| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Demograficznej]

1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 2. [Zadania Pełnomocnika]

1. Do zadań Pełnomocnika należy:

1) przygotowanie projektu Strategii Demograficznej, zwanej dalej „projektem Strategii”, której celem jest zwiększenie dzietności i promocja tradycyjnej rodziny;

2) wdrażanie postanowień zawartych w przyjętej przez Radę Ministrów Strategii Demograficznej;

3) opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie ich wpływu na politykę demograficzną;

4) promowanie i upowszechnianie kultury prorodzinnej;

5) inicjowanie i opiniowanie działań mających na celu promocję dobrych praktyk sprzyjających rozwojowi rodziny, w szczególności związanych z godzeniem rodzicielstwa i pracy zawodowej.

2. W ramach zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Pełnomocnik:

1) przeprowadza analizę i dokonuje oceny rozwiązań prawnych w zakresie wpływu na dzietność i rozwój rodziny;

2) przeprowadza analizę rozwiązań stosowanych w innych krajach;

3) zleca badania i ekspertyzy związane z przygotowaniem projektu Strategii;

4) przedkłada projekt Strategii Radzie Ministrów.

§ 3. [Kompetencje Pełnomocnika]

1. Pełnomocnik wykonuje zadania, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów, niezbędnych do realizacji jego zadań.

2. Pełnomocnik może występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego zainteresowań, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.

3. Pełnomocnik podejmuje współpracę z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań.

§ 4. [Zespoły eksperckie i doradcze]

Pełnomocnik może powoływać zespoły eksperckie i doradcze związane z zakresem powierzonych mu zadań.

§ 5. [Analizy, oceny, wnioski, sprawozdania]

Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:

1) analizy, oceny i wnioski wiążące się z zakresem jego działania;

2) okresowe sprawozdania ze swojej działalności.

§ 6. [Informowanie o wszystkich zagrożeniach w realizacji powierzonych zadań]

Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.

§ 7. [Obsługa merytoryczna, organizacyjno-prawna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Pełnomocnika]

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 8. [Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika]

Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Ciołko

Ekspert Prawny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »