| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 27 czerwca 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

Na podstawie art. 12a i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 października 2014 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego (Dz. U. poz. 1471) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 2 wyrazy „13 osób” zastępuje się wyrazami „14 osób”;

2) w § 4 w ust. 1 wyrazy „4 lata” zastępuje się wyrazami „5 lat”;

3) w § 8:

a) w pkt 2 w lit. a skreśla się wyrazy „zwanego dalej „projektem ustawy””,

b) w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) opracowanie, na wniosek ministra, innych projektów ustaw związanych z projektem ustawy, o którym mowa w pkt 2 lit. a, oraz projektów aktów wykonawczych o podstawowym znaczeniu dla projektowanych regulacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.”;

4) w § 9 po wyrazie „ustawy” dodaje się wyrazy „o której mowa w § 8 pkt 2 lit. a,”;

5) w § 12:

a) w ust. 1 wyrazy „projekt ustawy wraz z aktami wykonawczymi, o których mowa w § 8,” zastępuje się wyrazami „projekty ustaw, o których mowa w § 8, wraz z projektami aktów wykonawczych”,

b) w ust. 2 wyrazy „w projekcie ustawy” zastępuje się wyrazami „w projektach ustaw, o których mowa w § 8”;

6) w § 13 w ust. 1 wyrazy „oraz projekt ustawy” zastępuje się wyrazami „oraz projekty ustaw, o których mowa w § 8”.

§ 2. [Przedłużenie kadencji członków Komisji]

1. Kadencja przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, zwanej dalej „Komisją”, zastępcy przewodniczącego Komisji, członków Komisji oraz sekretarza Komisji, powołanych na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, ulega przedłużeniu o rok.

2. Kadencja członka Komisji powołanego na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, upływa wraz z kadencją całej Komisji.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »