| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 15 marca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów

Na podstawie art. 110b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów (Dz. U. poz. 1314 oraz z 2018 r. poz. 244) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) w ust. 1:

– w pkt 2 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” i jego zastępców;”,

– w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w komendzie wojewódzkiej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, oddziale prewencji Policji, samodzielnym pododdziale prewencji Policji, samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji, komisariacie specjalistycznym Policji oraz ośrodku szkolenia Policji lub pozostającego w jego dyspozycji, z wyłączeniem swoich zastępców;”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” przyznaje nagrody motywacyjne i zapomogi policjantom na stanowiskach służbowych w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”, z wyłączeniem swoich zastępców.”;

2) w § 8 w ust. 1 w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”;”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2019 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »