reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 8 listopada 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki

Na podstawie art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki]

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. poz. 2405) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przewodniczącym oraz członkom zespołów doradczych powołanych na podstawie art. 341 ustawy w celu:

1) o którym mowa w ust. 1, przysługuje wynagrodzenie w wysokości od 100 zł do 300 zł za przygotowanie projektu każdej opinii, w zależności od jej przedmiotu i zakresu;

2) wykonywania zadań dotyczących Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej, zwanej dalej „Mapą”, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

a) 2500 zł – za przygotowanie projektu każdej opinii w sprawie wpisania strategicznej infrastruktury badawczej na Mapę,

b) 1000 zł – za przygotowanie projektu każdej opinii sporządzanej w ramach przeglądu Mapy.”;

2) w § 8 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) 2500 zł – za przygotowanie każdej opinii w sprawie wpisania strategicznej infrastruktury badawczej na Mapę;”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. S. Skuza


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1530).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730, 823, 1655, 1818, 2020 i 2070.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama