| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Na podstawie art. 64 ust. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 559) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „oraz o nadanym statystycznym numerze identyfikacyjnym REGON”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 937 i 2216 oraz z 2018 r. poz. 137, 317 i 650.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O ZWOLNIENIE /PRZEDŁUŻENIE ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA AKCYZOWEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 20 kwietnia 2018 r. (poz. 809)

WZÓR – WNIOSEK O ZWOLNIENIE /PRZEDŁUŻENIE ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA AKCYZOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »