| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 137
RADY GUBERNATORÓW EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU

z dnia 30 września 2011 r.

Zmiana Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w celu umożliwienia operacji w krajach Południowego i Wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego

Przekład

RADA GUBERNATORÓW

Odnotowując historyczne zmiany dokonujące się w Afryce Północnej i Bliskim Wschodzie;

Odwołując się do Uchwały Nr 134, Możliwe Geograficzne Rozszerzenie Regionu Operacji Banku przyjętej w dniu 21 maja 2011 r., na podstawie której Rada Gubernatorów zwróciła się do Rady Dyrektorów o przedstawienie Radzie Gubernatorów rekomendacji dotyczących, między innymi, zmiany artykułu 1 Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (zwanej dalej Umową), przewidującej stosowne rozszerzenie geograficznego zakresu mandatu EBOR oraz stworzenie odpowiedniego mechanizmu nadającego krajom członkowskim w ramach tak rozszerzonego regionu status krajów odbiorców i jednocześnie zapewniającej, że takie rozszerzenie nie będzie wymagało dodatkowych wkładów kapitałowych oraz nie będzie ograniczało zakresu ani oddziaływania operacji Banku w istniejących krajach odbiorcach;

Odwołując się do zapewnienia w Raporcie Rady Dyrektorów w sprawie Czwartego Przeglądu Zasobów Kapitałowych (CRR4) na okres 2011-2015, przyjętego przez Radę Gubernatorów Uchwałą Nr 128, w którym mowa, że "graduacja" pozostaje dla Banku fundamentalną zasadą;

Wziąwszy pod uwagę oraz pozostając w zgodzie z raportem Rady Dyrektorów dla Rady Gubernatorów w sprawie Geograficznego Rozszerzenia Regionu Operacji Banku na kraje Południowego i Wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego oraz jego rekomendacjami, dotyczącymi, między innymi, zatwierdzenia przez Radę Gubernatorów zmiany art. 1 Umowy w celu umożliwienia Bankowi operacji w krajach Południowego i Wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego;

NINIEJSZYM POSTANAWIA, ŻE:

1. Artykuł 1 Umowy zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

Artykuł 1: Cel

Przyczyniając się do postępu gospodarczego i odbudowy, Bank będzie popierał przechodzenie w kierunku otwartej gospodarki rynkowej oraz promował prywatną i przedsiębiorczą inicjatywę krajów Europy Środkowej i Wschodniej, które przyjęły na siebie zobowiązania i stosują zasady wielopartyjnej demokracji, pluralizmu i gospodarki rynkowej. Z uwzględnieniem takich samych warunków cel Banku może być również realizowany w Mongolii oraz w krajach członkowskich Południowego i Wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego określonych przez Bank na podstawie zatwierdzenia głosami nie mniej niż dwóch trzecich liczby Gubernatorów, stanowiących nie mniej niż trzy czwarte całkowitej liczby głosów przysługujących członkom. Stosownie do tego, wszelkie pojawiające się w tekście Umowy i załączników odwołania do "krajów Europy Środkowej i Wschodniej", "krajów z Europy Środkowej i Wschodniej", "kraju odbiorcy (lub krajów)" lub "kraju odbiorcy będącego członkiem Banku (lub krajów)" będą się odnosić także do Mongolii oraz każdego z krajów Południowego i Wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego.

2. Mechanizm akceptacji wspomnianej poprawki przez kraje członkowskie Banku obejmuje (a) sporządzenie i złożenie w Banku dokumentu stwierdzającego, że kraj członkowski przyjął wspomnianą poprawkę zgodnie ze swoim prawem oraz (b) dostarczenie dowodu, w formie i treści zadowalającej Bank, że poprawka została przyjęta oraz dokument potwierdzający przyjęcie poprawki został sporządzony i złożony zgodnie z prawem danego kraju członkowskiego.

3. Wspomniana poprawka wchodzi życie siedem dni po dacie oficjalnego powiadomienia przez Bank krajów członkowskich, że wymagania dla akceptacji wspomnianej poprawki, zawarte w art. 56 Umowy o utworzeniu Banku zostały spełnione.

(Przyjęto dnia 30 września 2011 r.)

Wersja angielska

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Zalewski

Łukasz Zalewski ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia LL.M. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Indiany w Bloomington w USA. Od 2012 r. jest adwokatem w Nowym Jorku, a od 2017 r. w Polsce (obecnie radcą prawnym). W wyborach samorządowych 2018 r. kandyduje do Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w okręgu Mirów - Czyste z list KWW Jana Śpiewaka - Wygra Warszawa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »