reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. z 2016 r. poz. 1669), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 2290).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 2290), które stanowią:

„§ 2. Stawki uposażenia zasadniczego w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługują funkcjonariuszom Agencji Wywiadu od dnia 1 lipca 2018 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2019 r. (poz. 48)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się grupy zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawki uposażenia zasadniczego w tych grupach.

2. Grupy zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawki uposażenia zasadniczego w tych grupach określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Agencji Wywiadu wzrasta z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach służby oraz o 1% za każdy następny rok służby do wysokości 35% po 35 latach służby.

2. Podstawę wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu stanowi stawka uposażenia zasadniczego odpowiadająca przyznanej grupie zaszeregowania stanowiska służbowego.

3. Kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu zaokrągla się do 10 groszy w górę.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 1616 oraz z 2003 r. poz. 623).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia1), z mocą od dnia 1 stycznia 2004 r.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 31 marca 2004 r.2)

TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY AGENCJI WYWIADU I STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W TYCH GRUPACH

Grupa zaszeregowania

Stawka uposażenia zasadniczego w złotych

A

10 200

B

9 600

C1

7 800

C2

7 500

D1

7 200

D2

6 800

E1

6 100

E2

5 800

F1

5 600

F2

5 400

G1

5 100

G2

5 000

H1

4 900

H2

4 800

I1

4 700

I2

4 600

J1

4 500

J2

4 400

K1

4 300

K2

4 200

L1

3 800

L2

3 700

M1

3 600

M2

3 500

N1

3 400

N2

3 300

ZZ

2 000

 


1) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2 kwietnia 2004 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 2290), które weszło w życie z dniem 22 grudnia 2018 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Miziołek

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama