyróżnionej odznaką brązową, jeżeli od jej przyznania upłynęły co najmniej 3 lata;

2) odznaka złota może być przyznana osobie wyróżnionej odznaką srebrną, jeżeli od jej przyznania upłynęły co najmniej 3 lata.

2. Odznaka wyższego stopnia może być przyznana z pominięciem warunków, o których mowa w ust. 1, trenerom, których szkoleni zawodnicy zajęli pierwsze, drugie albo trzecie miejsce na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych.

§ 9. [Wyróżnienie]

1. Wyróżnieniem jest dyplom przyznawany za osiągnięcia określone w § 10 ust. 2 trenerowi prowadzącemu szkolenie lub uczestniczącemu w szkoleniu zawodnika, zespołu, sztafety, osady lub drużyny oraz innym osobom, wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu.

2. Wniosek o przyznanie wyróżnienia zawiera:

1) imiona i nazwisko osoby proponowanej do wyróżnienia;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) okresy pracy zawodowej lub społecznej w sporcie;

4) określenie podmiotu wnioskującego o przyznanie wyróżnienia i podpis wnioskodawcy;

5) uzasadnienie przedstawiające wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu oraz znaczenie tych osiągnięć i podjętej aktywności dla rozwoju danego sportu.

§ 10. [Nagroda pieniężna]

1. Nagrodę pieniężną, zwaną dalej „nagrodą”, można przyznać trenerowi prowadzącemu szkolenie lub uczestniczącemu w szkoleniu.

2. Trener prowadzący szkolenie lub uczestniczący w szkoleniu może otrzymać nagrodę, jeżeli jego zawodnik, zespół, sztafeta, osada lub drużyna zajęli:

1) pierwsze miejsce na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych – do 8-krotności podstawy, o której mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zwanej dalej „podstawąˮ

2) drugie miejsce na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych – do 7-krotności podstawy;

3) trzecie miejsce na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych albo pierwsze miejsce na mistrzostwach świata seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych – do 6-krotności podstawy;

4) drugie miejsce na mistrzostwach świata seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych – do 5-krotności podstawy;

5) trzecie miejsce na mistrzostwach świata seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo pierwsze miejsce na mistrzostwach Europy seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych – do 4-krotności podstawy;

6) drugie miejsce na mistrzostwach Europy seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych – do 3-krotności podstawy;

7) trzecie miejsce na mistrzostwach Europy seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych lub pierwsze miejsce na młodzieżowych mistrzostwach świata w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych – do 2,5-krotności podstawy;

8) pierwsze miejsce na uniwersjadzie letniej lub zimowej albo pierwsze miejsce na mistrzostwach świata juniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, lub drugie miejsce na młodzieżowych mistrzostwach świata, lub pierwsze miejsce na młodzieżowych mistrzostwach Europy w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, lub pierwsze miejsce na mistrzostwach świata seniorów w konkurencjach nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych – do 2-krotności podstawy;

9) drugie miejsce na uniwersjadzie letniej lub zimowej lub drugie miejsce na mistrzostwach świata juniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, lub trzecie miejsce na młodzieżowych mistrzostwach świata w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, lub drugie miejsce na młodzieżowych mistrzostwach Europy, lub pierwsze miejsce na mistrzostwach Europy juniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, lub drugie miejsce na mistrzostwach świata seniorów w konkurencjach nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, lub pierwsze miejsce na mistrzostwach Europy seniorów w konkurencjach nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, lub pierwsze miejsce na Akademickich Mistrzostwach Świata – do 1,5-krotności podstawy;

10) trzecie miejsce na uniwersjadzie letniej lub zimowej albo trzecie miejsce na mistrzostwach świata juniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, lub trzecie miejsce na młodzieżowych mistrzostwach Europy, lub drugie miejsce na mistrzostwach Europy juniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, lub trzecie miejsce na mistrzostwach świata seniorów w konkurencjach nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, lub drugie miejsce na mistrzostwach Europy seniorów w konkurencjach nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, lub drugie miejsce na Akademickich Mistrzostwach Świata – do wysokości podstawy;

11) trzecie miejsce na mistrzostwach Europy seniorów w konkurencjach nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych lub trzecie miejsce na Akademickich Mistrzostwach Świata – do 0,75 podstawy.

3. Nagrodę można przyznać trenerowi prowadzącemu szkolenie lub uczestniczącemu w szkoleniu zawodnika, zespołu, sztafety, osady lub drużyny, którzy uzyskali wyniki określone w ust. 2 pkt 3–11 na mistrzostwach świata albo na mistrzostwach Europy w jednej z następujących kategorii wiekowych:

1) seniorów;

2) młodzieżowców;

3) juniorów.

4. W przypadku podziału na podgrupy w kategoriach wiekowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, nagroda może być przyznana tylko jeden raz, za wynik osiągnięty w podgrupie najwyższej wiekowo.

§ 11. [Przyznanie nagrody trenerowi]

1. Nagroda, o której mowa w § 10 ust. 1, może być przyznana także trenerowi, który brał udział w początkowym procesie szkolenia zawodnika przez minimum 24 miesiące i od początku wywarł decydujący wpływ na rozwój dalszej kariery sportowej tego zawodnika.

2. Przez początkowy proces szkolenia rozumie się przygotowanie zawodnika do zawodów i udział zawodnika w zawodach w kategorii wiekowej młodzika, juniora młodszego lub juniora, organizowanych i prowadzonych przez polski związek sportowy.

3. Trenerowi, który spełnia warunki określone w ust. 1 i 2, może być przyznana nagroda, w wysokości do 4,5-krotności podstawy, jeżeli jego zawodnik zajął pierwsze, drugie lub trzecie miejsce na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych albo na mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.

4. Trenerowi, o którym mowa w ust. 1, nagroda za osiągnięcia danego zawodnika, o których mowa w ust. 3, może zostać przyznana tylko raz.

5. Trenera, o którym mowa w ust. 1, wskazuje wnioskodawca oraz zawodnik w oświadczeniach, które wnioskodawca załącza do wniosku o przyznanie nagrody.

§ 12. [Przyznanie nagrody innym osobom niż określone w § 10 ust. 1 i § 11 ust. 1]

Nagroda może zostać przyznana innym osobom niż osoby określone w § 10 ust. 1 i § 11 ust. 1, osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością przy osiąganych wynikach wymienionych w § 10 ust. 2 pkt 1–5 i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu – do wysokości podstawy.

§ 13. [Wniosek o przyznanie nagrody]

Wniosek o przyznanie nagrody zawiera:

1) imiona i nazwisko osoby wnioskowanej do nagrody;

2) nazwę klubu reprezentowanego przez osobę wnioskowaną do nagrody;

3) określenie podmiotu wnioskującego o przyznanie nagrody;

4) uzasadnienie określające udział osoby wnioskowanej do nagrody w zakresie spełnienia kryteriów zawartych w § 10–12;

5) potwierdzenie wnioskodawcy, że wynik uzyskany przez zawodnika, zespół, sztafetę, osadę lub drużynę spełnia warunek określony w § 10 ust. 2;

6) komunikat z zawodów określonych w § 10 ust. 2 pkt 1–11;

7) oświadczenia wnioskodawcy i zawodnika wskazujące osobę, o której mowa w § 11 ust. 1.

§ 14. [Częstotliwość przyznawania nagród za wyniki osiągnięte i wskazane w § 10 ust. 2]

Nagroda za wyniki osiągnięte i wskazane w § 10 ust. 2 może być przyznana tylko raz w roku.

§ 15. [Wnioski o przyznanie wyróżnienia lub nagrody trenerom prowadzącym szkolenie lub uczestniczącym w szkoleniu]

Wnioski o przyznanie wyróżnienia lub nagrody trenerom prowadzącym szkolenie lub uczestniczącym w szkoleniu zawodnika, zespołu, sztafety, osady lub drużyny, trenerowi, o którym mowa w § 11 ust. 1, oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu, o których mowa w § 12, składa się:

1) do dnia 15 listopada danego roku dla osiągnięć określonych w § 10 ust. 2 i § 11 ust. 3, uzyskanych przed dniem 31 października danego roku;

2) do dnia 31 stycznia roku następującego po danym roku dla osiągnięć określonych w § 10 ust. 2 i § 11 ust. 3, uzyskanych po dniu 30 października danego roku.

§ 16. [Ważność dotychczasowych odznak]

Odznaki przyznane na podstawie dotychczasowych przepisów przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność i nie podlegają wymianie.

§ 17. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

1. Przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące możliwości przyznania nagrody trenerowi, o którym mowa w § 11 ust. 1, stosuje się w odniesieniu do osiągnięć uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r.

2. Wnioski o przyznanie nagrody, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do osiągnięć uzyskanych:

1) do dnia 29 listopada 2017 r. składa się do dnia 11 grudnia 2017 r.;

2) po dniu 29 listopada do końca 2017 r. składa się do dnia 31 stycznia 2018 r.

§ 18. [Rozpatrywanie dotychczasowych wniosków o przyznanie odznak, wyróżnień i nagród]

Wnioski o przyznanie odznak, wyróżnień i nagród złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpatruje się na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 19. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2017 r.2)

Minister Sportu i Turystyki: wz. J. Stawiarski


1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2012 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu (Dz. U. poz. 1126), które traci moc z dniem 28 listopada 2017 r. na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. poz. 1600).

Załącznik 1. [WZÓR – ODZNAKI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 16 listopada 2017 r. (poz. 2171)

Załącznik nr 1

WZÓR – ODZNAKI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ PRZYZNANIE ODZNAKI „ZA ZASŁUGI DLA SPORTU”]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ PRZYZNANIE ODZNAKI „ZA ZASŁUGI DLA SPORTU”

infoRgrafika

infoRgrafika

Objaśnienie:

Legitymacja jest wykonana na papierze białym i ma wymiary 147 mm x 99 mm. Oprawę legitymacji stanowi imitacja skóry w kolorze bordowym. Na zewnętrznej stronie legitymacji jest wytłoczony orzeł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Bogusz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama