REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 1975

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 8 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1326) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. poz. 131, z 2007 r. poz. 265 oraz z 2009 r. poz. 1746) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za sporządzenie poświadczonego tłumaczenia wynoszą:

1) za stronę tłumaczenia na język polski:

a) z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego – 34,50 zł,

b) z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego – 37,16 zł,

c) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim – 45,11 zł,

d) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 50,42 zł;

2) za stronę tłumaczenia z języka polskiego:

a) na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski – 45,11 zł,

b) na inny język europejski i na język łaciński – 53,07 zł,

c) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim – 61,04 zł,

d) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 74,31 zł.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wynagrodzenie za sporządzenie dodatkowych egzemplarzy poświadczonych tłumaczeń wynosi 50 gr za każdą dodatkową stronę tłumaczenia.”;

2) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza wynosi stawkę jak za stronę tłumaczenia określoną w § 2 ust. 1 pkt 2 i powiększoną o 30%, a w postępowaniu przyspieszonym o 100%.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne, o którym mowa w ust. 1, wykonywane w porze nocnej w rozumieniu art. 1517 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), niedzielę lub święto, powiększa się o 20%.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-16
  • Data wejścia w życie: 2019-10-31
  • Data obowiązywania: 2019-10-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA