REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2493

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 27 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (Dz. U. poz. 1427) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 uchyla się pkt 3;

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Z dniem 1 stycznia 2019 r. nadaje się status miasta miejscowości Chełmiec – w gminie Chełmiec, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim.”;

3) w § 4 uchyla się pkt 3;

4) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Z dniem 1 stycznia 2019 r. ustala się w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Chełmiec granice miasta Chełmiec obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Chełmiec o powierzchni 564,02 ha, z gminy Chełmiec.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem § 2, § 3a oraz § 4a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2017 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA