| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz. U. poz. 315), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz. U. poz. 795).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz. U. poz. 795), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Obrony Narodowej: wz. T. Zdzikot

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 czerwca 2018 r. (poz. 1337)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

Na podstawie art. 8 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Limity miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2017/2018 są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia2).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 lutego 2017 r.3)

KIERUNEK STUDIÓW

Limity miejsc w poszczególnych uczelniach wojskowych

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

budownictwo

27

 

 

 

chemia

17

 

 

 

elektronika i telekomunikacja

201

 

 

 

geodezja i kartografia

40

 

 

 

informatyka

90

20

 

 

inżynieria bezpieczeństwa

 

 

60

 

kryptologia i cyberbezpieczeństwo

55

 

 

 

logistyka

35

 

 

13

lotnictwo i kosmonautyka

50

 

 

87

mechanika i budowa maszyn

18

20

 

 

mechatronika

77

20

 

 

nawigacja

 

28

 

22

systemy informacyjne w bezpieczeństwie

 

12

 

 

dowodzenie (zarządzanie)

 

 

273

 

OGÓŁEM

610

100

333

122

1165

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730, 912, 1000 i 1115.

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 lutego 2017 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz. U. poz. 795), które weszło w życie z dniem 20 kwietnia 2017 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Borek

Księgowa z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »